«Εκπαιδευτικοί και Δια Βίου Μάθηση». Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Εκπαιδευτικούς Φυσικών Επιστημών. Αιτήσεις έως 18.10.2013

Eνημέρωση Nέα

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) διοργανώνει το ανωτέρω Πρόγραμμα με πρωτοποριακό υλικό (κείμενα, παραδείγματα, βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες, έργα τέχνης) και με τις προδιαγραφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το Πρόγραμμα διαρκεί από την 9η Νοεμβρίου 2013 έως την 23η Φεβρουαρίου 2014. Περιλαμβάνει 150 ώρες (12 ώρες συναντήσεις που παρακολουθούνται διά ζώσης ή on-line και 138 ώρες μελέτη υλικού, καθώς και εκπόνηση δραστηριοτήτων και εργασίας). Οι συνολικά τρεις (3) συναντήσεις διεξάγονται Σαββατοκύριακα και ένα απόγευμα καθημερινής.
Στόχοι
Στο τέλος του Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει γνώσεις και ικανότητες που αφορούν: α) στο σχεδιασμό και την προετοιμασία της διδασκαλίας, β) στη διεξαγωγή της διδασκαλίας με σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές, γ) στην αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάζονται στην τάξη, δ) στη χρήση καινοτομικών πρακτικών, όπως είναι η εκπαίδευση μέσα από την τέχνη και η ανάπτυξη των οριζοντίων (βασικών) ικανοτήτων των μαθητών, ε) στις μεθόδους και πρακτικές της Δια Βίου Μάθησης/ Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ την αναλυτική ανακοίνωση του επιμορφωτικού προγράμματος για εκπαιδευτικούς Φυσικών Επιστημών στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.eap.gr/view.php?artid=3754

Υπεύθυνοι
Οι υπεύθυνοι του Προγράμματος Αλέξης Κόκκος, Καθηγητής στο ΕΑΠ, και Κώστας Δημόπουλος και Βασίλης Κουλαϊδής Καθηγητές-Σύμβουλοι / Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) στο ΕΑΠ, είναι καταξιωμένοι και με διεθνή εμπειρία εκπαιδευτές εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής αναζητώντας το έντυπο στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.eap.gr/view.php?artid=3754 από 23/09/2013 μέχρι 18/10/2013 ή μέχρι συμπλήρωσης του αριθμού των θέσεων. Λόγω συγκεκριμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Για πληροφορίες επικοινωνείτε τηλεφωνικά τις εργάσιμες ημέρες (ώρες επικοινωνίας 15:30-17:30) με την κ. Καλδάνη στο 210-7257214 ή στέλνετε τα μηνύματά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lkaldani@eap.gr

Αφήστε μια απάντηση