>2ο

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία Συνέδρια | , στις 19-03-2011

>

Τελευταία Ανακοίνωση – Μάρτιος 2011

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
«Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»
28-30 Απρίλη 2011

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Διοργάνωση
Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ).
Εργαστήριο Η/Υ και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΕΗΥΕΤ) – ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών.

Σκοπός
Να δώσει βήμα σε ενεργούς εκπαιδευτικούς, σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς και σε ερευνητές με ενδιαφέρον για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΤΠΕΕ), ώστε να παρουσιάσουν μέσα από ένα επιστημονικά αξιόπιστο πρίσμα τις θεωρητικές, αλλά κυρίως τις έμπρακτες προτάσεις τους αναφορικά με την ένταξη και χρήση των ΤΠΕΕ, αναδεικνύοντας σημαντικά σημεία θετικής, αλλά και αρνητικής, κριτικής απέναντι σε μεθοδολογίες, εργαλεία και πρακτικές που ενσωματώνουν τις ΤΠΕΕ.
Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ενδιαφέρον για τις ΤΠΕΕ * Ερευνητές στο χώρο των ΤΠΕΕ * Επιμορφωτές ΤΠΕE * Μεταδιδακτορικούς φοιτητές στο χώρο των ΤΠΕΕ * Υποψήφιους διδάκτορες και Μεταπτυχιακούς φοιτητές στο πεδίο των ΤΠΕΕ * Φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Η/Υ και Πληροφορικής με ενδιαφέρον για τις ΤΠΕE.

Θεματικές περιοχές
1. Διδασκαλία και μάθηση με ΤΠΕ
2. Σχεδίαση, παραγωγή, αξιολόγηση και χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού
3. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες με χρήση των ΤΠΕ
4. Logo, Εκπαιδευτική ρομποτική
5. Σύγχρονες τεχνολογίες υποστήριξης του διδακτικού έργου
6. Εκπαιδευτικές χρήσεις Διαδικτύου
7. Εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση.
Συνεδρίες – Παρουσιάσεις – Εργαστήρια
Το πρόγραμμα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» περιλαμβάνει εκατόν πενήντα μία (151) ανακοινώσεις/παρουσιάσεις σε εικοσιεννέα συνεδρίες.
Αναλυτικά:
• Τέσσερις κεντρικές προσκεκλημένες παρουσιάσεις σε τέσσερα διαφορετικά επιστημονικά πεδία, τα οποία αποτελούν την αιχμή του δόρατος των σύγχρονων τάσεων στην εκπαίδευση.
• Ενενήντα τέσσερις πρωτότυπες ερευνητικές ανακοινώσεις.
• Σαράντα σύντομες ανακοινώσεις – διδακτικά σενάρια σε διάφορες περιοχές και γνωστικά αντικείμενα.
• Μία προσκεκλημένη παρουσίαση, με θέμα τη μεθοδολογία έρευνας, συνδυασμένη με εργαστήριο.
• Οκτώ εργαστηριακές παρουσιάσεις.
• Τέσσερις ειδικές προσκεκλημένες παρουσιάσεις από την Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Πελοποννήσου.
Θα διεξαχθούν επίσης, τέσσερα εργαστήρια με θεματολογία:
1. EduComics – Αξιοποίηση Υπερμεσικών Εκπαιδευτικών Κόμικς στην Τάξη.
2. Εξοικείωση με τη γλώσσα προγραμματισμού Scratch και το ρομποτικό πακέτο Lego WeDo
3. Ο Διαδραστικός Πίνακας στη Σχολική Τάξη: Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις – Διδακτικές Εφαρμογές
4. Lego Mindstorms: Προγραμματισμός και εκπαιδευτική αξιοποίηση.
Επικοινωνία
Δικτυακός τόπος: http://www.CETL.ELEMEDU.UPATRAS.gr/conference
e-mail: educonf2@upatras.gr τηλ: 2610 969718, 2610 997907, fax: 2610 969777
Συντονιστής
Παναγιωτακόπουλος Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών, cpanag@upatras.gr

>Ενδιαφέρον Video

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία Επικαιρότητα | , στις 16-03-2011

>

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Δ.Ε. Μαγνησίας

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία Επικαιρότητα | , στις 16-03-2011

Σας γνωστοποιούμε την νέα σύνθεση Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας (Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.):

Αλέξανδρος Καπανιάρης, Πρόεδρος Δ.Σ.

Αργύριος Ρουσογιάννης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Δέσποινα Νεοχωρίτου, Γενική Γραμματέας

Δημήτριος Τσιλογιάννης, Οργανωστικός Γραμματέας

Ευαγγελία Παπανικολάου, Ταμίας

Αριστοτέλης Βαβίτσας, Μέλος Δ.Σ.

 Η διεύθυνση του δικτυακού τόπου είναι sepdem.freehost.gr. Μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό, στο μέλλον μπορεί να υπάρχει και η δυνατότητα αρθρογραφίας από το front-end ή το back-end. Σε περίπτωση που μέσα στο μήνα εξαντληθεί το bandwidth του ελληνικού web host, ο ίδιος δικτυακός τόπος υπάρχει και στη διεύθυνση sepdem.iblogger.org (δωρεάν web host του εξωτερικού), ο οποίος θα ενημερώνεται. Το ιστολόγιο του Συλλόγου είναι http://sepdem.blogspot.com/

 Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση Ν. Μαγνησίας ιδρύθηκε το 1999, και οι βασικοί σκοποί του σύμφωνα με το καταστατικό  είναι :

  1. Η προαγωγή και ανάπτυξη της επιστήμης της πληροφορικής,
  2. Η επιμόρφωση και συχνή ενημέρωση των μελών του Συλλόγου μας σε θέματα που αφορούν την επιστήμη της πληροφορικής των επικοινωνιών και των νέων τεχνολογιών,
  3. Η θεσμοθετημένη εκπροσώπηση στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων σχετικών με την επιστήμη της Πληροφορικής και τις διαδικασίες της Εκπαίδευσης,
  4. Η αναγνώριση και κατάταξη του έργου το οποίο προσφέρουν οι καθηγητές πληροφορικής,
  5. Η Βελτίωση των όρων και συνθηκών εργασίας των καθηγητών Πληροφορικής σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς που λειτουργούν στη εκπαίδευση.

>Ψηφιακό Σχολείο – Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | , στις 04-03-2011

>

Η δημιουργία του Ψηφιακού Σχολείου αποτελεί υψηλή προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και είναι βασικό συστατικό του Νέου Σχολείου. Η βασική πρόκληση που καλείται αυτό να αντιμετωπίσει σήμερα είναι η ουσιαστική ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία όλων των μαθημάτων, αλλά και στη σχολική ζωή ευρύτερα.
Στα πλαίσια των παραπάνω, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανέπτυξε:

1. Ψηφιακή πλατφόρμα που τέθηκε σε λειτουργία στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://digitalschool.minedu.gov.gr/, όπου υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή όλα τα μαθήματα Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου.

2. Τον ιστότοπο «Προετοιμάζομαι για Πανελλαδικές – Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα», με στόχο να στηρίξει αποτελεσματικά την προσπάθεια όλων των μαθητών της Γ’ τάξης Λυκείου, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Εκτός από τη σελίδα των μαθημάτων στο http://digitalschool.minedu.gov.gr/, τα βοηθήματα θα παρέχονται ξεχωριστά και στη σελίδα www.study4exams.gr.

Τα Ψηφιακά Βοηθήματα σκοπεύουν να προσφέρουν ένα συμπληρωματικό, ευέλικτο και σύγχρονο τρόπο πρόσβασης των μαθητών σε χρήσιμο υποβοηθητικό υλικό, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες προετοιμασίας τους, εν όψει των πανελλαδικών εξετάσεων. Η πρόσβαση θα είναι ελεύθερη σε όλους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και σε όλα τα μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας.

>Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Καθηγητών

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | , στις 03-03-2011

>

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Καθηγητών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας είναι:

Αλέξανδρος Καπανιάρης, Πρόεδρος Δ.Σ.

Αργύριος Ρουσογιάννης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Δέσποινα Νεοχωρίτου, Γενικός Γραμματεάς

Δημήτριος Τσιλογιάννης, Οργανωτικός Γραμματέας

Ευαγγελία Παπανικολάου, Ταμίας

Αριστείδης Βαβίτσας, Μέλος Δ.Σ.

Γεωργία Στρούγγη, Μέλος Δ.Σ.

H διεύθυνση του δικτυακού τόπου είναι sepdem.freehost.gr . Μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό, στο μέλλον μπορεί να υπάρχει και η δυνατότητα αρθρογραφίας από το front-end ή το back-end. Σε περίπτωση που μέσα στο μήνα εξαντληθεί το bandwidth του ελληνικού web host, ο ίδιος δικτυακός τόπος υπάρχει και στη διεύθυνση sepdem.iblogger.org (δωρεάν web host του εξωτερικού), ο οποίος θα ενημερώνεται

>

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | , στις 01-03-2011

>100 χρόνια μετά, ανακαλύπτουμε ξανά το έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, του ΝίκουΓκάτσου, του Στρατή Τσίρκα και του Οδυσσέα Ελύτη.

Όσο πλησιάζει η άνοιξη και οι μέρες για τις διακοπές του Πάσχα, όσο εντείνονται οι ρυθμοί και οι απαιτήσεις, έχουμε ανάγκη από πράγματα που μας κάνουν δημιουργικούς.

Το σχολείο είναι σημείο συνάντησης, χώρος συναναστροφής, μια ευκαιρία να αναπτύξουμε όσα πρέπει αλλά και όσα αγαπάμε και μας αρέσουν.

Τώρα υπάρχει αυτή η ευκαιρία. Μια ευκαιρία για μια μεγάλη, συμμετοχική δράση όλων των σχολείων και όλων των μαθητών.

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων οργανώνει πανελλαδικό μαθητικό διαγωνισμό διαδικτυακά, με τίτλο «100 χρόνια μετά». Ένα διαγωνισμό αφιερωμένο σε τέσσερις μεγάλους λογοτέχνες, τα λόγια των οποίων ακόμη αντηχούν στην καθημερινότητά μας.

Μπορούμε να τους ανακαλύψουμε, να τους αγαπήσουμε, να συζητήσουμε δημιουργικά, να «συνομιλήσουμε» μαζί τους, να αφήσουμε το δικό μας μήνυμα στον «τοίχο τους».

Γράψε ατομικά ή με την παρέα σου στο σχολείο, κι εσύ τη δική σου ιστορία. Φτιάξε το δικό σου μπλογκ ή τη δική σου αφίσα. Δημιούργησε το δικό σου βίντεο.

Κάνε κάτι που σε εκφράζει και πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό μαζί με τους φίλους σου, τους συμμαθητές σου προβάλλοντας το έργο σου σ’ ολόκληρη τη μαθητική κοινότητα!

Μέσα από πλατφόρμα www.i-create.gr της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, ανέβασε τη δική σου δημιουργική δουλειά και μοιράσου τη! Γίνε μέλος στη σελίδα του διαγωνισμού στο facebook. Χρησιμοποίησε το YouTube και το twitter. Με τη βοήθεια του δασκάλου ή του καθηγητή σου θα καταφέρεις περισσότερα.

Με την i-create η Εκπαιδευτική Τηλεόραση συναντά την Ψηφιακή Γενιά στους δικούς της χώρους, γίνεται μέρος της κοινότητας της, συνεχίζοντας αυτή τη διαδρομή και με άλλες δράσεις μετά από το πρόγραμμα.

Συνέχισε την εξερεύνηση της πλατφόρμας για να:
ενημερωθείς για τους όρους του διαγωνισμού
υποβάλλεις συμμετοχή
αναρτήσεις και να μοιραστείς τη συμμετοχή σου
δεις, να αξιολογήσεις και να μοιραστείς τις συμμετοχές των συμμαθητών σου

Στη διάθεση σου υπάρχουν όλα τα εργαλεία που θα σε βοηθήσουν όπως:
Λογισμικό για να δημιουργήσεις, να επεξεργαστείς και να ανεβάσεις video
πηγές και συνδέσμους σε κείμενα
σχετικά video από το YouTube, τα αρχεία της ΕΡΤ, την Εκπ. Τηλεόραση

http://www.i-create.gr

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων