Γ ΕΠΑΛ – Προγραμματισμός Υπολογιστών

από Γιάννης Κάτω από: | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γ ΕΠΑΛ – Προγραμματισμός Υπολογιστών

Δωμάτιο καθηγητή εδώ.

Ημερολόγιο μαθήματος εδώ.

 

Κεφάλαιο 3 – Βασικά στοιχεία γλώσσας προγραμματισμού

  • Μια σελίδα με ασκήσεις για το 3ο κεφάλαιο.

 

Κεφάλαιο 4 – Αλγοριθμικές δομές

 

Κεφάλαιο 5 – Κλασσικοί αλγόριθμοι ΙΙ

  • Η σελίδα είναι υπό κατασκευή.

 

Κεφάλαιο 6 – Διαχείριση αρχείων (επανάληψη)

  • Μια σελίδα με επαναληπτικό υλικό για το 6ο κεφάλαιο.

 

Κεφάλαιο 7 – Προηγμένα στοιχεία προγραμματισμού

  • Μία σελίδα με όλο το υλικό (βίντεο, PDF, ερωτήσεις θεωρίας) για το 7ο κεφάλαιο.

 

Κεφάλαιο 8 – Δομές Δεδομένων ΙΙ

  • Μία σελίδα με όλο το υλικό (βίντεο, PDF, ερωτήσεις θεωρίας) για το 8ο κεφάλαιο.

 

Κεφάλαιο 11 – Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

  • Η σελίδα είναι υπό κατασκευή.

 

Ασκήσεις Επανάληψης

 

Χρήσιμο υλικό