ΜΑΘΗΤΙΚΟ e-ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε το 1ο Πανθεσσαλικό Μαθητικό      e-Συνέδριο στις 14 και 15 Μαΐου με θέμα: “Το 1821 μέσα από τα μάτια των παιδιών”που διοργανώνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση   https://video.sch.gr/live/show/289

Στο συνέδριο συμμετέχουν το Γυμνάσιο (15:50) με ταινία μικρού μήκους και το ΓΕΛ Σκιάθου (15:30) με βίντεο, το Σάββατο 15 Μαΐου:

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10/5

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

το σχολείο θα ξεκινήσει την δια ζώσης λειτουργία του τη Δευτέρα 10/5. Σας ενημερώνουμε σύμφωνα με την Κ.Υ.Α  Δ1α/ΓΠ.οικ. 27707/5-5-2021, για τα εξής:

 • Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν self-tests, είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές/τριες. Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται κάθε σχολική εβδομάδα, δύο (2) φορές, προ Δευτέρας και Πέμπτης έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα.
 • Η προμήθεια του self-test γίνεται δωρεάν από τα Φαρμακεία. Το 1ο τεστ μπορούν να το παραλάβουν όλοι στα Φαρμακεία από σήμερα, Τετάρτη 5 Μαΐου. Από τη Δευτέρα 10 Μαΐου  θα μπορούν να παραλάβουν και το 2ο τεστ της ερχόμενης εβδομάδας. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες, το self-test, παραλαμβάνουν οι γονείς / κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον Α.Μ.Κ.Α., Π.Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α. του/της ανηλίκου/ης μαθητή/τριας και την αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης των ιδίων (γονέων κηδεμόνων).
 • To δωρεάν self-test διενεργείται κατ’ οίκον σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων που θα παραλάβετε από το Φαρμακείο. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες ηλικίας κάτω των δεκατριών (13) ετών ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται με τη βοήθεια του γονέα/κηδεμόνα. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες ηλικίας από δεκατριών (13) ετών και άνω ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται υπό την επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων τους.
 • Οι γονείς / κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριων και οι ενήλικοι μαθητές/τριες επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και, αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19» ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος.
 • Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα. Ο/Η μαθητής/τρια επιδεικνύει, χωρίς να παραδίδει, τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και τη φέρει μαζί του/της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον/τη Διευθυντή/τρια /Υποδιευθυντή/τρια, ή Προϊστάμενο/νη.
 • Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν. Σε αυτή
  την περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.
 • Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19 αρνητικού αποτελέσματος για τους/τις μαθητές/τριες, αυτή, μπορεί να αντιγραφεί και να συμπληρωθεί χειρόγραφα σε απλό φύλλο από τους γονείς / κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών. Τη σχολική κάρτα μπορείτε να την τυπώσετε ή να την αντιγράψετε από εδώ:   https://blogs.sch.gr/gymskiat/files/2021/05/covid19-self-test-print.pdf
 • Αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου οι μαθητές/τριες, δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας είτε δωρεάν σε δημόσια δομή, στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα, είτε με επιβάρυνσή τους σε ιδιωτική δομή. Η διεξαγωγή των διαγνωστικών αυτών ελέγχων γίνεται κάθε σχολική εβδομάδα, εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από τη Δευτέρα και την Πέμπτη αντίστοιχα.

Καλή επιστροφή των παιδιών!

Για οτιδήποτε χρειαστείτε είμαστε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση

Από τη διεύθυνση του σχολείου

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης, η ενημέρωσή σας για την επίδοση των παιδιών θα γίνεται μέσω webex (στα γνωστά links των εκπαιδευτικών), σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

Άνοιγμα σχολείου

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, το σχολείο θα λειτουργήσει δια ζώσης από Δευτέρα 1/2/2021.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι ώρες προσέλευσης των μαθητών/τριών είναι οι ίδιες όπως πριν την αναστολή λειτουργίας, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός, δηλαδή:

Α΄τάξη Β΄τάξη Γ΄τάξη
8:10 8:30 8:40

 

Ευχαριστήρια επιστολή

     Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο κ. Θοδωρή Τζούμα, την Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Ματούλα Παπαδούλια και τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ιωάννη Τσανάκα για την ευαισθησία, την άμεση ανταπόκριση και την αποτελεσματικότητα που επιδεικνύουν στην επίλυση των προβλημάτων του σχολείου. Επίσης σας ευχαριστούμε για τα χριστουγεννιάτικα δώρα προς μαθητές και εκπαιδευτικούς τα οποία δεσμευόμαστε να μοιράσουμε όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα, υγεία και ευτυχία για το νέο έτος, σε εσάς, στις οικογένειές σας και σε όλους τους εργαζόμενους του Δήμου Σκιάθου.

                                                    Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων Γυμνασίου Σκιάθου

Ευχές!!!

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Στο σχολείο μας και φέτος θα λειτουργήσουν τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Τα μαθήματα είναι δωρεάν και θα γίνονται αμέσως μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος.

Δίδεται η δυνατότητα διενέργειας της ενισχυτικής διδασκαλίας μέσω τηλεκπαίδευσης εφόσον χρειαστεί.

Στην Ενισχυτική Διδασκαλία συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν σε κάποια μαθήματα με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης ή μαθητές/τριες που επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα ανωτέρω μαθήματα.

Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά και η διάρκεια του διαλείμματος σε πέντε (05) λεπτά.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής:

• Για την Α΄ Γυμνασίου:

 • τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
 • δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
 • τρεις (3) ώρες Μαθηματικά,
 • μία (1) ώρα Φυσική και
 • δύο (2) ώρες Αγγλικά.
 • Σύνολο έντεκα (11) ώρες.

• Για την Β΄ Γυμνασίου:

 • τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
 • δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
 • τρεις (3) ώρες Μαθηματικά,
 • μία (1) ώρα Φυσική,
 • μία (1) ώρα Χημεία και
 • δύο (2) ώρες Αγγλικά.
 • Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.

• Για την Γ΄ Γυμνασίου:

 • τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
 • δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
 • τρεις (3) ώρες Μαθηματικά,
 • μία (1) ώρα Φυσική,
 • μία (1) ώρα Χημεία και
 • δύο (2) ώρες Αγγλικά.
 • Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.

Οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών που ενδιαφέρονται για την παρακολούθηση των μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη δήλωση Υπεύθυνη-δήλωση-αίτησης-σε-μαθήματα-ενισχυτικής-2020-21 και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο mail@gym-skiath.mag.sch.gr του σχολείου όσο το δυνατό συντομότερα. Σε περίπτωση που δυσκολεύεστε με την δήλωση ή την αποστολή επικοινωνήστε τηλεφωνικά με το σχολείο στο 2427022228.  

ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Αυτό είναι το νέο ωράριο διδασκαλίας των μαθημάτων στη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 

Χρονιά δημιουργίας για το Γυμνάσιο Σκιάθου!

Μία ακόμα σχολική χρονιά ολοκληρώθηκε και μαζί της σήμανε τη λήξη των Προγραμμάτων και Δραστηριοτήτων του σχολικού έτους 2017-2018. Τα συγκεκριμένα εξωδιδακτικά, προαιρετικά προγράμματα πραγματοποιούνται εντός και εκτός του σχολείου, με την επίβλεψη, εμψύχωση και καθοδήγηση όσων εκπαιδευτικών επιθυμούν κάθε χρόνο να εμπλακούν σε αυτά. Με αυτό τον τρόπο αναδεικνύεται το μεγάλο, σημαντικό και πολυσχιδές έργο που επιτελούν εκπαιδευτικοί και μαθητές στο δημόσιο σχολείο.

Τη φετινή χρονιά υλοποιήθηκαν τέσσερα προγράμματα και δραστηριότητες στα οποία συμμετείχαν πάνω από 50 μαθητές και μαθήτριες. Την Τρίτη 29 και την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 έγιναν οι παρουσιάσεις από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό.

Τα προγράμματα και οι δραστηριότητες αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών, λογοτεχνικών, ιστορικών, καλλιτεχνικών και κοινωνικών πεδίων παρέχοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να ασκήσουν τη φαντασία και τις κλίσεις τους και να ανακαλύψουν νέους ορίζοντες ενδιαφέροντος. Τα προγράμματα και οι δραστηριότητες αυτές, ως μικρές «οάσεις» εντός του σχολείου, αντανακλούν τις προσδοκίες, τις αναζητήσεις, αλλά και τους στόχους των μαθητών, αποτελώντας  μία σπουδαία αφορμή να ακούσουν και να γνωρίσουν ο ένας τον άλλο, να επικοινωνήσουν ο ένας με τον άλλο, μία απόπειρα το εγώ να γίνει εμείς, το προσωπικό να γίνει συλλογικό, μία ακόμα αφορμή να δέσει η «ομάδα» και να βιώσει  με δημιουργικό τρόπο μια πολύ σημαντική πλευρά της σχολικής ζωής.

Project στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β’ τάξης με τίτλο: «Η μετανάστευση των Ελλήνων στις Η.Π.Α. και στη Γερμανία.», υπό την καθοδήγηση της φιλολόγου κυρίας Ελευθερίου Γαρυφαλλιάς. Για την παρουσίαση σε αρχείο πατήστε εδώ.

Η συμμετοχή της χορωδίας του σχολείου στη 10η Διεθνή Συνάντηση Σχολικών Χορωδιών. Διευθύνει η μουσικός κυρία Πιταράκη Ειρήνη. Στο μπουζούκι ο μαθηματικός και υποδιευθυντής του σχολείου κύριος Καρακαστανιάς Αθανάσιος.

 

Η παρουσίαση του προγράμματος με τίτλο «Από τη γλώσσα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη στις γλώσσες του κόσμου», υπό την καθοδήγηση της φιλολόγου κυρίας Σουλτάνη Ασημίνας.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η παρουσίαση της συμμετοχής των μαθητών του σχολείου μας στο συνέδριο Φυσικής, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Φυσικής κ.Δρακόπουλου Γρ. και του μαθηματικού κ. Καρακασταντιά Αθ.

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων