Το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κιλκίς υποστηρίζει τις σχολικές μονάδες του νομού Κιλκίς σε θέματα που σχετίζονται με:

  • Διαχείριση ΗΥ
  • Συντήρηση Εργαστηρίων & λοιπού υπολογιστικού εξοπλισμού
  • Αποκατάσταση βλάβης υλικού ΗΥ ή δικτύου
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στις ΤΠΕ
  • Υποστήριξη Καθηγητών Πληροφορικής σε θέματα εργαστηρίου

Στην περίπτωση που χρειάζεστε Τεχνική Στήριξη από το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κιλκίς θα πρέπει υποχρεωτικά να δημιουργήσετε ένα δελτίο  (ticket) στην ιστοσελίδα http://helpdesk.sch.gr/    (Εγχειρίδιο Χρήσης helpdesk)

 

Οι τρόποι που παρέχεται Τεχνική στήριξη είναι:

  • Με απομακρυσμένη διαχείριση (για θέματα άμεσης επίλυσης και επείγοντα περιστατικά – η καταγραφή του δελτίου σε συννεόηση με την τηλεφωνική επικοινωνία):

τηλεφωνικά: 2341027719

με εργαλεία απομακρυσμένης διαχείρισης: TeamViewer QuickSupport

email: keplinetkil [at] sch.gr

 

  • Με επιτόπιες επισκέψεις:

Εάν κάποιο πρόβλημα σχολικού εργαστηρίου Πληροφορικής απαιτεί επίσκεψη, θα πρέπει υποχρεωτικά να προγραμματιστεί η επίσκεψη μέσω του συστήματος υποστήριξης (helpdesk): http://helpdesk.sch.gr/

 

  • Με προσκόμιση του εξοπλισμού στο χώρο του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Εάν κάποιο πρόβλημα εξοπλισμού απαιτεί προσκόμιση του εξοπλισμού στο στο χώρο του ΚΕΠΛΗΝΕΤ, θα γίνεται με ευθύνη της σχολικής μονάδας αφού πρώτα γίνει καταγραφή του προβλήματος στο σύστημα υποστήριξης (helpdesk): http://helpdesk.sch.gr/* (μαζί με τον εξοπλισμό προσκομίζετε συμπληρωμένο και το Έντυπο Επισκευής)

*Η χρήση του συστήματος υποστήριξης απαιτείται προκειμένου να γίνεται καλύτερος προγραμματισμός των αιτημάτων και αρχειοθέτησή τους ενώ παράλληλα μπορούν να διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες, όταν δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΚΕΠΛΗΝΕΤ.

 

Σχετικά:

Σας γνωστοποιούμε ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζονται οι βλάβες και αφορούν τον εξοπλισμό, όπως αναφέρεται στον κανονισμό λειτουργίας των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., είναι ο ακόλουθος:

Γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα τηλεφωνικά ή με εργαλεία απομακρυσμένης πρόσβασης. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επίλυση του προβλήματος, τότε υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:

α) να έρθει ο προβληματικός εξοπλισμός στο χώρο του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

β) να μεταβεί ο Τεχνικός στη σχολική μονάδα.

Για πρακτικούς λόγους η εργασία του Τεχνικού είναι αποτελεσματικότερη στην πρώτη περίπτωση για τους εξής λόγους:

α) στο χώρο του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. υπάρχουν τα υλικά και τα εργαλεία που μπορεί να χρειαστούν. Δεν είναι ούτε εφικτό ούτε πρακτικό να προβλεφθεί πριν από κάθε μετάβαση τι εξοπλισμός θα χρειαστεί και να μεταφερθεί στη σχολική μονάδα

β) ο Τεχνικός ασχολείται παράλληλα με περισσότερους από έναν υπολογιστές, που έχουν έρθει από περισσότερες από μία σχολικές μονάδες ταυτόχρονα. Έτσι γίνεται η εργασία του σαφώς αποτελεσματικότερη και η επίλυση των προβλημάτων σαφώς ταχύτερη

γ) απαντά συγχρόνως σε τηλέφωνα και αντιμετωπίζει επιπλέον ένα υπολογίσιμο αριθμό προβλημάτων γρήγορα

Ο Τεχνικός του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. θα μετακινηθεί το ταχύτερο δυνατό σε οποιοδήποτε σημείο του Νομού, όταν υπάρχει ανάγκη. Θα μεταβεί για προβλήματα δικτύωσης, δομημένης καλωδίωσης, σύνδεσης ή καλής λειτουργίας του τομέα, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κριθεί ότι είναι αναγκαία ή αποτελεσματικότερη η μετάβασή του στη σχολική μονάδα.

Συνεπώς τα στελέχη του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. κρίνουν πότε είναι αναγκαίο ή αποτελεσματικότερο να επισκέπτονται τη μονάδα και πότε να έρχεται ο προβληματικός εξοπλισμός στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε να ενημερώνετε τηλεφωνικά ή με κάποιον εκ των προαναφερθέντων τρόπων το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. εκθέτοντας το πρόβλημα σας, ώστε να λαμβάνεται η καταλληλότερη απόφαση για να μην μεταβαίνει Τεχνικός στη σχολική μονάδα άνευ υπαρκτού λόγου.

Στόχος μας είναι η καλύτερη δυνατή λειτουργία των υπολογιστών και δικτύων των Σχολικών και Διοικητικών μονάδων που υποστηρίζουμε τεχνικά και θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή.