η Δημιουργική Σκέψη και η Παραγωγή Καινοτόμων και Πρωτότυπων Ιδεών (εκπαιδευτικό υλικό για ενήλικους)

Εγχειρίδια-Άρθρα

Φορέας Υλοποίησης: Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ)
Συγγραφείς: Νίκος Σιούτας, Κώστας Ζημιανίτης, Ελένη Κουταλέλη, Έφη Παναγοπούλου.
Επιστημονικός υπεύθυνος: Ιωάννης Παρασκευόπουλος.

Θεματικό πεδίο προσέγγισης της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργική σκέψη και η παραγωγή καινοτόμων, πρωτότυπων ιδεών καθώς και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να βρει εφαρμογή στους ενήλικες και να συμβάλει στο μέτρο του δυνατού στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους.

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή θέση:  http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/1008/2/1008.pdf

Αφήστε μια απάντηση