Άρθρα: Σεπτέμβριος, 2011

Μειωμένες οι αποδοχές των Εκπαιδευτικών κατά μέσο όρο 520€ τον μήνα τους επόμενους 3 μήνες. Η μείωση θα είναι μεγαλύτερη τους επόμενους τρεις μήνες λόγω αναδρομικότητας. Αναλυτικά: α) Λόγω επιπλέον κρατήσεων 4% που αναφέρονται 1% υπέρ ΤΠΔΥ 2% ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1% ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ αναδρομικά από 1-1-2011 και β) της περικοπής του κινήτρου […]