Ενημέρωση εκπαιδευτικών ΠΕ86. Επιστολή ΣΕΕ Πληροφορικής Κωνσταντίνου Ζέρβα

Ενημέρωση των εκπαιδευτικών Πληροφορικής και προτάσεις για τη διαμόρφωση εξ αποστάσεως μαθημάτων.

Για να ανοίξετε το έγγραφο παρακαλώ πατήστε εδώ