Κεφάλαιο 4 – Αλγοριθμικές δομές

από Γιάννης Κάτω από: | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κεφάλαιο 4 – Αλγοριθμικές δομές

Ασκήσεις για το 4ο κεφάλαιο

forΛήψη αρχείου

range()Λήψη αρχείου

whileΛήψη αρχείου

Δραστηριότητα 4 σελίδας 35

 

Δραστηριότητα 5 σελίδας 36

Να γραφεί πρόγραμμα σε Python που να διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό και να ελέγχει αν είναι άρτιος ή περιττός. Στη συνέχεια να εμφανίζει στην οθόνη αντίστοιχο μήνυμα.

Δραστηριότητα παρόμοια με την 5 από τον καθηγητή

Να γραφεί πρόγραμμα σε Python που να διαβάζει δύο ακέραιους αριθμούς και να ελέγχει αν ο πρώτος είναι πολλαπλάσιο του δεύτερου. Στη συνέχεια να εμφανίζει στην οθόνη αντίστοιχο μήνυμα.

Δραστηριότητα 6 σελίδας 38

Δραστηριότητα 7 σελίδας 40

Δραστηριότητα 8 σελίδας 43

Δραστηριότητα 9 σελίδας 43


Δραστηριότητα 11 σελίδας 45


Δραστηριότητα 12 σελίδας 46

Δραστηριότητα 13 σελίδας 46


Δραστηριότητα 14

Δραστηριότητα 15

Δραστηριότητα 16Δραστηριότητα 17


Δραστηριότητα 18 σελίδας 44
Δραστηριότητα 19


Δραστηριότητα 20


Δραστηριότητα 23 σελίδας 58

Δραστηριότητα 24 σελίδας 59


Δραστηριότητα 28Δραστηριότητα 29


Δραστηριότητα 30


Δραστηριότητα 33


Ασκήσεις με κλιμακωτή χρέωσηΛήψη αρχείου