Περιβαλλοντική Γωνιά: Υλικό ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

Eνημέρωση Nέα Εγχειρίδια-Άρθρα

Η Ομάδα Περιβάλλοντος ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ, γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους Φορείς και άτομα, ότι το υλικό των ερευνών, μελετών και συνολικού έργου της κατά τα τελευταία έτη είναι προσβάσιμο, σε συνοπτική μορφή, στην «Περιβαλλοντική Γωνιά» στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΚΚΕ, στη διεύθυνση:  http://www.ekke.gr/estia
Περισσότερα στο δελτίο τύπου:  deltio_typoy_ekke

Αφήστε μια απάντηση