ΜΑΘΗΤΙΚΟ e-ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε το 1ο Πανθεσσαλικό Μαθητικό      e-Συνέδριο στις 14 και 15 Μαΐου με θέμα: “Το 1821 μέσα από τα μάτια των παιδιών”που διοργανώνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση   https://video.sch.gr/live/show/289

Στο συνέδριο συμμετέχουν το Γυμνάσιο (15:50) με ταινία μικρού μήκους και το ΓΕΛ Σκιάθου (15:30) με βίντεο, το Σάββατο 15 Μαΐου:

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10/5

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

το σχολείο θα ξεκινήσει την δια ζώσης λειτουργία του τη Δευτέρα 10/5. Σας ενημερώνουμε σύμφωνα με την Κ.Υ.Α  Δ1α/ΓΠ.οικ. 27707/5-5-2021, για τα εξής:

  • Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν self-tests, είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές/τριες. Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται κάθε σχολική εβδομάδα, δύο (2) φορές, προ Δευτέρας και Πέμπτης έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα.
  • Η προμήθεια του self-test γίνεται δωρεάν από τα Φαρμακεία. Το 1ο τεστ μπορούν να το παραλάβουν όλοι στα Φαρμακεία από σήμερα, Τετάρτη 5 Μαΐου. Από τη Δευτέρα 10 Μαΐου  θα μπορούν να παραλάβουν και το 2ο τεστ της ερχόμενης εβδομάδας. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες, το self-test, παραλαμβάνουν οι γονείς / κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον Α.Μ.Κ.Α., Π.Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α. του/της ανηλίκου/ης μαθητή/τριας και την αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης των ιδίων (γονέων κηδεμόνων).
  • To δωρεάν self-test διενεργείται κατ’ οίκον σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων που θα παραλάβετε από το Φαρμακείο. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες ηλικίας κάτω των δεκατριών (13) ετών ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται με τη βοήθεια του γονέα/κηδεμόνα. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες ηλικίας από δεκατριών (13) ετών και άνω ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται υπό την επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων τους.
  • Οι γονείς / κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριων και οι ενήλικοι μαθητές/τριες επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και, αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19» ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος.
  • Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα. Ο/Η μαθητής/τρια επιδεικνύει, χωρίς να παραδίδει, τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και τη φέρει μαζί του/της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον/τη Διευθυντή/τρια /Υποδιευθυντή/τρια, ή Προϊστάμενο/νη.
  • Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν. Σε αυτή
    την περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.
  • Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19 αρνητικού αποτελέσματος για τους/τις μαθητές/τριες, αυτή, μπορεί να αντιγραφεί και να συμπληρωθεί χειρόγραφα σε απλό φύλλο από τους γονείς / κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών. Τη σχολική κάρτα μπορείτε να την τυπώσετε ή να την αντιγράψετε από εδώ:   https://blogs.sch.gr/gymskiat/files/2021/05/covid19-self-test-print.pdf
  • Αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου οι μαθητές/τριες, δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας είτε δωρεάν σε δημόσια δομή, στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα, είτε με επιβάρυνσή τους σε ιδιωτική δομή. Η διεξαγωγή των διαγνωστικών αυτών ελέγχων γίνεται κάθε σχολική εβδομάδα, εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από τη Δευτέρα και την Πέμπτη αντίστοιχα.

Καλή επιστροφή των παιδιών!

Για οτιδήποτε χρειαστείτε είμαστε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση

Από τη διεύθυνση του σχολείου