7 – Προηγμένα στοιχεία προγραμματισμού

από Γιάννης Κάτω από: | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 7 – Προηγμένα στοιχεία προγραμματισμού

 Ενότητα 7 – Προηγμένα στοιχεία προγραμματισμού

υποπρογράμματα, μεταβλητές, παράμετροι, εμβέλεια, αρθρώματα. functions, variables, scope, modules.

 1. Εισαγωγή στο 7 : βίντεο (2 λεπτά), PDF [Quiz 1 !]
 2. 7.1 υποπρογράμματα
  1. Εισαγωγή στα υποπρογράμματα : βίντεο 7.1a (5 λεπτά), PDF [Quiz 2 !]
   1. Ένα μεγάλο παράδειγμα:
    1. (μπορεί να παραληφθεί σε 1η ανάγνωση)
    2. βίντεο 7.1b (15 λεπτά)
    3. κώδικας repl.it : Χωρίς συναρτήσεις
    4. κώδικας repl.it : Με συναρτήσεις
    5. Quiz 3 (μπορεί να παραληφθεί σε 1η ανάγνωση)
  2. Συναρτήσεις αναλυτικά :
   1. Μέρος 1 (9 λεπτά): Ορισμός και κλήση
   2. Μέρος 2 (8 λεπτά): Ορισμός και κλήση
   3. Quiz 4 !
   4. Μέρος 3 (8 λεπτών): Ορίσματα και παράμετροι
   5. Μέρος 4 (6 λεπτών): Ορίσματα και παράμετροι
   6. Quiz 5 !
   7. Μέρος 5 (9 λεπτών): Επιστρεφόμενη τιμή
   8. Μέρος 6 (8 λεπτών): Επιστρεφόμενη τιμή
    1. Ένα παλαιότερο PDF (για ορισμό, κλήση και return).
   9. Quiz 6 !
   10. Κατηγορίες συναρτήσεων (9 λεπτών)
   11. Πέρασμα παραμέτρων με αναφορά:
    1. 1ο μέρος (11 λεπτά) : ονόματα και αντικείμενα στην python
    2. 2ο μέρος (8 λεπτά) : παράμετροι συναρτήσεων : πέρασμα τιμών με αναφορά
   12. Quiz 7 !
  3. Σχετικές δραστηριότητες:
   1. Από 7ο κεφ. του Τετραδίου Εργασιών
    1. Σελ. 80 Δραστηριότητες 1, 2, 3 (εύκολες)
    2. Σελ. 81 Δραστηριότητα 4 (πολύ καλή)
    3. Σελ. 82 Δραστηριότητα 6 (πολύ καλή)
    4. Σελ. 83 Δραστηριότητα 7 (ενδιαφέρουσα)
    5. Σελ. 84 Δραστηριότητα 8,9 (πολύ καλές)
    6. Σελ. 85 Δραστηριότητα 10 (πολύ καλή)
 3. 7.2 Εμβέλεια μεταβλητών με απλά λόγια
  1. Σχετικό PDF: 7o-εμβέλεια.pdf
  2. Μέρος 1 (6 λεπτών) : Εισαγωγή : τι είναι εμβέλεια;
  3. Μέρος 2 (9 λεπτών) : Πρώτος κανόνας: από που ξεκινάμε;
  4. Quiz 8 !
  5. Μέρος 3 (11 λεπτών): Δεύτερος κανόνας : μέχρι που φτάνουμε;
  6. Μέρος 4 (7 λεπτών) : Τοπικά vs Καθολικά ονόματα μεταβλητών
  7. Quiz 9 !
  8. Μέρος 5 (7 λεπτών) : Το φαινόμενο της σκίασης και η global
  9. Μέρος 6 (6 λεπτών) : Καταστροφική σύγκρουση!
  10. Quiz 10!
  11. Σχετικές δραστηριότητες:
   1. Από 7ο κεφ. του Τετραδίου Εργασιών
    1. Σελίδα 82, Δραστηριότητα 5 (εύκολη)
 4. 7.3 Αρθρώματα (modules)
  1. Μέρος 1 : Εισαγωγή στα modules (8 λεπτά)
  2. Μέρος 2 : Πως κάνουμε import (8 λεπτά)
  3. Quiz 11 !
  4. Μέρος 3 : modules math και random (8 λεπτά)
  5. Μέρος 4 : Κατηγορίες συναρτήσεων (updated!) (5 λεπτών)
  6. Μέρος 5 : Πακέτα (8 λεπτών)
  7. Μέρος 6 : Στα ενδώτερα της random.py (8 λεπτών)
  8. Quiz 12 !