Αρχεία για 14 Ιουνίου 2008

> Κατεβάστε και κάντε εγκατάσταση το Google Hacks (ένα πρόγραμμα που σας βοηθάει να βρείτε ακριβώς αυτό που θέλετε) τρέξτε το και επιλέξτε τα κουτάκια που ταιριάζουν στον τύπο της αναζήτησης που θέλετε να κάνετε. Αυτή η μικρή εφαρμογή θα σας βοηθήσει να βρείτε αρχεία από δεκάδες τύπους, στοίχους τραγουδιών, cached σελίδες, γραμματοσειρές και αρκετά […]

Κατεβάστε και κάντε εγκατάσταση το Google Hacks (ένα πρόγραμμα που σας βοηθάει να βρείτε ακριβώς αυτό που θέλετε) τρέξτε το και επιλέξτε τα κουτάκια που ταιριάζουν στον τύπο της αναζήτησης που θέλετε να κάνετε. Αυτή η μικρή εφαρμογή θα σας βοηθήσει να βρείτε αρχεία από δεκάδες τύπους, στοίχους τραγουδιών, cached σελίδες, γραμματοσειρές και αρκετά ακόμα […]

> Ερώτηση: Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ αναφορικά με τις εργασίες που πρέπει να εκπονήσουν στο πλαίσιο του προγράμματος επιμόρφωσης β’ επιπέδου που παρακολουθούν; Απάντηση: Εργασίες που αφορούν σε εκπαιδευτικά σενάρια με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ή άλλων εργαλείων γενικής χρήσης, αποτελούν πολύ σημαντικό συστατικό της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην επιμόρφωση β’ επιπέδου. […]

Ερώτηση: Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ αναφορικά με τις εργασίες που πρέπει να εκπονήσουν στο πλαίσιο του προγράμματος επιμόρφωσης β? επιπέδου που παρακολουθούν; Απάντηση: Εργασίες που αφορούν σε εκπαιδευτικά σενάρια με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ή άλλων εργαλείων γενικής χρήσης, αποτελούν πολύ σημαντικό συστατικό της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην επιμόρφωση β? επιπέδου. Για […]