Αρχεία για 28 Ιουνίου 2008

> Αν η ευαισθησία σας αντέχει διαβάστε το σχόλιο και μετά δείτε τα video http://youtube.com/watch?v=JnylM1hI2jc για να καταλάβετε «Πόσο περιορίζεται η σκέψη μας από ό,τι θεωρούμε δεδομένο».

Αν η ευαισθησία σας αντέχει διαβάστε το σχόλιο και μετά δείτε τα video http://youtube.com/watch?v=JnylM1hI2jc για να καταλάβετε «Πόσο περιορίζεται η σκέψη μας από ό,τι θεωρούμε δεδομένο».

Αν η ευαισθησία σας αντέχει διαβάστε το σχόλιο και μετά δείτε τα video http://youtube.com/watch?v=JnylM1hI2jc για να καταλάβετε «Πόσο περιορίζεται η σκέψη μας από ό,τι θεωρούμε δεδομένο».