ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Στο σχολείο μας και φέτος θα λειτουργήσουν τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Τα μαθήματα είναι δωρεάν και θα γίνονται αμέσως μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος.

Δίδεται η δυνατότητα διενέργειας της ενισχυτικής διδασκαλίας μέσω τηλεκπαίδευσης εφόσον χρειαστεί.

Στην Ενισχυτική Διδασκαλία συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν σε κάποια μαθήματα με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης ή μαθητές/τριες που επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα ανωτέρω μαθήματα.

Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά και η διάρκεια του διαλείμματος σε πέντε (05) λεπτά.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής:

• Για την Α΄ Γυμνασίου:

 • τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
 • δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
 • τρεις (3) ώρες Μαθηματικά,
 • μία (1) ώρα Φυσική και
 • δύο (2) ώρες Αγγλικά.
 • Σύνολο έντεκα (11) ώρες.

• Για την Β΄ Γυμνασίου:

 • τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
 • δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
 • τρεις (3) ώρες Μαθηματικά,
 • μία (1) ώρα Φυσική,
 • μία (1) ώρα Χημεία και
 • δύο (2) ώρες Αγγλικά.
 • Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.

• Για την Γ΄ Γυμνασίου:

 • τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
 • δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
 • τρεις (3) ώρες Μαθηματικά,
 • μία (1) ώρα Φυσική,
 • μία (1) ώρα Χημεία και
 • δύο (2) ώρες Αγγλικά.
 • Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.

Οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών που ενδιαφέρονται για την παρακολούθηση των μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη δήλωση Υπεύθυνη-δήλωση-αίτησης-σε-μαθήματα-ενισχυτικής-2020-21 και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο mail@gym-skiath.mag.sch.gr του σχολείου όσο το δυνατό συντομότερα. Σε περίπτωση που δυσκολεύεστε με την δήλωση ή την αποστολή επικοινωνήστε τηλεφωνικά με το σχολείο στο 2427022228.