Βιωματικό Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς «εθελοντισμός: προσωπική προσφορά υπηρεσιών και πόρων στο συνάνθρωπο και στην κοινότητα». Δραστηριότητα 15.

Εγχειρίδια-Άρθρα Μελέτη Περίπτωσης Προσωπικές Εργασίες

Σχολικό έτος 2002-13
Συμμετέχοντες: 152 εκπαιδευτικοί (8 ομάδες).
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Κιουρτσής
Διάρκεια: πέντε ώρες για κάθε ομάδα (3:30-8:30 μμ)
Λίγα λόγια για τη λειτουργία της μαθητικής ομάδας εργασίας (πχ αγωγής υγείας) θα βρείτε στη διαδικτυακή θέση http://blogs.sch.gr/kkiourtsis/?p=6338

15η  δραστηριότητα: εγώ ως εθελοντής
Σχηματίζονται ζευγάρια.
Ο συντονιστής, μοιράζει στο κάθε ζευγάρι της ομάδας από δύο χαρτονάκια. Το κάθε ζευγάρι ζωγραφίζει στο κάθε χαρτονάκι από μία μάσκα. Μία με τίτλο «βοηθώ» και μία με τίτλο «δε βοηθώ». Στη συνέχεια, το ένα μέλος του ζευγαριού κρατάει τη μια μάσκα απέναντι στη μάσκα του άλλου μέλους και δημιουργούν ένα διάλογο μεταξύ τους, με βάση τους ρόλους τους. Αν το επιτρέψει ο χρόνος, επαναλαμβάνεται το ίδιο με τα δύο μέλη των ζευγαριών να έχουν αλλάξει ρόλους. Αν διατίθενται ψαλιδάκια και λαστιχάκια, οι μέσκες μπορούν να φορεθούν στα πρόσωπα των μελών.
Στην ολομέλεια, το κάθε ζευγάρι εκφράζει την εμπειρία του.

Αφήστε μια απάντηση