>100 ΧΡΟΝΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: 1884 – 1984

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | , στις 30-09-2010

>Φ.Ι.ΛΟ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩN
Π.Ο.Δ.Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ & ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Την Δευτέρα, 7 μ.μ. τα εγκαίνια της Έκθεσης
«100 ΧΡΟΝΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: 1884 – 1984»
Θα εκτεθούν πάνω από 400 βιβλία

Την προσεχή Δευτέρα 4 Οκτωβρίου και ώρα 7 μ.μ., στο Τζαμί του Οσμάν Σαχ στα Τρίκαλα, θα γίνουν τα εγκαίνια της Μεγάλης Έκθεσης Σχολικών Βιβλίων με τίτλο «100 Χρόνια Σχολικό Βιβλίο: 1884-1984», την οποία συνδιοργανώνουν ο Φιλολογικός, Ιστορικός, Λογοτεχνικός Σύν-δεσμος Τρικάλων (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.), ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Τρικκαίων, οι Σχολικοί Σύμβουλοι Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων και Καρδίτσας, καθώς και το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ενώσεως Συντακτών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος. Η Έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και θα είναι ανοιχτή για το κοινό και τα σχολεία το πρωί 10-1 και το απόγευμα 6-8.
Η εν λόγω Έκθεση έχει ως αφετηρία το έτος 1884, διότι τότε καθιερώθηκε το μάθημα των Νέων Ελληνικών και άρχισαν να εκδίδονται τα πρώτα σχετικά σχολικά βιβλία (Νεοελληνικά Ανα-γνώσματα κ.ά.). Θα εκτεθούν αντιπροσωπευτικά Αλφαβητάρια και Αναγνωστικά του Δημοτικού, Νεοελληνικά Αναγνώσματα του Ελληνικού Σχολείου (Σχολαρχείου), του Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς επίσης και βιβλία όλων των άλλων μαθημάτων, όπως ιστορίας, αρχαίων ελληνικών, γραμ-ματικής και συντακτικού, μαθηματικών, φυσικής, χημείας, θρησκευτικών, γεωγραφίας, βιολογίας, αγωγής του πολίτη κ.ά. Θα περιλαμβάνονται επίσης βιβλία των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στις πρώην ανατολικές χώρες, των Ελληνικών Μειονοτήτων της Αλβανίας και της Κωνσταντι-νουπόλεως, των Ομογενών της Αμερικής και της τουρκοκρατούμενης Θεσσαλονίκης. Συνολικά θα εκτεθούν πάνω από 400 βιβλία. Επίσης σε πολλά και μεγάλα ταμπλώ, που έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά στην αίθουσα, θα εκτίθενται σε φωτοαντίγραφα χαρακτηριστικές σελίδες από διάφο-ρα βιβλία, ούτως ώστε οι επισκέπτες να ενημερώνονται και για το περιεχόμενο των βιβλίων, που άλλαζε ανάλογα με τις πολιτικές καταστάσεις και ιδεολογίες, αλλά και τις αντίστοιχες εκπαιδευτι-κές μεταρρυθμίσεις.
Τα βιβλία της Έκθεσης προέρχονται από το Εθνικό Μουσείο Εκπαίδευσης Βέροιας και από τις ιδιωτικές Συλλογές της κ. Ευαγγελίας Κανταρτζή (Θεσσαλονίκη), της κ. Χρυσάνθης Κουμπά-ρου-Χανιώτη (Πειραιάς), της κ. Μαρίας Μποντίλα (Θεσσαλονίκη), του κ. Νίκου Χελιδόνη (Τρί-καλα), του κ. Θεοδώρου Νημά (Τρίκαλα) και από προσφορές διαφόρων Τρικαλινών.
Παράλληλα με την Έκθεση των βιβλίων θα λάβουν χώρα και διάφορες ομιλίες σχετικές με την ιστορία του σχολικού βιβλίου. Ειδικότερα περιλαμβάνονται οι εξής ομιλίες:
1) Την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010, ώρα 6 μ.μ. ΘΕΜΑ: «Μια σύντομη ματιά στην ιστορία των σχολικών βιβλίων», από την κ. Ευαγγελία Κανταρτζή, δρα παιδαγωγικής – σχολική σύμβουλο Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
2) Την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2010, ώρα 6 μ.μ. ΘΕΜΑ: «Τα σχολικά βιβλία των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στα ανατολικά κράτη», από την κ. Μαρία Μποντίλα, δρα ιστορίας της εκ-παίδευσης.
3) Την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010, ώρα 6 μ.μ. ΘΕΜΑ: «Τα Νεοελληνικά Αναγνώσματα στη Μέση Εκπαίδευση στον 19ο και 20ό αιώνα» από τον κ. Λάμπρο Βαρελά, επίκ. καθηγητή νεοελλη-νικής φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστ. Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
4) Την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010, ώρα 6 μ.μ. ΘΕΜΑ: «Αρχείο Νεοελληνικών Αναγνωσμά-των Μέσης Εκπαίδευσης 1884-1977. Συγγραφείς και ανθολογημένα κείμενα» από την κ. Χρυσάνθη Κουμπάρου-Χανιώτη, δρα διδακτικής νέων ελληνικών.
Ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν θα σταλούν και οι Συνδιοργανωτές της προσκαλούν, διά του Τύ-που, το φιλομαθές κοινό των Τρικάλων και της Θεσσαλίας γενικότερα να επισκεφτεί την μεγάλη και πολύ ενδιαφέρουσα αυτή Έκθεση, η οποία ετοιμάστηκε με πολύν κόπο και ιδιαίτερη φροντίδα και επιφυλάσσει μεγάλες συγκινήσεις στους επισκέπτες της.

>Κάλεσμα Ενότητας, Νίκης και

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 | , στις 14-09-2010

>

Η Θεσσαλία, εδώ και δεκαετίες, αποτελεί σημαντικό κόμβο εξελίξεων για το σύνολο της χώρας. Είναι από εκείνες τις περιοχές, που δοκιμάσθηκαν έντονα από τις συνέπειες της αποβιομηχάνισης και γενικότερα της έλλειψης ολοκληρωμένων στρατηγικών ανάπτυξης. Ταυτόχρονα όμως, στη Θεσσαλία δοκιμάσθηκαν και πέτυχαν θεσμοί συμμετοχικοί στην παραγωγική διαδικασία, ενώ ο φυσικός πλούτος και κυρίως το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής, συνθέτους όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για μια ανθούσα αγροτική, τουριστική, βιομηχανική και βιοτεχνική υποδομή. Στον τόπο αυτό διασταυρώθηκαν πρωτοβουλίες στην οικονομία και τα κοινωνικά κινήματα και δημιούργησαν όρους και προϋποθέσεις πολύτιμες για την περαιτέρω ανάπτυξή του.
Σε θεσμικό επίπεδο, η νέα Αιρετή Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του «Καλλικράτη», διαθέτει πλέον το ειδικό πολιτικό βάρος, αλλά και την αναγκαία θεσμική υποδομή για να υποστηρίξει παραγωγικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες που θα ενισχύουν την ευημερία και την κοινωνική συνοχή και να λειτουργήσει ως εφαλτήριο ανάπτυξης ενάντια στην κρίση, αλλά και ως εργαλείο διαφάνειας, δημοκρατικού ελέγχου και δημόσιας λογοδοσίας.
Ευχαριστώ από την καρδιά μου τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Γιώργο Παπανδρέου, καθώς και τα συλλογικά όργανα του ΠΑΣΟΚ, για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου. Αποτελεί για μένα, ιδιαίτερη τιμή, να ηγηθώ αυτής της μεγάλης προσπάθειας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ταυτόχρονα, αποτελεί χρέος και μεγάλη ευθύνη να ανταποκριθώ στις προσδοκίες όλων των πολιτικών δυνάμεων της Δημοκρατίας, της Οικολογίας και της Αειφόρου Ανάπτυξης, να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις ώστε να γίνει πράξη η νέα νικηφόρα προοπτική που γεννιέται στη Θεσσαλία.
Ένα ισχυρό μήνυμα αγωνιστικής και μεταρρυθμιστικής αισιοδοξίας, συνεγείρει τις προσπάθειες και τη σκέψη μας. Καλούμε κάθε Δημοκρατική, Προοδευτική, Οικολογική και Αναπτυξιακή δύναμη της Θεσσαλίας, κάθε πολίτη αυτού του τόπου, σε μια ευρύτατη Θεσσαλική Συμπαράταξη Ενότητας, Νίκης και Προοπτικής.
Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Οι εκλογές της 7ης Νοέμβρη 2010 δεν θα αναδείξουν απλά ένα Περιφερειάρχη ή μια Παράταξη. Το ουσιαστικό διακύβευμα των εκλογών είναι αυτό καθαυτό το αναπτυξιακό παρόν και μέλλον της Θεσσαλίας.
Η θεώρηση της νέας Αιρετής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης ως αντιπολιτευτικού ή συμπολιτευτικού θεσμού, συνδέεται με ξεπερασμένες λογικές που αντιλαμβάνονται τους θεσμούς ως προεκτάσεις των κομμάτων και της κρατικής εξουσίας. Οι Αυτοδιοικητικοί θεσμοί αποκόπτονται από τις κοινωνικές τους ρίζες όταν αντί να λειτουργούν ως αναπτυξιακοί θύλακες ζωής, αναδεικνύουν μικροκομματικές αδιέξοδες και μυωπικές αντιπαραθέσεις.
Το επισημαίνουμε με πλήρη σαφήνεια, από την πρώτη στιγμή: Με βάση τη δική μας στρατηγική, η νέα Αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλίας δεν θα είναι επαίτης του κράτους. Θα έχει το δικό της αυτόνομο θεσμικό ρόλο, θα λειτουργεί ως έκφραση της τοπικής κοινωνικής δυναμικής η οποία μπορεί και πρέπει να διεκδικεί, να προτείνει, να κατακτά και να δημιουργεί.

Είναι προφανές ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων Αιρετών Περιφερειακών Αρχών, διεξάγονται σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη και κρίσιμη για τη χώρα μας.

Είναι επίσης προφανές ότι στο δυσμενές αυτό οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο, είναι κρίσιμος ο ρόλος της νέας Αιρετής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Οφείλουμε να ανιχνεύσουμε, να προσδιορίσουμε και να αναδείξουμε το ρόλο αυτό, όχι στο πλαίσιο σύμπτυξης ετερόκλητων συμμαχιών που το μόνο που τους ενώνει είναι η αντίθεση, αλλά στο πλαίσιο της μόνης εφικτής πρότασης διεξόδου από την κρίση, που δεν είναι άλλη από αυτήν της Αειφόρου Ανάπτυξης.

Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της τρέχουσας κρίσης, δεδομένου ότι διαπερνά κοινωνικά στρώματα και γεωγραφικές περιοχές, επιβάλει να συντάξουμε τουλάχιστον ένα, όσο γίνεται, κοινό Αναπτυξιακό Λόγο Προοπτικής.
Στο πλαίσιο αυτό, η Αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, καλείται να επιτελέσει έναν αναντικατάστατο ρόλο: Ως θεσμικός εκφραστής των τοπικών κοινωνιών, καλείται να συμβάλει στο συντονισμό των τοπικών κοινωνικών και παραγωγικών δυνάμεων, στην κινητοποίησή τους, στην ανάπτυξη ενός ευρύτατου δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, το οποίο θα είναι ικανό όχι μόνο να προλάβει τις συνέπειες της κρίσης και να διασφαλίσει κατά το δυνατόν τους πολίτες του τόπου από αυτές, αλλά και να διεκδικήσει καλύτερους όρους και συνθήκες για την τοπική ανάπτυξη. Απέναντι στην κρίση, η στρατηγική που επιλέγουμε δεν είναι αυτή της ανέξοδης, αλλά αδιέξοδης γενικόλογης καταγγελιολογίας, ούτε αυτή της ηττοπάθειας ή της άμυνας, αλλά των επιθετικών Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών.
Στο πλαίσιο αυτό, καταθέτουμε σήμερα μια ανοικτή πρόταση – πρόσκληση διαλόγου, προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες για τις επιλογές όλων όσων φιλοδοξούν να διοικήσουν τη νέα Αιρετή Περιφέρεια Θεσσαλίας, για τα εξής θέματα:

Εξυπηρέτηση του Πολίτη
Περιβάλλον και ενεργειακός σχεδιασμός
Διαχείριση υδάτινου δυναμικού Θεσσαλίας – Αχελώος
Αγροτική οικονομία
Ανάπτυξη μεταφορικών υποδομών (Δρόμοι, Σιδηρόδρομος, Αεροδρόμιο Κεντρικής Ελλάδας)
Τουρισμός, Πολιτισμός, Αθλητισμός
Κοινωνική πολιτική

Παράλληλος στόχος αυτού του διαλόγου, είναι η συμβολή όλων μας στη συνδιαμόρφωση κοινής περιφερειακής συνείδησης και κοινής αίσθησης των προτεραιοτήτων για την ανάπτυξη της Θεσσαλίας. Η θεσμοθέτηση της αιρετής Περιφέρειας, δημιουργεί, βεβαίως, από μόνη της νέα δεδομένα και λειτουργεί ως καταλύτης για την υπέρβαση των αδιέξοδων και βλαπτικών τοπικισμών του παρελθόντος. Για να κατακτηθεί όμως το επιθυμητό επίπεδο περιφερειακής συνείδησης δεν υπάρχει άλλο εργαλείο πέρα από την επεξεργασία πολιτικών που δημιουργούν την ελπίδα μιας κοινής αναπτυξιακής προοπτικής.
Μόνο ένα συνεκτικό και εύληπτο πολιτικό όραμα για την ισόρροπη και δίκαιη ανάπτυξη της Θεσσαλίας είναι ικανό να φέρει μία «ειρηνική επανάσταση» στις συνειδήσεις και να ανατρέψει τα αναχρονιστικά στερεότυπα. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ήδη επεξεργασθεί συγκεκριμένες πολιτικές για ζητήματα όπως είναι για παράδειγμα η δικτύωση των θεσσαλικών τουριστικών και πολιτιστικών προορισμών ή η κοινή ιεράρχηση των έργων διαχείρισης των υδατικών πόρων, πολιτικές που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιφερειακής συνείδησης και να επηρεάσουν καθοριστικά την περιφερειακή προεκλογική ατζέντα. Η κοινή στάση των θεσσαλικών φορέων, πέρα από ελάχιστες παραφωνίες, στο ζήτημα της αξιοποίησης των νερών του Αχελώου είναι επίσης ενδεικτική για τη συναντίληψη που σταδιακά διαμορφώνεται πάνω σε κρίσιμα θέματα αναπτυξιακού προσανατολισμού.
Όταν ο δημόσιος λόγος είναι καθαρός και οι κοινές πολιτικές επεξεργασμένες, τότε εκπλήσσει και ο βαθμός ωριμότητας των πολιτών και η θετική τους προδιάθεση να ξεπεράσουν αναστολές και περιχαρακώσεις που ευθύνονται για τα σημερινά αδιέξοδα. Και για να το πω απλούστερα: δεν υπάρχουν πολίτες που δεν κατανοούν σήμερα ότι τα Μετέωρα, η λίμνη Πλαστήρα, ο Όλυμπος, ο Πηνειός, η Κάρλα, το νησιώτικο σύμπλεγμα των Σποράδων, το λιμάνι, το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου ή το Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας, είναι στοιχεία της κοινής κληρονομιάς των Θεσσαλών και συγχρόνως τα βασικά ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα για ένα κοινό μέλλον ευημερίας και προόδου.

Με ενωτικό, συλλογικό και αποφασιστικό τρόπο:

Δίνουμε σήμερα το σύνθημα έναρξης της συνολικής ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας προκειμένου να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις μεγάλες δυνατότητες που παρέχει ο νέος θεσμός της Αιρετής Περιφέρειας.
Ενώνουμε τις δυνάμεις μας στον κοινό αγώνα για να αναδείξουμε τη Θεσσαλία ως το τρίτο ισχυρότερο διοικητικό και οικονομικό κέντρο της χώρας.
Εναρμονίζουμε τις προσπάθειές μας με το νέο πνεύμα διοίκησης, τις καινοτομίες και τους νεωτερισμούς του «Καλλικράτη», για να προωθήσουμε τη δίκαιη και ισόρροπη ανάπτυξη του Θεσσαλικού χώρου και να πολλαπλασιάσουμε τα αναπτυξιακά μας πλεονεκτήματα.
Καταθέτουμε κάλεσμα Ενότητας, Νίκης και Προοπτικής σε όλους τους Θεσσαλούς Πολίτες.

>Η ταινία «Στην κόψη της Ιστορίας-ταγματάρχης Δημήτρης Κασλάς» στο Διεθνές Φεστιβάλ

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ | , στις 13-09-2010

>

Η ταινία ντοκιμαντέρ παραγωγής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας- Δήμου Ζαγοράς και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων με θέμα την ηρωική και μαρτυρική ζωή του Πουριανού ήρωα του ‘40 Δημήτρη Κασλά συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της σε φεστιβάλ κινηματογράφου.

Μετά τη συμμετοχή της στο 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (http://tdf.filmfestival.gr) η ταινία θα προβληθεί σε δύο ακόμη φεστιβάλ το Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Πάτρας – 12ο Διεθνές Πανόραμα που διεξάγεται 1-9 Οκτωβρίου (http://www.independent.gr) και στο Φεστιβάλ Ελληνικού ντοκιμαντέρ Χαλκίδας την ίδια περίοδο (http://www.docfest.gr)
H ταινία, όπως και το λεύκωμα με θέμα τον Δημήτρη Κασλά, παρουσιάστηκε και προβλήθηκε για πρώτη φορά στις 17 Δεκεμβρίου 2009 στο αμφιθέατρο Κορδάτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο.

Τον Μάρτιο 2010 αφού επιλέχθηκε, συμμετείχε στο τμήμα «Ελληνικό Πανόραμα» του 12ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Η ταινία προβλήθηκε δύο φορές στο πλαίσιο του Φεστιβάλ στις 13 και στις 14 Μαρτίου, αποσπώντας αυθόρμητο χειροκρότημα από τους θεατές και θετικά σχόλια, ενώ είχε πολύ καλή επίδοση και στη ψηφοφορία κοινού.

Λίγες μέρες αργότερα, στις 17 Μαρτίου, σε ξεχωριστή εκδήλωση από τη Νομαρχία Μαγνησίας και την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών προβλήθηκε στην αίθουσα διαλέξεων της Εταιρείας.

Η ταινία επιλέχθηκε από το Φεστιβάλ Πάτρας στο τμήμα «Ελληνικό Πανόραμα» και θα προβληθεί την Κυριακή 3 Οκτωβρίου στις 4 μμ.
Το ντοκιμαντέρ, διάρκειας 52 λεπτών, σκηνοθέτησαν οι Γιώργος Λάγδαρης και Κώστας Ανέστης, η έρευνα, η τεκμηρίωση και τα κείμενα είναι του Αλέξανδρου Καπανιάρη και η μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη.

Στο διαδίκτυο μπορεί κανείς να βρει περισσότερα για την ταινία σε σελίδα στο facebook (Στην κόψη της Ιστορίας ταγματάρχης Δημήτρης Κασλάς και στα αγγλικά ON THE EDGE OF HISTORY MAJOR DIMITRIS KASLAS) αλλά και στο blog http://kaslas.blogspot.com/

Η Υπόθεση της ταινίας

Η ηρωική και μαρτυρική πορεία της ζωής του Δημήτρη Κασλά ξεκινά μαζί με τον 20ο αιώνα από το χωριό Πουρί του Πηλίου και συναντιέται σε σημεία κλειδιά με την σύγχρονη ελληνική ιστορία : Μικρά Ασία – πόλεμος του 40 – αντίσταση – μετεμφυλιακή Ελλάδα.
Στην καρδιά της ταινίας υπάρχει μια διαφορετική ματιά στο «κρυμμένο» έπος του Μαρτίου 1941: ενώ οι τύχες του πολέμου έχουν πια κριθεί, μια τελευταία ηρωική αντίσταση προβάλλεται στο ύψωμα 731 απέναντι στην εαρινή επίθεση των Ιταλών. Επικεφαλής στον «καταραμένο λόφο» ο ταγματάρχης Κασλάς που κατορθώνει, μαζί με τους στερημένους και ταλαιπωρημένους στρατιώτες του από τα Τρίκαλα και τη Καρδίτσα, να κρατήσει το ύψωμα βάζοντας τη σφραγίδα του στην αποτυχία της ιταλικής εαρινής επίθεσης και κάνοντας τον Μουσολίνι που παρακολουθούσε τις εξελίξεις από πολύ κοντά να αποχωρήσει απογοητευμένος.
Μοναδικά ντοκουμέντα της ταινίας είναι οι ζωντανές μαρτυρίες των συμπολεμιστών του Δημ. Κασλά, 20χρονων παιδιών το 40-41 που δίνουν την αληθινή όψη ενός έπους που όμως δεν έπαψε να είναι ένας σκληρός, απάνθρωπος και αιματηρός πόλεμος.
Η κάμερα περιπλανιέται στους πραγματικούς τόπους : στο ίδιο το ύψωμα 731 με φανερά 68 χρόνια μετά, τα σημάδια των βομβαρδισμών, στην Κλεισούρα, τους Βουλιαράτες, τον ορεινό όγκο της Τρεμπεσίνας.
Η αφήγηση ζωντανεύει χρησιμοποιώντας αρχειακό υλικό από φιλμ της εποχής, τους ήχους της μάχης, τα κείμενα και κυρίως το πλούσιο μοναδικό αρχείο που άφησε πίσω του ο ίδιος ο Δημ. Κασλάς.
Αδιάλυτα δεμένη με τα μεγάλα γεγονότα των πολέμων η προσωπική ζωή του ήρωα της ταινίας περνάει μέσα από το αφηγηματικό νήμα χρωματίζοντας την ιστορία με τα έργα της ειρήνης : τη δημιουργία οικογένειας, τις δυσκολίες της καθημερινότητας και την καταγραφή των πολεμικών αναμνήσεων.

Οι βασικοί συντελεστές της ταινίας

Σκηνοθεσία Γιώργος Λάγδαρης – Κώστας Ανέστης

Έρευνα -Τεκμηρίωση – Κείμενα – Ψηφιοποίηση
Αλέξανδρος Καπανιάρης

Διεύθυνση Φωτογραφίας Δημήτρης Κορδελάς

Μουσική Ανδρέας Κατσιγιάννης

Μοντάζ Αθανασία Ξαφάρα

Αφήγηση Βασίλης Ευταξόπουλος

2η κάμερα Τάσος Νικολάου

Βοηθός Σκηνοθέτη Γιάννης Γεωργιάδης

Ήχος Γιώργος Ζαγόρης Μουσικοί Ανδρέας Κατσιγιάννης, Κυριάκος Κουβέντας, Σταύρος Κουσκουρίδας, Φίλιππος Ρέτσιος
Παραγωγή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων Δήμος Ζαγοράς

Το φεστιβάλ της Πάτρας

Ένα φεστιβάλ που ξεφεύγει από το πνεύμα του «συνηθισμένου», του καθημερινού, της συντηρητικότητας. Μια πρωτοποριακή εναλλακτική πρόταση στα πολιτιστικά πράγματα της Πάτρας, ενδυναμώνεται και ανανεώνεται με την υποστήριξη των πιο προοδευτικών «φωνών». Η Οργανωτική Επιτροπή του φεστιβάλ θα κάνει πράξη την 12η διοργάνωση από τις 1/9 έως τις 9/10/2010 στον πολυχώρο Πολιτισμού και Ψυχαγωγίας ΙΝΤΕΑΛ (Αγ. Νικολάου 4, Πάτρα)
Οι προβολές θα ξεκινούν στις 16 μ.μ. και η ΕΙΣΟΔΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ (όπως όλα τα χρόνια), κάνοντας πράξη το αυτονόητο, δηλ. την απρόσκοπτη πρόσβαση στον πολιτισμό. Μια διοργάνωση πέρα και έξω από κοσμικές στήλες αλλά στην πρώτη γραμμή της προόδου. Κόντρα πάντα στη φθηνή μαζική υποκουλτούρα από τη μια αλλά και στις ελιτίστικες εκδηλώσεις των «δήθεν», των «παραγόντων», όσων δηλαδή «χρησιμοποιούν» τον πολιτισμό για τις δημόσιες σχέσεις τους και τις «καρέκλες».
Το φεστιβάλ της Πάτρας γεννήθηκε από το όραμα για τη δημιουργία μίας ανεξάρτητης και ελεύθερης πλατφόρμας κινηματογραφικής έκφρασης, με επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο και ότι τον περιβάλλει. Στοχεύοντας στον κριτικό και ουσιαστικό διάλογο μεταξύ των νέων, κυρίως, δημιουργών από όλο τον κόσμο, αλλά και στην ευαισθητοποίηση και στον προβληματισμό του κοινού για τα μεγάλα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα που απασχολούν τον πλανήτη μας, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου & Πολιτισμού Πάτρας προβάλλει την κινηματογραφική τέχνη που υπηρετεί τις αξίες του ανθρωπισμού, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης και συμβάλλει, μέσα από διαφορετικές θεματικές αφετηρίες και αισθητικές προσεγγίσεις, στην προσπάθεια για μια σχέση ισορροπίας, σεβασμού και ευθύνης του ανθρώπου προς τον άνθρωπο, την κοινωνία και τη φύση.
Στις συμμετοχές περιλαμβάνονται ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, animation, ντοκιμαντέρ, video art, video clips, video dance ταινίες. Το διαγωνιστικό τμήμα διαιρείται σε ελληνικό και διεθνές και όλες οι δημιουργίες είναι σε ψηφιακή μορφή.
Οι Θεματικές Ενότητες είναι: «Κινηματογράφος, ειρήνης τέχνη», «Στα πέρατα της γης», «Βαλκανική γειτονιά», «Περιδιαβαίνοντας την Ευρώπη», «Ελληνικό Πανόραμα», «Το άλλο μισό του ουρανού», «Βραβευμένα ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου με οικολογική θεματική»
Στην έναρξη του κινηματογραφικού φεστιβάλ (Παρασκευή 1 Οκτωβρίου) θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Εξομολόγηση ενός Οικονομικού Δολοφόνου» του κ. Στέλιου Κούλογλου ο οποίος και θα παραστεί για να προλογίσει και να ορίσει την επίσημη έναρξη του φεστιβάλ
Ειδικότερα τα φετινά στοιχεία του φεστιβάλ είναι: 9 ημέρες προβολών – 8 ώρες προβολών κάθε μέρα – Σύνολο ώρες προβολών 72 ώρες
Θα υπάρξουν 3 κινηματογραφικά αφιερώματα: στο έργο του Στέλιο Κούλογλου – σε περιβαλλοντικά ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου – στη οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη της Πάτρας στις αρχές του 20ου αιώνα
Θα υπάρξουν 3 εκθέσεις. Στο φουαγιέ του ΙΝΤΕΑΛ έκθεση κόμιξ ενώ στη γκαλερί του Ιντεάλ έκθεση φωτογραφίας και ποίησης. Ένα work shop – σεμινάριο με θέμα: «Προσωπικότητα, αρχέτυπα & ψυχολογία καταναλωτή: οι διαπολιτισμικές επιρροές των αμερικανικών ταινιών κόμικς».
Στο «καθαρά» κινηματογραφικό κομμάτι έχουμε 176 συμμετοχές από 49 χώρες. Στο διεθνές διαγωνιστικό έχουμε 92 συμμετοχές με 42 ταινίες μικρού μήκους, 18 ντοκιμαντέρ, 18 video art, 12 animations, 2 video dance. Στο Ελληνικό τμήμα έχουμε 84 συμμετοχές. 6 ταινίες μεγάλου μήκους, 39 μικρού μήκους, 28 ντοκιμαντέρ, 8 video art, 3 animations.

Συμμετέχουσες χώρες στο διεθνές διαγωνιστικό τμήμα

Από Ευρώπη: Ισπανία, Φιλανδία, Γαλλία, Πολωνία, Σουηδία, Ουκρανία, Ολλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Ιρλανδία, Κύπρος, Ελβετία, Βέλγιο, Τσεχία, Ρωσία
Από Βαλκάνια: Σερβία, Σλοβενία, Τουρκία, Ουγγαρία, Κροατία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Ρουμανία.
Από Ασία: Αρμενία, Σιγκαπούρη, Φιλιππίνες,, Ινδία, Μπαγκλαντές, Ν. Κορέα, Ιράν, Λίβανος, Ισραήλ, Ταιβάν, Κίνα (Χόνκ Κόνγκ), Ιράκ
Από Αφρική: Αίγυπτος,, Ζιμπάμπουε, Μαρόκο
Από Αμερική: Μεξικό, Η.Π.Α., Βενεζουέλα, Καναδάς, Περού, Χιλή, Αργεντινή
και τέλος από Αυστραλία.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Πολιτισμού Πάτρας της Πάτρας – «Διεθνές Πανόραμα» www.independent.gr υποστηρίζεται από το διαδικτυακό περιοδικό για τον Εναλλακτικό πολιτισμό Cineek magazine- www.cineek.gr.
Περισσότερες λεπτομέρειες για τις εκδηλώσεις και λεπτομέρειες για τις ταινίες
στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ www.independent.gr

>Διαγωνισμός λογότυπου για νέους καλλιτέχνες από τον Α.

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 | , στις 10-09-2010

>

Διαγωνισμό λογότυπου προκηρύσσει η Αυτοδιοικητική Παράταξη του υποψηφίου Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Απόστολου Παπατόλια, για τις επικείμενες εκλογές προσκαλώντας νέες και νέους καλλιτέχνες, σχεδιαστές και γραφίστες από όλη την Θεσσαλία να λάβουν μέρος καταθέτοντας τις προτάσεις τους έως 20 Σεπτεμβρίου.

Ο διαγωνισμός έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία του βασικού λογότυπου της παράταξης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Θεσσαλοί δημιουργοί και σχεδιαστές.

Ο βασικός σκοπός του διαγωνισμού είναι νέοι άνθρωποι από όλη την Θεσσαλία με μεράκι και ταλέντο μέσω της γραφιστικής τέχνης να συμμετέχουν στη δημιουργία του λογότυπου που θα συμπυκνώνει μέσω των συμβόλων του την άποψη της αυτοδιοικητικής παράταξης για την Θεσσαλία.

Η ιδέα για το διαγωνισμό αποτελεί μια πρώτη έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης, με την οποία ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Απόστολος Παπατόλιας περιβάλλει τους ανθρώπους που διαθέτουν φαντασία, γνώση, καινοτόμες ιδέες και διάθεση για δημιουργία. Σηματοδοτείται με αυτό το συμβολικό τρόπο η έναρξη μιας περιόδου, στην οποία, οι νέοι άνθρωποι και οι καινοτόμες ιδέες θα καθορίζουν τη δράση της νέας αυτοδιοικητικής παράταξης.

Οι προτάσεις των διαγωνιζόμενων θα κριθούν με βάση την τεκμηρίωση της ιδέας και των αρχών σχεδιασμού, τη λειτουργικότητα, την πρωτοτυπία, την αυθεντικότητα και το ικανοποιητικό γραφικό αποτέλεσμα. Επιπλέον θα ληφθούν υπόψη τα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά και η δυνατότητα αναπαραγωγής των σχεδιαζόμενων λογοτύπων σε όλα τα μέσα.

Οι λέξεις-κλειδιά που θα δοθούν ως αρχική ιδέα και κατεύθυνση για το σχεδιασμό λογότυπου είναι: «Δημιουργία, Θεσσαλία, Κέντρο, Παραγωγή, Καινοτομία, Περιβάλλον, Ανάπτυξη, Εξέλιξη». Οι παραπάνω λέξεις-κλειδιά δεν είναι δεσμευτικές.

Η πρόταση τελικά που θα αξιολογηθεί ως καλύτερη θα παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση και θα επιβραβευτεί με ένα ηλεκτρονικό αναγνώστη βιβλίων (e-book reader) τελευταίας τεχνολογίας.

Όσοι διαγωνιζόμενοι (ή ομάδα διαγωνιζομένων) ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασής τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων δεν θα δημοσιευτούν εκτός από τα στοιχεία εκείνων που τελικώς θα επιλεγούν. Κάθε πρόταση θα πρέπει να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: yp.per.thessalias@gmail.com.

Περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήματα για τον διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: http://www.papatolias.gr/ ή να αποστέλλονται στη διεύθυνση: yp.per.thessalias@gmail.com.

>O Απόστολος

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 | , στις 06-09-2010

>

Ο Απόστολος Παπατόλιας, νυν νομάρχης Μαγνησίας είναι ο εκλεκτός την επιτροπής ανάδειξης υποψηφίων για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. για να ηγηθεί του συνδυασμού για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ο νυν νομάρχης Μαγνησίας θα βρεθεί έτσι αντιμέτωπος απέναντι στον υποψήφιο της Ν.Δ. που έχει ανακοινωθεί εδώ και αρκετό καιρό, τον Κώστα Αγοραστό και τον Βαγγέλη Μπούτα που θα ηγηθεί συνδυασμού υποστηριζόμενου από το ΚΚΕ.

Οι υποψήφιοι περιφερειάρχες του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε όλη την επικράτεια είναι οι ακόλουθοι:

* Αττικής (έδρα Αθήνα): Γιάννης Σγουρός

* Κεντρικής Μακεδονίας (έδρα Θεσσαλονίκη): Μάρκος Μπόλαρης

* Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Κομοτηνή): Άρης Γιαννακίδης

* Δυτικής Μακεδονίας (έδρα Κοζάνη): Γιάννης Παπαϊορδανίδης

* Ηπείρου (έδρα Ιωάννινα): Βαγγέλης Αργύρης

* Θεσσαλίας (έδρα Λάρισα): Αποστόλης Παπατόλιας

* Στερεάς Ελλάδας (έδρα Λαμία): Κλέαρχος Περγαντάς

* Δυτικής Ελλάδας (έδρα Πάτρα): Απόστολος Κατσιφάρας* Κρήτης (έδρα Ηράκλειο): Σταύρος Αρναουτάκης

* Βορείου Αιγαίου (έδρα Μυτιλήνη): Νάσος Γιακαλής

* Νοτίου Αιγαίου (έδρα Ερμούπολη): Γιάννης Μαχαιρίδης

* Ιονίων Νήσων (έδρα Κέρκυρα):θα ανακοινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα

* Πελοποννήσου (έδρα Τρίπολη): στηρίζει τον συνδυασμό του Πέτρου Τατούλη «Νέα Πελοπόννησος»

Δήλωση Απόστολου Παπατόλια

«Ευχαριστώ από την καρδιά μου τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Γιώργο Παπανδρέου, καθώς και τα συλλογικά όργανα του ΠΑΣΟΚ, για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου. Αποτελεί για μένα, ιδιαίτερη τιμή, να ηγηθώ αυτής της μεγάλης προσπάθειας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ταυτόχρονα, αποτελεί χρέος και μεγάλη ευθύνη να ανταποκριθώ στις προσδοκίες όλων των πολιτικών δυνάμεων της Δημοκρατίας, της Οικολογίας και της Αειφόρου Ανάπτυξης, να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις ώστε να γίνει πράξη η νέα νικηφόρα προοπτική που γεννιέται στη Θεσσαλία.
Ένα ισχυρό μήνυμα αγωνιστικής και μεταρρυθμιστικής αισιοδοξίας, συνεγείρει τις προσπάθειες και τη σκέψη μας. Καλούμε κάθε Δημοκρατική, Προοδευτική, Οικολογική και Αναπτυξιακή δύναμη της Θεσσαλίας, κάθε πολίτη αυτού του τόπου, σε μια ευρύτατη Θεσσαλική Συμπαράταξη Ενότητας, Νίκης και Προοπτικής.»

Ποιος είναι ο Απόστολος Παπατόλιας

Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου – Στέλεχος Μ.Ο.Δ. Α.Ε. τ. Πρόεδρος ΙΣΤΑΜΕ Μαγνησίας-Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΣΠΟΥΔΕΣ

1983 Εισαγωγή στη Νομική Σχολή Αθηνών Χρηματικό βραβείο λόγω σειράς κατάταξης (8ος ).

1988 Πτυχίο Νομικής

1989 Υπότροφος του ΙΚΥ τριετούς διάρκειας στο Συνταγματικό Δίκαιο και την Πολιτική Επιστήμη.

1990 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (DEA) στο Δημόσιο Δίκαιο (Πανεπιστήμιο Paris II-Sorbonne).

1992 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (DEA) στη Γενική Θεωρία του Δικαίου (Πανεπιστήμιο Paris X-Nanterre).

1993 Έμμισθος ερευνητής του Γαλλικού Υπουργείου Έρευνας.

1995 Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής ενώπιον Διεθνούς Επιτροπής. Βαθμός «Άριστα», πρόταση για βραβείο και επιχορήγηση δημοσίευσης.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1992 – 1995 Ερευνητής Γαλλικού Υπουργείου Έρευνας στο Κέντρο Θεωρίας του Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Paris X-Nanterre.
1997 – 1998 Μέλος Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Σύμβουλος των υπουργών Καστανίδη, Μαντέλη και Λουκάκη. Νομική υποστήριξη της Διακομματικής Επιτροπής για τις προμήθειες των ΔΕΚΟ. Διοικητική Εποπτεία και νομοπαρασκευαστικό έργο.

1998 – 2002 Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη στον κύκλο «Ποιότητας Ζωής» (Προστασία Περιβάλλοντος, Πολεοδομία, Δημόσια Έργα).

1999 Συμμετοχή σε Ερευνητικό Πρόγραμμα του ΙΣΤΑΜΕ «Μεταρρυθμίσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση».

2001 Ειδικός Σύμβουλος στο Δήμο Χαϊδαρίου (υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, προετοιμασία Ολυμπιακών Αγώνων 2004).

2002 Στέλεχος της ΜΟΔ Α.Ε. στη Διαχειριστική Αρχή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG – Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης – Πρόεδρος της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης στη Δημόσια Διοίκηση (παρακολούθηση απλούστευσης διαδικασιών).

2005 Νομική υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠΕΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας.

>7o

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία Συνέδρια | , στις 03-09-2010

>

7o Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή:
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση.
Κόρινθος 23-26 Σεπτεμβρίου 2010
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων