Γεωγραφικά διαμερίσματα

Γεωγραφικά διαμερίσματα

 

Θράκη

Μακεδονία

Θεσσαλία

Ήπειρος

Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος

Κρήτη

Νησιά Αιγαίου

Νησιά Ιονίου

Συνδυαστικά

 

Kεφάλαιο 10ο Μεγάλα νησιωτικά συμπλέγματα και νησιά της Ελλάδας

 

 

 

 

34.Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της Ελλάδας

Εξάσκηση

 

Θεωρία-Εξάσκηση

 

 

Εξάσκηση

 

Εξάσκηση

Διαφορές γεωγραφικού διαμερίσματος-περιφέρειας

 

4.Η ταυτότητα του χάρτη: Κλίμακα

Εκτύπωση ⬆

Εφαρμογή

Η κλίμακα του χάρτη

 

 

Εφαρμογή για υπολογισμό κλίμακας πάνω στον χάρτη

  Προσανατολισμό με την πυξίδα και τον χάρτη

Εφαρμογή

 

       Εξάσκηση

 

 

 

1 .O χάρτης

 

Το «εργαλείο» που θα χρησιμοποιήσετε, για να επικοινωνήσετε και να σχεδιάσετε την εκδρομή σας, είναι ο χάρτης. Κάθε χάρτης απεικονίζει τη μορφή που έχει ένα μέρος της επιφάνειας της Γης, όσο μικρό ή μεγάλο κι αν είναι αυτό. Αναπαριστά την πραγματικότητα που υπάρχει γύρω μας, δηλαδή τις φυσικές ομορφιές και τα ανθρώπινα δημιουργήματα. Η απεικόνιση γίνεται με διάφορα σύμβολα που όλοι οι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν.

Γεωγραφικό γλωσσάριο

Απεικόνιση: Η ακριβής αναπαράσταση ή περιγραφή ενός αντικειμένου

Xάρτης: Η απεικόνιση των στοιχείων ενός τοπίου με σύμβολα σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή

Απεικόνιση ενός τόπου

http://photodentro.edu.gr/photodentro/g-map-topos_v2.0_pidx0047378/story_html5.html

 

Τα τοπία που υπάρχουν γύρω μας, με το πέρασμα των χρόνων, αλλάζουν συνεχώς μορφή. Ένα μικρό βουνό μπορεί να εξαφανιστεί και στη θέση του να γίνει ένας μεγάλος δρόμος, ένα ηφαίστειο με τη λάβα του ίσως δημιουργήσει ένα μικρό νησί κ.ά.

Όλες οι αλλαγές που διαμορφώνουν την επιφάνεια της Γης μπορούν να απεικονιστούν σε ένα χάρτη.

Ο χάρτης είναι ένα «εργαλείο» που μας βοηθάει να μελετήσουμε τη μορφή του κόσμου.

Το τοπίο αλλάζει!

http://photodentro.edu.gr/photodentro/ged01_allages_topiou_pidx0013244/

 

Οι χάρτες μέσα στον χρόνο (συλλογή φωτογραφιών)

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3038