Αρχική » 2012

Αρχείο έτους 2012

Εκδήλωση με θέμα «ΔΥΣΛΕΞΙΑ» από το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου μας

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Διδακτική Επίσκεψη στην Ερέτρια

Για την επίσκεψη στην Ερέτρια στις 13/12/2012 των τμημάτων Γ2+Γ4 κατατέθησαν οι εξής προσφορές για 50αρι πούλμαν:

1) Γρ. Γεν. Τουρ. ΑΡΕΘΟΥΣΑ 120€ με ΦΠΑ

2) Αντ. Παπανέστη 80€ με ΦΠΑ

3) ΚΙΖΙΚΟΣ 120€ με ΦΠΑ

Από τους ανωτέρω επιλέγεται ο Αντ. Παπανέστης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Κανήθου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση τριήμερης πολιτιστικής επίσκεψης της χορωδίας  του σχολείου στην Καρδίτσα και απευθύνεται στα τουριστικά γραφεία που θα επιθυμούσαν να καταθέσουν προσφορές.

Στην επίσκεψη, που θα πραγματοποιηθεί από τις 28/02/2013 έως τις 02/03/2013, προβλέπεται να συμμετάσχουν σαράντα (40) μαθητές και τρεις (3) συνοδοί καθηγητές.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της επίσκεψης, ορίζεται ως εξής:

 • Αναχώρηση από Χαλκίδα την 28/2/2013 ώρα 08:00, με πούλμαν.
 • Άφιξη στην Καρδίτσα περίπου στις 12:00.
 • Παραμονή στην πόλη την 1η και τη 2η ημέρα με μικρές εξορμήσεις στη  γύρω περιοχή.
 • Αναχώρηση από την Καρδίτσα την 09:30 της 2/3/2013 με προορισμό τη Λίμνη Πλαστήρα και από κει αναχώρηση στις 17:00 για Χαλκίδα.
 • Άφιξη στη Χαλκίδα 21:00 περίπου.

Η προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω:

 1. Ένα πούλμαν για μετάβαση στην Καρδίτσα και επιστροφή στη Χαλκίδα για μαθητές και συνοδούς.
 2. Τουριστικό λεωφορείο (όχι διώροφο) το οποίο θα είναι συνεχώς στη διάθεση των μαθητών για τις μετακινήσεις τους (και βραδινές), (ελεγμένο από το ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα κλπ.), καθώς και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τη μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφάλειας, έμπειρος οδηγός κλπ.).
 3. Διαμονή σε ξενοδοχείο Α΄ ή Β΄ κατηγορίας με ημιδιατροφή (πρωινό και μεσημεριανό), σε δωμάτια (δίκλινα ή τρίκλινα) για τους μαθητές  και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.
 4. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή.
 5. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή σε περίπτωση που- για λόγους  ανωτέρας βίας ή ασθένειας –ματαιωθεί η συμμετοχή του.
 6. Αποδοχή από μέρους του πρακτορείου ποινικής ρήτρας, σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου (εγγυητική επιστολή, ύψους 2000 €).

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή με ΦΠΑ της εκδρομής αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά. Παρακαλούνται τα πρακτορεία να αναφέρουν δυνατότητα μειωμένης τιμής για 3 μαθητές μας με οικονομικά προβλήματα. Με την προσφορά θα κατατεθεί απαραίτητα από το ταξιδιωτικό γραφείο και υπεύθυνη δήλωση κατοχής του ειδικού σήματος λειτουργίας τουριστικού γραφείου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.

Τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία καλούνται να υποβάλουν σε κλειστούς φακέλους στη Διεύθυνση του Σχολείου σφραγισμένες προσφορές, το αργότερο μέχρι την 30/11/2012 και ώρα 12:00, που θα περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες και θα είναι σύμφωνες με τη σχετική νομοθεσία. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή την 30/11/2012 στο Γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Κανήθου και ώρα 13:00.

Σε περίπτωση ισοπόσων προσφορών θα διενεργηθεί κλήρωση από την Επιτροπή. Επίσης εάν οι προσφορές κριθούν ασύμφορες θα επαναληφθεί ο διαγωνισμός. Τονίζουμε ότι δεν είναι μοναδικό κριτήριο επιλογής η χαμηλότερη τιμή αλλά και όλα τα απαιτούμενα που αναφέρονται ανωτέρω.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΝΕΟ πρόγραμμα εξετάσεων Μαΐου-Ιουνίου 2012

Το Νέο πρόγραμμα εξετάσεων Μαΐου -Ιουνίου 2012 βρίσκεται εδώ.

Μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στη Βόρεια Εύβοια

Για την εκδρομή όλου του Σχολείου στη Βόρεια Εύβοια στις 25/4/2012 κατετέθησαν οι προσφορές:

1. Γραφείο Γενικού Τουρισμού Α. Παπανέστη τιμή 350 € για το 50άρι και 400 € για το 60άρι με τον Φ.Π.Α.
2. Γραφείο Γενικού Τουρισμού Αρέθουσα τιμή 280 € για το 50άρι με τον Φ.Π.Α.

Από τις ανωτέρω επελέγη από την επιτροπή η προσφορά του Γραφείου Γενικού Τουρισμού Αρέθουσα.

Χαλκίδα 2/4/2012

Ο Διευθυντής

Ιωάννης Χατζηκυριάκος

Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά

Για την επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά στις 29-3-2012 των τμημάτων Β3 και Β6, κατετέθησαν οι προσφορές (για ένα 50άρι πούλμαν):
α) Γρ.Γεν.Τουρ. Αρέθουσα τιμή 220 € με τον ΦΠΑ
β) ΚΙΖΙΚΟS TOURS τιμή 230 € με τον ΦΠΑ
γ) Αντώνιος Παπανέστης τιμή 210 € με τον ΦΠΑ

Από τις ανωτέρω επελέγη από την επιτροπή η προσφορά του Γρ.Γεν.Τουρ. Αντωνίου Παπανέστη.

Ο Δ/ντής
Ι.Χατζηκυριάκος

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Πλανητάριο

Για την επίσκεψη της Α τάξης του Σχολείου στην Αθήνα (Πλανητάριο) στις 26-3-2012 κατετέθησαν οι προσφορές για ένα 50άρι και ένα 60άρι πούλμαν:
α) Αντώνιος Παπανέστης τιμή 220 € το 50άρι & 250€το 60άρι με ΦΠΑ
β) ΚΙΖΙΚΟS TOURS τιμή 230 € το 50άρι & 250€το 60άρι με ΦΠΑ
Από τις ανωτέρω επελέγη από την επιτροπή η προσφορά του Αντωνίου Παπανέστης.

Ο Δ/ντής
Ι.Χατζηκυριάκος

Εκπαιδευτική επίσκεψη στις Θερμοπύλες

Για την επίσκεψη των μαθητών των τμημάτων Β4, Β5 στις Θερμοπύλες στις 8-3-2012 κατετέθησαν οι προσφορές:
α) Γρ.Γεν.Τουρ. Παπανέστης τιμή 300 € με τον ΦΠΑ πούλμαν 60 θέσεων
β) ΚΙΖΙΚΟS TOURS τιμή 320 € (Χωρίς ΦΠΑ 13%) πούλμαν 60 θέσεων

Από τις ανωτέρω επελέγη από την επιτροπή η προσφορά του Γρ.Γεν.Τουρ. Παπανέστης

Χαλκίδα 17/2/2012

Ο Διευθυντής

Ιωάννης Χατζηκυριάκος

Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ακρόπολη-Θησείο

Για την επίσκεψη των μαθητών των τμημάτων Β1, Β2 στην Ακρόπολη – Θησείο στις 8-3-2012 κατετέθησαν οι προσφορές:

α) Γρ.Γεν.Τουρ. Παπανέστης τιμή 220 € με τον ΦΠΑ
β) ΚΙΖΙΚΟS TOURS τιμή 220 € (Χωρίς ΦΠΑ 13%)
γ) ΑΡΕΘΟΥΣΑ τιμή 230 € με τον ΦΠΑ

Από τις ανωτέρω επελέγη από την επιτροπή η προσφορά του Γρ.Γεν.Τουρ. Παπανέστης
Χαλκίδα 17/2/2012

Ο Διευθυντής

Ιωάννης Χατζηκυριάκος

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ

Για την διδακτική επίσκεψη των μαθητών των τμημάτων Γ1, Γ2 στο θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ (Περιοχή Πειραιώς) τη 5-3-2012 κατετέθησαν οι εξής προσφορές για λεωφορείο 60 θέσεων ( οι τιμές περιλαμβάνουν το ΦΠΑ):

1. Γραφείο Γενικού Τουρισμού Α.Παπανέστη   τιμή 250 €
2. Γραφείο Γενικού Τουρισμού Αρέθουσα        τιμή 250 €
3. ΚΙΖΙΚΟΣ TOURS                                          τιμή 300 €

Από τις ανωτέρω ίσες προσφορές δια κληρώσεως επελέγη από την επιτροπή το Γραφείο Γενικού Τουρισμού Α.Παπανέστη.

Χαλκίδα 8/2/2012

Ο Διευθυντής
Ιωάννης Χατζηκυριάκος

Ο καιρός στην Κάνηθο

Ημερολόγιο

Μάιος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Απρ    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Αρχείο

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων