Αρχεία για 9 Ιουνίου 2008

> Αγαπητές/οί εκπαιδευτικοί, Σας προτρέπουμε να περιηγηθείτε στις σελίδες της νέας δυναμικής μορφής της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης, η διεύθυνση της οποίας εξακολουθεί να είναι http://www.e-yliko.gr/. Σε αυτή τη διεύθυνση οι επισκέπτες της Εκπαιδευτικής Πύλης μπορούν να δουν ή να κατεβάσουν υλικό (προσοχή, μόνο για το πιστοποιημένο εκπαιδευτικό λογισμικό απαιτούνται οι κωδικοί της σχολικής μονάδας στο […]

Αγαπητές/οί εκπαιδευτικοί, Σας προτρέπουμε να περιηγηθείτε στις σελίδες της νέας δυναμικής μορφής της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης, η διεύθυνση της οποίας εξακολουθεί να είναι http://www.e-yliko.gr/. Σε αυτή τη διεύθυνση οι επισκέπτες της Εκπαιδευτικής Πύλης μπορούν να δουν ή να κατεβάσουν υλικό (προσοχή, μόνο για το πιστοποιημένο εκπαιδευτικό λογισμικό απαιτούνται οι κωδικοί της σχολικής μονάδας στο Πανελλήνιο […]