>Ημερίδα "

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | , στις 26-11-2008

>

Ημερίδα «Πράσινες Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών:
Από τη Θεωρία στην Πράξη»
Αμφιθέατρο Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, 4 Δεκεμβρίου

Με την παρουσία διακεκριμένων ομιλητών και συμμετοχή των σημαντικότερων εταιρειών του ευρύτερου κλάδου της τεχνολογίας θα πραγματοποιηθεί η ημερίδα «Πράσινες Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Green ICT): Από τη Θεωρία στην Πράξη», που διοργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (e-TEE).
Στην ημερίδα έχουν προσκληθεί κορυφαίοι εισηγητές από τον πολιτικό, ακαδημαϊκό και επιχειρησιακό χώρο, ενώ την ημερίδα θα παρακολουθήσουν Ανώτατα Διοικητικά Στελέχη.Σε μία κρίσιμη περίοδο για την επίδραση του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στο Περιβάλλον, η Ημερίδα «Πράσινες Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Green ICT): Από τη Θεωρία στην Πράξη» φιλοδοξεί ν’ αποτελέσει πλατφόρμα συζήτησης των εξεχόντων στελεχών της αγοράς, πολιτικών και εκπροσώπων του ιδιωτικού τομέα.
Η συγκεκριμένη εκδήλωση έχει ως στόχο τη διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αλλά και τις πρακτικές αντιμετώπισής τους με την καθιέρωση και εφαρμογή πράσινων ΤΠΕ στην Ελλάδα, με βάση:
• Τις διεθνείς πρακτικές και το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης στο πλαίσιο των αντίστοιχων πρωτοβουλιών
• Τις υπάρχουσες συνθήκες, αλλά και νέες υποδομές (όπως αυτές διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ και σχεδιάζονται στο ΕΣΠΑ 2008-2013)
• Την αποδοχή και εφαρμογή από τις επιχειρήσεις των πράσινων ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών που θα παρέχονται σε αυτό το πλαίσιο
• Τις πρωτοβουλίες, το σχέδιο δράσης και το forum που θα αναπτύξει το e-TEE για αυτόν τον σκοπό.
Η βασική θεματολογία της ημερίδας έχει διαμορφωθεί ως εξής:
• Πράσινες Εφαρμογές ΤΠΕ• Πράσινα προϊόντα ΤΠΕ
• Πράσινα Data Centers
• Ανακύκλωση Προϊόντων ΤΠΕ
• Ευρωπαϊκές & Ελληνικές πολιτικές
Χορηγός: Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Πληροφορίες:Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών/ΤΕΕ (e-TEE)Τηλ.: 210-3291306, Τηλεομοιότυπο: 210-3226015
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@e-tee.org.gr

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

>Ημερίδα: Ιστορικές βιβλιοθήκες και νέες τεχνολογίες – Η βιβλιοθήκη του Ν.Ι.

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία Επικαιρότητα | , στις 21-11-2008

>

Ημερίδα: Ιστορικές βιβλιοθήκες και νέες τεχνολογίες

Η βιβλιοθήκη του Ν.Ι. Πανταζόπουλου στην ψηφιακή εποχή

Παρασκευή 28/11/2008, Βόλος Κτήριο Σπίρερ

Οργάνωση:
Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας & Τεκμηρίωσης Βόλου (ΔΗ.Κ.Ι.)
Όμιλος Φίλων Βιβλιοθήκης Ν.Ι. Πανταζόπουλου – Δημοτιού Κέντρου Ιστορίας & Τεκμηρίωσης Βόλου

>3o Διεθνές Συνέδριο Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στη σχολική πράξη:θεωρία και εφαρμογή στη Μουσική Εκπαίδευση

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία Συνέδρια | , στις 13-11-2008

>

3o Διεθνές Συνέδριο
Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
και του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας

της Ένωσης Εκπαιδευτικών
Μουσικής Αγωγής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε)

Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στη σχολική πράξη:θεωρία και εφαρμογή στη Μουσική Εκπαίδευση

Η σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία καταδεικνύει διαρκώς την ανάγκη συμμετοχής των διδασκόντων στη διαμόρφωση εκείνων των συνθηκών, οι οποίες αφερθεραντικειμΕ.Ι.) απ θα ενσωματώνουν, αφενός τις νέες τεχνολογίες, αφετέρου τη δημιουργία και τη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού. Μέσω του 3ουΣυνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε, επιχειρείται η υποστήριξη και ανάπτυξη θέσεων και προτάσεων, ενώ παράλληλα δίνεται η ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς (όλων των ειδικοτήτων), επιστήμονες και ερευνητές να προβάλουν τις απόψεις τους και να προτείνουν καινοτόμες ιδέες σε σχέση με το εκπαιδευτικό υλικό, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας. Tο 3o Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε. στοχεύει, τόσο στη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, όσο και στη διευκόλυνση της πρόσβασης των μελών της σχολικής κοινότητας σε εκπαιδευτικό και σε πληροφοριακό υλικό σύγχρονων ερευνών και παραγώγων. Παράλληλα, ανταποκρίνεται στην αναγκαιότητα για συνεχή και συστηματική επιμόρφωση των διδασκόντων, αλλά και την εξοικείωσή τους με τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία παραγωγής και χρήσης του εκπαιδευτικού υλικού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για: Εισηγήσεις, εργαστήρια, οργάνωση συζήτησης στρογγυλής τράπεζας, οργάνωση συμποσίων, παρουσίαση αφίσας (poster), παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού, ηχητικές εγκαταστάσεις

Χρόνος και χώρος διεξαγωγής: Το 3ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Α.ΠΕ θα πραγματοποιηθεί 8-10 Μαΐου 2009, στην Αθήνα. Ο χώρος διεξαγωγής και άλλες σχετικές πληροφορίες και ανακοινώσεις θα αναρτώνται στον ιστοχώρο www.primarymusic.gr

Γενικές οδηγίες: Επίσημες γλώσσες του συνεδρίου είναι η ελληνική και η αγγλική. Οι περιλήψεις των εισηγήσεων θα δημοσιευτούν σε ειδική έντυπη έκδοση η οποία θα διανεμηθεί στους συνέδρους αλλά και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε. Η ηλεκτρονική έκδοση του 3ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε. θα περιλαμβάνει τα πλήρη κείμενα των παρουσιάσεων κάθε είδους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν περίληψη μέχρι 500 λέξεις για κάθε είδος και βιογραφικό μέχρι 150 λέξεις.

Σημαντικές ημερομηνίες:
Υποβολή περιλήψεων: 31 Ιανουαρίου 2009
Υποβολή πλήρους κειμένου: 1 Μαρτίου 2009
Συνδρομή συνέδρων (Μέλη) έως 31 Ιανουαρίου 2009: 80 €, Συνδρομή συνέδρων (Μη Μέλη): 100 €

Επικοινωνία και πληροφορίες: www.primarymusic.gr , info@primarymusic.gr
Θεματικοί άξονες

1. Φιλοσοφία και μεθοδολογία υλικού
Θεωρίες και σύγχρονες έρευνες
Ζητήματα αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού
Αναφορές σε προγράμματα σπουδών

2. Το εκπαιδευτικό υλικό (Ε.Υ.): Ζητήματα σχεδιασμού, παραγωγής και αξιολόγησης
Δημιουργία Ε.Υ για χρήση στην τάξη
Ε.Υ. και μουσική εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες
Ζητήματα μεθοδολογίας σχεδιασμού εκπαιδευτικών πακέτων
Υποστήριξη παραγωγής Ε.Υ.
Προτάσεις διδακτικής μεθοδολογίας Ε.Υ
Αξιολόγηση Ε.Υ

3. Το εκπαιδευτικό υλικό και η πρόκληση της σύγχρονης τεχνολογίας
Δημιουργία Ε.Υ. σε θέματα τηλεκπαίδευσης
Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού (video, πολυμεσικές εφαρμογές)
Δημιουργία Εκπαιδευτικών Δικτύων
Δημιουργία Εκπαιδευτικών Πυλών

4. Το μουσειακό εκπαιδευτικό υλικό στο πλαίσιο της αισθητικής αγωγής
Σχεδιασμός – παραγωγή – διακίνηση εκπαιδευτικού υλικού από το μουσείο (μουσειοσκευές, έντυπα για τον εκπαιδευτικό, φυλλάδια για τον μαθητή, παιδικά αρχαιογνωστικά βιβλία, παιχνίδια, CD/DVD ROM)
Αξιοποίηση του μουσειακού εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο της σχολικής πράξης, για την υποστήριξη της αισθητικής αγωγής

5. Ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής
Σχεδιασμός υλικού για τη Δια Βίου Μάθηση
Σχεδιασμός υλικού στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Σχεδιασμός υλικού για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
6. Ο ρόλος της βιβλιοθήκης στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον
Βιβλιοθήκες και Εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή
Οι βιβλιοθήκες ως χώροι εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς
Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων