Συμμετέχοντες/ουσες στο Διήμερο Σεμινάριο Συμβουλευτικής «Διερευνώντας τη βία στο σχολείο»

Eνημέρωση Nέα

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας, στο πλαίσιο λειτουργίας του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.) και με βάση την με αρ. πρωτ. 3081/21-03-2013 εγκύκλιό της, διοργανώνει διήμερο σεμινάριο συνολικής διάρκειας δέκα (10) ωρών στην Έδεσσα, στην Αριδαία και στα Γιαννιτσά, για εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, με θέμα «Διερευνώντας τη βία στο σχολείο». Το διήμερο σεμινάριο θα είναι βιωματικού χαρακτήρα με κύριες εκπαιδευτικές τεχνικές τη «μελέτη περίπτωσης» και την «εργασία σε μικρές ομάδες» και με εισηγητές τον Αθανάσιο. Μπαζούκη, υπεύθυνο του Σ.Σ.Ν. και τον Κωνσταντίνο Κιουρτσή, εθελοντή συνεργάτη του Σ.Σ.Ν., πρώην υπεύθυνο Αγωγής Υγείας. Παραλήφθηκαν συνολικά 116 δηλώσεις συμμετοχής. Οι 116 εκπαιδευτικοί κατανεμήθηκαν σε έξι ομάδες, οι οποίες διαμορφώθηκαν, σύμφωνα με τις δηλώσεις συμμετοχής, ως εξής: 2 ομάδες στην Έδεσσα, 2 ομάδες στα Γιαννιτσά και 1 ομάδα στην Αριδαία,. Τα ονομαστικά στοιχεία των συμμετεχόντων/ουσών, ο ακριβής τόπος και οι ημέρες και ώρες υλοποίησης του σεμιναρίου είναι διαθέσιμα στη διαδικτυακή θέση  http://dide.pel.sch.gr/portal/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=568&Itemid=84

Αφήστε μια απάντηση