Βιωματικό Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς της Καστοριάς: «τεχνικές έκφρασης και επικοινωνίας στη μαθητική ομάδα». Δραστηριότητα 4

Εγχειρίδια-Άρθρα Μελέτη Περίπτωσης Προσωπικές Εργασίες

Σχολικό έτος 2013-04
Συμμετέχοντες: 18 εκπαιδευτικοί (1 ομάδα)
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Κιουρτσής
Διάρκεια 5 ώρες (15:00-20:00)
Λίγα λόγια για τη λειτουργία της μαθητικής ομάδας εργασίας (πχ αγωγής υγείας) θα βρείτε στη διαδικτυακή θέση https://blogs.sch.gr/kkiourtsis/?p=6338

4η δραστηριότητα: Το νήμα του κουβαριού
Ο συντονιστής ζητάει από τα μέλη να σχηματίσουν κύκλο όρθιοι. Στον κύκλο μετέχει και ο ίδιος.
Ζητείται ένα μέλος της ομάδας (εθελοντής) να μείνει μέσα στον κύκλο.
Αρχικά ο συντονιστής κρατάει την άκρη του κουβαριού, λέει κάτι που τον απασχόλησε τελευταία και χωρίς να μετακινηθεί δίνει το κουβάρι στο μέλος που βρίσκεται μέσα στον κύκλο και ζητάει από αυτό να το δώσει σε ένα άλλο συγκεκριμένο μέλος του κύκλου που επιλέγει ο ίδιος.Το δεύτερο αυτό μέλος τεντώνει το νήμα μεταξύ αυτού και του συντονιστή, λέει κάτι που το απασχόλησε τελευταία και δίνει το κουβάρι στο μέλος που βρίσκεται μέσα στον κύκλο και ζητάει από αυτό να το δώσει σε όποιο μέλος του κύκλου επιλέγει. Η διαδικασία συνεχίζεται και κάθε φορά το κουβάρι δίνεται από ένα μέλος σε ένα άλλο μέλος με το οποίο όμως δεν έχει προηγουμένως συνδεθεί μέσω του νήματος. Έτσι στο τέλος το κάθε μέλος κρατάει σταθερά ένα σημείο του νήματος και τμήματα του νήματος το συνδέουν με όλα τα άλλα μέλη από μια φορά. Τώρα η ομάδα να υπολογίσει τις διαδρομές του νήματος. Οι οδοί επικοινωνίας θα είναι διπλάσιες επειδή είναι αμφίδρομες. (Σημείωση: Αν τα μέλη είναι η α αριθμός οδών επικοινωνίας είναι Ε=n2-n. Αν υπολογίσουμε και την οδό επικοινωνίας του κάθε μέλους με τον εαυτό τότε ο αριθμός οδών επικοινωνίας είναι E=n2).
Στη μεγάλη ομάδα, τα μέλη υπολογίζουν πόσο χρόνο θα χρειαζόταν η ομάδα για να συζητηθούν με τη συμμετοχή όλων, όλα τα προβλήματα που ακούστηκαν κατά τη μεταφορά του σπάγκου από το ένα μέλος στο άλλο.
Πιθανό συμπέρασμα: να προτιμάμε εργασίες σε μικρές ομάδες 2-5 ατόμων

Αφήστε μια απάντηση