>Μορφωτική & Αναπτυξιακή

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία Επικαιρότητα | , στις 29-03-2008

>

Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας

Το Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας απευθύνεται σε όλα τα ελληνικά σχολεία. Υποστηρίζει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών εκ μέρους των ίδιων των εκπαιδευτικών. Προωθεί εκπαιδευτικές καινοτομίες στις σχολικές μονάδες και, με τη συνεργασία μεταξύ τους, επιδιώκει την ουσιαστική αλλαγή στη μορφή και στο περιεχόμενο της εκπαιδευτικής πράξης με τρόπο που να αναδεικνύει δημιουργικές μορφές εργασίας και μάθησης στο σχολείο. Στο Δίκτυο μπορούν να συμμετέχουν σχολικές μονάδες ή και μεμονωμένοι εκπαιδευτικοί.

Βασικοί στόχοι του Δικτύου είναι:

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων εκπαιδευτικής δράσης, με σκοπό την αποτελεσματική μετατόπιση από εκπαιδευτικές και μαθησιακές πρακτικές απομνημόνευσης και αποστήθισης σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προωθούν και υποστηρίζουν συστηματικά την ανάπτυξη δημιουργικών ικανοτήτων, με την ενεργητική συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών.

Η κριτική αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας στην εκπαίδευση.

Η ανάπτυξη έγκυρων, αξιόπιστων και “φιλικών” μορφών εκπαιδευτικής καινοτομίας.

Η παραγωγή διδακτικού υλικού που εμπλουτίζει αυτό που διατίθεται ήδη στα ελληνικά σχολεία.

Η αξιοποίηση των άλλων Δράσεων της Μορφωτικής και Αναπτυξιακής Πρωτοβουλίας.

Η συστηματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και εφαρμογής σχεδίων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Η συνεργασία των μελών του για την ανάδειξη και την προώθηση “καλών πρακτικών καινοτομίας” στην εκπαίδευση.

Η δημιουργία σχέσεων δέσμευσης ανάμεσα στα μέλη για τη δημιουργία κλίματος μάθησης και ανάπτυξης ικανοτήτων από την πλευρά των μαθητών.

Η προβολή των πρωτοβουλιών και η ενίσχυση διαδικασιών διαλόγου στην εκπαίδευση.

Η διαμόρφωση και η σταδιακή εφαρμογή πλαισίου αποτύπωσης και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου. Κατά τη σχολική χρονιά 2007-08 (πρώτη φάση) στο Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας συμμετέχουν 55 σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Όσοι εκπαιδευτικοί το επιθυμούν μπρορούν να εγγράφονται στο Δίκτυο ως μεμονωμένα άτομα και να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχει το Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας, χωρίς να δύνανται να συμμετάσχουν στο Εργαστήριο Καινοτομίας όπως οι εκπαιδευτικοί τα σχολεία των οποίων συμμετέχουν σ’αυτό.

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | , στις 26-03-2008

>Τεστ Εξοικείωσης για την πιστοποίηση πολλαπλών επιλογών – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Τεστ Εξοικείωσης για την πιστοποίηση πολλαπλών
επιλογών
http://users.sch.gr/misailidis/Test_&_Pistopoihshs_.htm

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
http://users.sch.gr/misailidis/er_cd.htm

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
http://users.chal.sch.gr/misailidis/praktik.htm

>Ελληνόφωνη Μπλογκόσφαιρα :

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία Επικαιρότητα | , στις 19-03-2008

>

“Ελληνόφωνη Μπλογκόσφαιρα : Προφίλ, κίνητρα και πρακτικές των ελληνόφωνων bloggers”

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα Μάρτιος-Απρίλιος 2007 και αποτελεί μέρος της μεταπτυχιακής μου διατριβής για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Δυνητικές κοινότητες : Ψυχο-Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις και τεχνικές εφαρμογές“ του Παντείου Παν/μιου με επιβλέποντα τον Δρ. Α. Ξενάκη και μέλη της τριμελούς επιτροπής τους Αναπλ. Καθηγ. Κ. Κοσκινά και Δρ. Γ. Βαρδάγγαλο

>Είναι ελεύθερο και …συμφέρει

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | , στις 11-03-2008

>

Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) είναι το λογισμικό που ο καθένας μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιεί, να αντιγράφει, να διανέμει και να τροποποιεί ανάλογα με τις ανάγκες του.

Είναι ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης και χρήσης λογισμικού που βασίζεται στην ελεύθερη διάθεση του πηγαίου κώδικα, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα αλλαγών ή βελτιώσεων ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες αυτού που το χρησιμοποιεί.
Με βάση αυτή τη φιλοσοφία δημιουργήθηκε μια μεγάλη κοινότητα χρηστών και προγραμματιστών, οι οποίοι συνεργάζονται για τη συνεχή βελτίωση του λογισμικού, παρέχοντας γνώσεις και εργασία. Σήμερα λειτουργεί ένα παγκόσμιο ανοικτό δίκτυο προγραμματιστών, οι οποίοι παράλληλα αναπτύσσουν και διορθώνουν τον κώδικα των προγραμμάτων, κυκλοφορώντας ταχύτατα νέες βελτιωμένες εκδόσεις λογισμικού. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλουν καθημερινά στην δημιουργία νέων κοινών αγαθών.
Το Διαδίκτυο αποτελεί το βασικό τρόπο πρόσβασης στο διαθέσιμο Ελεύθερο Λογισμικό. Η σχέση του Διαδικτύου και ΕΛ/ΛΑΚ, υπήρξε εξ αρχής στενή και αμφίδρομη. Η εξάπλωση του ΕΛ/ΛΑΚ έχει στηριχθεί στην ευρεία χρήση του Διαδικτύου και η διαδικασία ανάπτυξης και λειτουργίας του Διαδικτύου βασίζεται, κατά κύριο λόγο, σε ΕΛ/ΛΑΚ. Τέλος και το Διαδίκτυο νέας γενιάς αναπτύσσεται με ανοιχτό λογισμικό.
Το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα, με συνεχείς βελτιώσεις και αυξημένη πλέον φιλικότητα προς το χρήστη, κερδίζει διαρκώς νέους φίλους παγκοσμίως. Στην εκπαίδευση, στη δημόσια διοίκηση και στις επιχειρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται και αποκτούν ιδιαίτερα ελκυστικά εργαλεία, αξιόπιστα, σταθερά στη λειτουργία, και απαλλαγμένα από τα σημαντικά κόστη απόκτησης και συνεχούς αναβάθμισης που απαιτούν τα κλειστά λογισμικά. Έτσι πλέον όλο και πιο πολλοί πόροι διατίθενται στην τεχνική υποστήριξη με σημαντικά οφέλη για την τοπική και εθνική οικονομία.

>VSMM 2008 Digital Heritage: Our Hi-tech-STORY for the Future

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία Συνέδρια | , στις 09-03-2008

>

VSMM 2008 Digital Heritage: Our Hi-tech-STORY for the Future

Technologies to Document, Preserve, Communicate,
and Prevent the Destruction of our Fragile Cultural Heritage
October 20 – 26th, 2008, Cyprus
Amathus-Hotel Limassol