Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης –  ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης –  ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΙΓΜΑΤΑ (να μη διδαχθεί)

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Φύλλο εργασίας 5: Τροφές και ενέργεια (σελ. 51-54) (Μεταφέρεται στην ενότητα Πεπτικό σύστημα )

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Φύλλο εργασίας 1: Ισορροπημένη διατροφή (σελ. 56-58)   (να μη διδαχθεί)

Φύλλο εργασίας 2: Τα δόντια μας – Η αρχή του ταξιδιού της τροφής (σελ. 59-63)  (Αφαιρείται η σελίδα 62 και
η εργασία 2 της σελ. 63)

Φύλλο εργασίας 3: Το ταξίδι της τροφής συνεχίζεται (σελ. 64-67) (Αφαιρείται το πείραμα της σελ. 65, αλλά επισημαίνεται από τον εκπαιδευτικό ηχρησιμότητα του σάλιου. )

Φύλλο εργασίας 4. Τροφές και ενέργεια (σελ. 51-54) (Μεταφορά από την ενότητα της «Ενέργειας».)

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Φύλλο εργασίας 2: Το ηλεκτροσκόπιο (σελ. 98-100) (να μη διδαχθεί)

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ Μεταφέρεται στην Στ΄ τάξη

Φύλλο εργασίας 1: Η ταχύτητα (σελ. 162-163)  (να μη διδαχθεί)

Φύλλο εργασίας 2: Οι δυνάμεις (σελ. 164-168)   (Αφαιρούνται οι σελ. 167-168 )

Φύλλο εργασίας 3: Η Δυνάμεις με επαφή – Δυνάμεις από απόσταση (σελ. 169-173) (Αφαιρούνται οι σελ. 172-173)

Αφήστε μια απάντηση