Τράπεζα ερωτήσεων στο eclass. Υλικό μαθήματος

Υλικό μαθήματος από το webinar  «Πλαίσιο Εξ Αποστάσεως αξιολόγησης μαθητών- Εργαλεία δημιουργίας ασκήσεων στην Εξ ΑΕ»

που έγινε την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 ώρα 19:00 έως 21:00

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το υλικό (pdf με υπερσυνδέσμους)