Αρχεία για 12 Ιουνίου 2008

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καλούνται από σήμερα 12/06/2008 και μέχρι την Παρασκευή 20/06/2008 το μεσημέρι, να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα επιμόρφωσης β? επιπέδου για τη δεύτερη περίοδο επιμόρφωσης (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2008)