Διευκρινίσεις για τον Κανονισμό Λειτουργίας εργαστηρίων των Ολοήμερων Δημοτικών με ΕΑΕΠ (4337/Γ1/14-01-2014)

Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίου Πληροφορικής – ΤΠΕ των Ολοήμερων με ΕΑΕΠ (132831/Γ1/18-11-2011)

Έγκριση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Πιλοτική τους Εφαρμογή του διδακτικού πεδίου Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών – Δημοτικά, Γυμνάσια (113719/Γ1/3-10-2011)

Διδασκαλία – Πρόγραμμα Σπουδών σε Ολοήμερα με ΕΑΕΠ (ΦΕΚ 1139 τ. Β΄ – 28 Ιουλίου 2010)

Ωρολόγιο πρόγραμμα Δημοτικών με ΕΑΕΠ (Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011)

Υλικό για την Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής που θα Διδάξουν σε Ολοήμερα με ΕΑΕΠ

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών – Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών – Δημοτικά, Γυμνάσια