8 – Δομές Δεδομένων

από Γιάννης Κάτω από: | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 8 – Δομές Δεδομένων

Ενότητα 8 – Δομές Δεδομένων ΙΙ

string, list, stack and queue. Συμβολοσειρά, λίστα, στοίβα και ουρά.

 1. 8.1 Συμβολοσειρές (strings)
  1. PDF παρουσίασης
  2. Βίντεο θεωρίας μαθήματος (25 λεπτών)
  3. 8.1 Quiz ! Ερωτήσεις θεωρίας
  4. Σχετικές ασκήσεις :
   1. Από βιβλιο μαθητή παράγραφο 8.8 (σελίδα 150) :
    1. Δραστηριότητες 1, 2 και 4
   2. Από το τετράδιο μαθητή κεφάλαιο 8 (σελίδα 90):
    1. Δραστηριότητες 1, 2, 3, 4 (εύκολες)
    2. Δραστηριότητα 5 (δύσκολη)
 2. 8.2 Λίστες (lists)
  1. PDF παρουσίασης
  2. 8.2a βίντεο θεωρίας (25 λεπτών)
  3. 8.2a Quiz ! ερωτήσεις θεωρίας
  4. 8.2b βίντεο θεωρίας (8 λεπτών)
  5. 8.2b Quiz ! ερωτήσεις θεωρίας
  6. 8.2c βίντεο θεωρίας (15 λεπτών)
  7. 8.2c Quiz ! ερωτήσεις θεωρίας
  8. 8.2d βίντεο θεωρίας (8 λεπτών)
  9. 8.2d Quiz ! ερωτήσεις θεωρίας
  10. Σχετικές ασκήσεις:
   1. Από βιβλίο μαθητή παράγραφο 8.8 (σελίδα 151) :
    1. Δραστηριότητες 7 και 8
   2. Από το τετράδιο μαθητή κεφάλαιο 8 (σελίδα 91):
    1. Δραστηριότητες 6, 7
    2. Δραστηριότητα 8 (σελ 92)
     • τεκμηρίωση = περιγραφή (δηλαδή μας ζητάει να γράψουμε τι κάνει κάθε συνάρτηση)
    3. Δραστηριότητες 9, 10 (μέτρια), 11 (ωραία), 12 (λύνεται και με στοίβα), 13 (μέτρια), 14 (μέτρια), 15 (λύνεται και με στοίβα), 16 (λύνεται και με στοίβα), 17 (θεωρία), 18, 20
 3. 8.3 Στοίβα (stack)
  1. PDF παρουσίασης
  2. Θεωρία μέρος πρώτο (8 λεπτών)
  3. Θεωρία μέρος δεύτερο (15 λεπτών)
  4. Θεωρία μέρος τρίτο (8 λεπτών)
  5. ερωτήσεις θεωρίας
  6. Σχετικες ασκήσεις:
   1. Από βιβλίο μαθητή παράγραφο 8.8 (σελίδα 151) :
    1. Δραστηριότητες 3 και 5
   2. Από το τετράδιο μαθητή κεφάλαιο 8 (σελίδα 93):
    1. Δραστηριότητες 12, 15, 16
 4. 8.4 Ουρά (queue)
  1. PDF παρουσίασης
  2. Θεωρία μέρος πρώτο (8 λεπτών)
  3. Θεωρία μέρος δεύτερο (8 λεπτών)
  4. Θεωρία μέρος τρίτο (8 λεπτών)
  5. ερωτήσεις θεωρίας
  6. Σχετικες ασκήσεις:
   1. Από το τετράδιο μαθητή κεφάλαιο 8 (σελίδα 97):
    1. Δραστηριότητες : 19, 22 (πολύ δουλειά), προσέξτε την παρατήρηση στην σελίδα 99.
 5. 8.8 Δραστηριότητες
  1. Πως λύνουμε ασκήσεις;
   1. PDF με οδηγίες : Πως λύνουμε ασκήσεις python;
   2. Βίντεο με οδηγίες : Πως λύνουμε ασκήσεις python; (9 λεπτά)
  2. Πριν δείτε τις λύσεις, προσπαθήστε μόνοι σας.
   1. Λύση δραστηριότητας 1 (8 λεπτών)
    1. Σχετικο PDF
    2. Repl.it : κώδικας
   2. Λύση δραστηριότητας 2 (5 λεπτών)
    1. Σχετικό PDF
    2. Repl.it : κώδικας
   3. Λύση δραστηριότητας 3 (8 λεπτών)
    1. Repl.it : κώδικας
   4. Λύση δραστηριότητας 4 (25 λεπτών)
    1. Σχετικό PDF
    2. Repl.it : κώδικας
   5. Λύση δραστηριότητας 5 (15 λεπτών)
    1. Repl.it : κώδικας
   6. η δραστηριότητα 6 χρειάζεται λεξικά που είναι εκτός ύλης
   7. Λύση δραστηριότητας 7 (8 λεπτών)
    1. Repl.it : κώδικας
   8. Λύση δραστηριότητας 8 (10 λεπτών)
    1. Repl.it : κώδικας