Σεμινάριο για το Webex

Επιμορφωτικές συναντήσεις σχετικά με την αξιοποίηση της πλατφόρμας Webex στη διδακτική πράξη.

Νοέμβριος 2020

Πατήστε για να κατεβάσετε την  παρουσίαση παρουσίαση