21ης Ιουνίου 141, 3ος όροφος

61100 Κιλκίς

2341027719

keplinetkil[at]sch.gr