>Επιμόρφωση –

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | , στις 24-01-2008

>

3o ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
Υπεύθυνος Καθηγητής: Αλέξανδρος Καπανιάρης

Ομάδα μαθητριών Γ τάξης του τμήματος ΒΙΒΕ (Τομέας Υγείας & Πρόνοιας)

ΤΕΙ Καβάλας
4.1.1.στ Θετικές Ενέργειες Υπέρ των Γυναικών
4.1.1:»Προγράμματα Υποστήριξης της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για Γυναίκες
»


Τα σεμινάρια αφορούν στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής και στην εφαρμογή τους για παρουσίαση – περιγραφή ενός επιχειρηματικού σεναρίου, καταλήγοντας σε εξετάσεις μέσω αυτοματοποιημένου λογισμικού σε Η/Υ.

Το μεγαλύτερο μέρος των σεμιναρίων (30ώρες) θα διεξαχθεί με συμβατικές μεθόδους, δηλαδή από έδρας διδασκαλία με χρήση Η/Υ-βιντεοπροβολέα & ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό.

Το υπόλοιπο μέρος των σεμιναρίων (20 ώρες) θα διεξαχθεί με εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση). Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα αφορά σε μαθήματα επιχειρηματικότητας καθώς και στην εκπόνηση εργασιών παρουσίασης και περιγραφής ενός επιχειρηματικού σεναρίου με χρήση πληροφορικής και νέων τεχνολογιών.

Καθότι τα προγράμματα σπουδών των ΤΕΕ/ΙΕΚ περιλαμβάνουν και μαθήματα – εργαστήρια πληροφορικής, το περιεχόμενο των δια ζώσης σεμιναρίων δίνει έμφαση:

· στην προηγμένη χρήση των υπολογιστικών φύλλων,
· στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου για εύρεση πληροφοριών και επικοινωνία με e-mail,
· στην σύνταξη εκθέσεων και παρουσίαση αυτών με Η/Υ,
· στις βασικές αρχές επιχειρηματικότητας

Περαιτέρω και προκειμένου οι μαθήτριες/σπουδάστριες να αποκτήσουν δεξιότητες πέρα από τεχνικές γνώσεις, επιλέχθηκε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση για εκπόνηση εργασιών. Θα τις ανατεθούν εργασίες μέσα από τις οποίες θα πρέπει να αποδείξουν ότι είναι ικανές να αυτενεργούν και να συνδυάζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις καθώς και να αναζητούν νέες πηγές πληροφόρησης. Κατά την διάρκεια της τηλεκπαίδευσης οι μαθήτριες/σπουδάστριες θα είναι υποχρεωμένες να αναφέρουν την πρόοδο των εργασιών τους καθώς και να υποβάλλουν τις τελικές τους εργασίες στους επιβλέποντες καθηγητές μέσω Συστήματος Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, με ερωτήσεις προς τους επιβλέποντες και από το υλικό που θα είναι διαθέσιμο on-line.

Η διδασκαλία της εξ αποστάσεως θα δώσει έμφαση:

Στην χρήση του Συστήματος Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Βιβλιογραφική επισκόπηση και αναζήτηση πληροφοριών:

1. Μέσα από έντυπες & ηλεκτρονικές σημειώσεις.
2. Επισκέψεις σε επιμελητήρια, τράπεζες & λοιπές πήγες πληροφόρησης.
3. Μέσω διαδικτύου.

Ο σκοπός του έργου είναι:

Να υπάρχει άμεση δυνατότητα αυτοαπασχόλησης στην αγορά εργασίας για την κατάκτηση και παραγωγή της γνώσης και δικαίωμα της συμμετοχής.
Να προσφέρει πληροφορίες & γνώσεις που απαιτούνται ώστε οι μαθήτριες να εξοικειωθούν καλύτερα με την χρήση των ΤΠΕ και επιχειρηματικότητα και να είναι σε θέση χρησιμοποιήσουν ΤΠΕ για παρουσίαση-περιγραφή ενός επιχειρηματικού σεναρίου. Να μπορούν δηλαδή να εκτελέσουν μία ολοκληρωμένη εργασία χωρίς άμεση επίβλεψη, συνδυάζοντας τις αποκτηθείσες γνώσεις.

>Εικονικές Επιχειρήσεις στο 3ο Ε

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | , στις 24-01-2008

>

3o ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΤΕΕ

Κατηγορία πράξεων 2.3.2.β

Δ΄ περίοδος εφαρμογής: Δεκέμβριος 2007 – Απρίλιος 2008

Υπεύθυνος Καθηγητής : Αλέξανδρος Καπανιάρης

Ομάδα Μαθητών Γ’ τάξης του Τμήματος Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
Ομάδα Μαθητών Γ’ τάξης του Τμήματος Βοηθών Νοσηλευτών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α:

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Το “KIDS NET”είναι ένα πρότυπο κέντρο προσχολικής αγωγής έχοντας σαν βασικό στόχο την πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική και ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών καθώς επίσης και η υποστήριξη των γονέων σε θέματα αγωγής και ψυχολογίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β:

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης «RELAX VOLOS PALACE» είναι ένα πρότυπο κέντρο ημερήσιας νοσηλείας που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την υποστήριξη των ασθενών. Απευθύνεται σε ασθενείς με προβλήματα νευρολογικά, σκελετικά, κινητικά επίσης σε ασθενείς σε μετεγχειρητικό στάδιο καθώς και σε άτομα με ειδικές ανάγκες. (Α.Μ.Ε.Α.)

Η υλοποίηση του προγράμματος αφορά στη δημιουργία Εικονικών Επιχειρήσεων στα ΤΕΕ όλης της χώρας, με προσομοιωμένες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος, όπου οι μαθητές με τη χρήση (ή όχι) Η/Υ και κατάλληλα σχεδιασμένου λειτουργικού συστήματος, εργαζόμενοι σε ομάδες σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο «project» μέσω οργανωτικής δομής εικονικής επιχείρησης, αναπαριστούν διαδικασίες, διαδρομές και αντικείμενα μιας πραγματικής επιχείρησης, σε αλληλεπίδραση και με το εξωσχολικό περιβάλλον.
Η πράξη αυτή στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών σε μεθόδους και διαδικασίες της αγοράς εργασίας, στην ευαισθητοποίηση σε θέματα επιχειρηματικής σκέψης, στη στενότερη σύνδεση του σχολείου με την αγορά
εργασίας και στην καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος. Με τα προγράμματα αυτά θα εξομοιώνεται η οικονομική δραστηριότητα των πραγματικών επιχειρήσεων σε συνθήκες σχολικού περιβάλλοντος, με εφαρμογή εκπαιδευτικών διαδικασιών και με χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Τελικός Δικαιούχος της εκτέλεσης της πράξης «Δημιουργία Εικονικών Επιχειρήσεων στα ΤΕΕ»:

Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.)

Συμπράττοντα ιδρύματα:

· το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ( Ε.Κ.Π.Α ),
· το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ),
· Τ.Ε.Ι. Λάρισας.

>Μεσογειακοί Αγώνες 2013 – ένα όραμα για την Μαγνησία του αύριο…

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία Επικαιρότητα | , στις 23-01-2008

>

Δηλώσεις του Νομάρχη Μαγνησίας για την ανάληψη των Μεσογειακών Αγώνων

Με αφορμή την ανάληψη των Μεσογειακών Αγώνων 2013 από τις πόλεις του Βόλου και της Λάρισας, ο Νομάρχης Μαγνησίας Απόστολος Παπατόλιας δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η ανάληψη των Μεσογειακών Αγώνων 2013 από τις πόλεις του Βόλου και της Λάρισας γεμίζει με χαρά και ικανοποίηση όλους τους κατοίκους της Μαγνησίας, αλλά και όλης της Θεσσαλίας.Στην πραγματικότητα, με την προοπτική των Μεσογειακών Αγώνων, θα δοκιμαστεί στην πράξη το δίπολο Βόλου – Λάρισας ως μοχλός εξέλιξης της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Ελλάδας και τρίτος πόλος ανάπτυξης της χώρας σε σχέση με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.Η μεγάλη αυτή εθνική επιτυχία θα δώσει τη δυνατότητα για την αναβάθμιση και τη διεθνή προβολή, τόσο της Μαγνησίας όσο και ολόκληρης της Θεσσαλίας, με τις τεχνικές, αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες υποδομές που θα δημιουργηθούν στην ευρύτερη περιοχή. Έφτασε πλέον η ώρα να πραγματοποιηθούν όλα εκείνα τα έργα που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων του Νομού. Είναι ανάγκη πια να ολοκληρωθούν όλες εκείνες οι υποδομές που θα παίξουν σημαντικό ρόλο και στην επιτυχή τέλεση των Αγώνων, όπως είναι ο περιφερειακός, το αεροδρόμιο, το λιμάνι, η ανασύσταση της Κάρλας.Όλη η τοπική κοινωνία θα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί γύρω από αυτό το διεθνούς εμβέλειας αθλητικό, πολιτιστικό και οικονομικό γεγονός και να στηρίξει αυτή τη μεγαλεπήβολη προσπάθεια.Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, από την πλευρά της, θα συμβάλει με όλες της τις δυνάμεις στην ευόδωση αυτού του στόχου. Ήδη έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια κινητοποίησης εθελοντών, πρωτοβουλία, η οποία θα πρέπει, στο επόμενο διάστημα, να εντατικοποιηθεί. Στην περιοχή μας υπάρχει η μεγάλη παρακαταθήκη των έργων και της εμπειρίας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Με αφετηρία αυτή την πολύτιμη προίκα, ξεκινάμε τη σκληρή δουλειά, που θα αναδείξει την πόλη και το Νομό μας σε επίκεντρο της Μεσογείου.»

>Το Ασύρματο Ευρυζωνικό Δίκτυο του Νομού Μαγνησίας

1

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία Επικαιρότητα | , στις 21-01-2008

>http://www.nampolites.gr

>Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του παιδαγωγικού έργου

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία Συνέδρια | , στις 21-01-2008

>1o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

«Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών»

http://naousa08.ekped.gr/