Διαπροσωπικές σχέσεις στη σχολικη μονάδα

Το Γυμνάσιο Σκιάθου οργάνωσε σεμινάριο με Θέμα “Διαπροσωπικές σχέσεις στη σχολική μονάδα και τεχνικές επικοινωνίας”.

Ακολουθούν φωτογαφίες από τους συμμετέχοντες και την Ελένη Λυπουρλή που παρουσίασε το θέμα.