Αρχεία για 21 Ιουνίου 2008

> Έχω εγκαταστήσει google toolbar for firefox. Επιλέγοντας στη συνέχεια send to: Blogger συνδέομαι με το ιστολόγιο μου. Μπορείς να αντιγράψεις, επικολλήσεις, γράψεις ό,τι θέλεις και κάνεις δημοσίευση – τόσο απλά… ¨Ετσι προήλθε η προηγούμενη δημοσίευση.

Έχω εγκαταστήσει google toolbar for firefox. Επιλέγοντας στη συνέχεια send to: Blogger συνδέομαι με το ιστολόγιο μου. Μπορείς να αντιγράψεις, επικολλήσεις, γράψεις ό,τι θέλεις και κάνεις δημοσίευση – τόσο απλά… ¨Ετσι προήλθε η προηγούμενη δημοσίευση.

> http://www.keeenap.gr/lms Το σύστημα υποστηρίζει ποικίλες υπηρεσίες και λειτουργίες, όπως για παράδειγμα τη διαχείριση εγγραφών και στοιχείων βαθμολογίας για τους εκπαιδευόμενους, την παρουσίαση πληροφοριακού και μαθησιακού υλικού στους εκπαιδευόμενους, τη διεκπεραίωση της επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων στο μάθημα (εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων), κ.α

http://www.keeenap.gr/lmsΤο σύστημα υποστηρίζει ποικίλες υπηρεσίες και λειτουργίες, όπως για παράδειγμα τη διαχείριση εγγραφών και στοιχείων βαθμολογίας για τους εκπαιδευόμενους, την παρουσίαση πληροφοριακού και μαθησιακού υλικού στους εκπαιδευόμενους, τη διεκπεραίωση της επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων στο μάθημα (εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων), κ.α

>http://www.lib.uth.gr/LWS/el/el_files/help_TLG.pdfhttp://abnet.agrino.org/htmls/T/T012.htmhttp://www.tlg.uci.edu/index/resources.htmlhttp://abnet.agrino.org/htmls/T/T012.htmhttp://www.tlg.uci.edu/http://www.tlg.uci.edu/demo.html

http://www.lib.uth.gr/LWS/el/el_files/help_TLG.pdf http://abnet.agrino.org/htmls/T/T012.htm http://www.tlg.uci.edu/index/resources.html http://abnet.agrino.org/htmls/T/T012.htm http://www.tlg.uci.edu/ http://www.tlg.uci.edu/demo.html