Επιλογή και αρμοδιότητες των Υπευθύνων ΣΕΠΕΗΥ (155327/Γ7/22-10-2013)

Διευκρινίσεις για τις εγκυκλίους επιλογής και αρμοδιοτήτων των Υπευθύνων ΣΕΠΕΗΥ (141842/Γ7/3-10-2013)

Συμπληρωματική εγκύκλιος επιλογής και αρμοδιοτήτων των Υπευθύνων ΣΕΠΕΗΥ των Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (123052/Γ7/10-10-2012)

Προδιαγραφές Σχολικών Εργαστηρίων (Απρίλιος 2012)

Αρχιτεκτονική Σχολικών Εργαστηρίων (Σεπτέμβριος 2008)

Κανονισμός Λειτουργίας ΣΕΠΕΗΥ (Σεπτέμβριος 2005)

Οδηγίες Διαμόρφωσης Αίθουσας ΣΕΠΕΗΥ