Σύνδεσμοι

Αναζήτηση

Erasmus+KA1 «Χτίζοντας γέφυρες, όχι τείχη!»

16 Δεκεμβρίου 2018 από

Ένας από τους σταθερούς στόχους του σχολείου μας είναι η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ταυτότητας των μελών της σχολικής μας κοινότητας. Στην αναζήτηση και οικοδόμηση της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας κεντρικό ερώτημα δε θα πρέπει να είναι το «ποιοι είμαστε;» αλλά το «πότε, πού και με ποιους τρόπους αλληλεπιδράσαμε με τους άλλους και επηρεάσαμε ο ένας τον άλλον πολιτισμικά;». Η κατάσταση που διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη καθιστά επιτακτική όσο ποτέ την ανάγκη για την οικοδόμηση μιας τέτοιας οπτικής στους ευρωπαίους πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίσαμε στο διάστημα 2017-2018 να προχωρήσουμε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του εγκεκριμένου από το ΙΚΥ ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+KA1 «Χτίζοντας γέφυρες, όχι τείχη!», με παρεμβάσεις και δράσεις για μια συστηματικότερη πραγμάτευση των ζητημάτων, που θα βοηθήσει τους μαθητές μας  να καλλιεργήσουν τις διαπολιτισμικές τους δεξιότητες και να αναπτύξουν μια θετικότερη στάση απέναντι στην ετερότητα. Στόχος του σχεδιασμού μας  είναι να προσεγγίσουν οι μαθητές τα φαινόμενα πολύπλευρα και να τα αποσυνδέσουν από τυχόν αρνητικά στερεότυπα, να κατανοήσουν ότι η κοινωνία στην οποία ζουν, όπως και κάθε άλλη, στην Ευρώπη και όχι μόνο, είναι αποτέλεσμα της συνύπαρξης και αλληλεπίδρασης πολλών και ετερογενών πληθυσμιακών ομάδων, η αρμονική συνύπαρξη των οποίων μόνο ωφέλιμη μπορεί να αποβεί για όλους.

Σε μια διαθεματική προσέγγιση των ζητημάτων που σχετίζονται με την ετερότητα, υλοποιήσαμε διδακτικά σενάρια με σχετική θεματολογία, εργαστήρια δημιουργικής γραφής,  project με βιωματικές δραστηριότητες, που  συνδέσαμε με τα διδακτικά μας αντικείμενα. Στον σχεδιασμό μας  αξιοποιήσαμε εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και ενεργητικές μεθόδους και τεχνικές στις οποίες  επιμορφωθήκαμε κατά τη διάρκεια τις συμμετοχής μας σε δύο εγκεκριμένες από το ΙΚΥ κινητικότητες που έλαβαν χώρα στην Πορτογαλία και την Ισπανία. Υλοποιήσουμε εξάλλου, εξωδιδακτικά, πρόγραμμα με ομάδα μαθητών για την ανάδειξη του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα της τοπικής κοινωνίας, καθώς και δράσεις και εκδηλώσεις που ανέπτυξαν τις διαπολιτισμικές δεξιότητες των μελών της σχολικής μας κοινότητας.

Για το περιεχόμενο των κινητικοτήτων,  το παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και τις δράσεις που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος μπορείτε να ενημερωθείτε στο ιστολόγιο που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τους μαθητές μας για τις ανάγκες του σχεδίου.

Τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας του σχεδίου: Καπούτση Σύρμω – Κιτσάτη Μαρία

Κατηγορία ERASMUS+ | 29 Σχόλια »Αφήστε μια απάντηση