Οκτ 29 2013

11η Ιστοδιάλεξη – Φραγκούλης Ιωσήφ Η αξιοποίηση των βιωματικών συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στη διδακτική πράξη

11webinar

2 Σχόλια

Οκτ 29 2013

Πραγματοποίηση επιμομορφωτικού σεμιναρίου για το μάθημα των βιωματικών δράσεων

Τη Τετάρτη 6/11/2013, στις 12:00-14:15, στο 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου, θα πραγματοποιηθεί επιμορφωτικό σεμινάριο από τους Σχολικούς Συμβούλους Τσώλου Ολυμπία ΠΕ06 και Παπαδάκη Σπυρίδωνα, ΠΕ19, για τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων Παιδαγωγικής Ευθύνης, στην περιοχή της Ναυπάκτου που έχουν αναλάβει στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου το μάθημα «Βιωματικές Δράσεις», αρμοδιότητας της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας, με θέμα:

«Θεωρητικό πλαίσιο Σχεδιασμός-Διδακτικές πρακτικές για την εκπαιδευτική καινοτομία των Βιωματικών Δράσεων»

Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν και συνάδελφοι που δεν έχουν αναλάβει φέτος (αλλά ενδιαφέρονται να το αναλάβουν το επόμενο) το μάθημα «Βιωματικές Δράσεις» στην Α΄ τάξη Γυμνασίου με τη σύμφωνη γνώμη του Δ/ντή τους εφόσον έχουν ολοκληρώσει τα διδακτικά τους καθήκοντα.

Το πρόγραμμα της συνάντησης θα είναι το ακόλουθο:

 

ΩΡΑ

ΘΕΜΑ

12:00-12:45

Εισηγήσεις: (α) «Θεωρητικό και Θεσμικό πλαίσιο των Βιωματικών δράσεων» και (β) «Ενδεικτικά παραδείγματα θεμάτων, διδακτικές και δραστηριότητες για τις Βιωματικές Δράσεις, Σπυρίδων Παπαδάκης και Τσώλου Ολυμπίας.

12:15-13:00

Ερωτήσεις – Συζήτηση

13:00-14:15

Βιωματικό μέρος: (α) «Διαμόρφωση ομάδας» Σπυρίδων Παπαδάκης και (β) «Εργαστήριο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Βιωματικών Δράσεων» Τσώλου Ολυμπίας

2 Σχόλια

Οκτ 29 2013

Πραγματοποίηση επιμορφωτικού βιωματικού σεμιναρίου – εργαστηρίου για τις βιωματικές δράσεις της Α΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου

Τη Δευτέρα 4/11/2013, στις 12:00-14:15, στο γραφείο Σχολικών Συμβούλων (Κύπρου 41, Μεσολόγγι), θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο από τους Σχολικούς Συμβούλους Μανικάρου Μεταξούλα, ΠΕ02 και Παπαδάκη Σπυρίδωνα, ΠΕ19, για τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων Παιδαγωγικής Ευθύνης, στην περιοχή του Μεσολογγίου που έχουν αναλάβει στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου το μάθημα «Βιωματικές Δράσεις», αρμοδιότητας της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας, με θέμα:

«Θεωρητικό πλαίσιο Σχεδιασμός-Διδακτικές πρακτικές για την εκπαιδευτική καινοτομία των Βιωματικών Δράσεων»

Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν και συνάδελφοι που δεν έχουν αναλάβει φέτος (αλλά ενδιαφέρονται να το αναλάβουν το επόμενο) το μάθημα «Βιωματικές Δράσεις» στην Α΄ τάξη Γυμνασίου με τη σύμφωνη γνώμη του Δ/ντή τους εφόσον έχουν ολοκληρώσει τα διδακτικά τους καθήκοντα.

Το πρόγραμμα της συνάντησης θα είναι το ακόλουθο:

 

ΩΡΑ

ΘΕΜΑ

12:00-12:45

Εισηγήσεις: (α) «Θεωρητικό και Θεσμικό πλαίσιο των Βιωμτικών δράσεων» και (β) «Ενδεικτικά παραδείγματα θεμάτων, διδακτικές και δραστηριότητες για τις Βιωματικές Δράσεις, Σπυρίδων Παπαδάκης και Μεταξούλα Μανικάρου

12:15-13:00

Ερωτήσεις – Συζήτηση

13:00-14:15

Βιωματικό μέρος: (α) «Διαμόρφωση ομάδας» και (β) «Εργαστήριο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Βιωματικών Δράσεων»

2 Σχόλια

Οκτ 21 2013

Δειγματική διδασκαλία στο μάθημα ΑΕΠΠ και παιδαγωγική συνάντηση

Τη Τετάρτη 23/10/2013 στο 4ο ΓΕΛ Αγρινίου θα πραγματοποιηθεί (α) δειγματική διδασκαλία και β) παιδαγωγική συνάντηση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΠΕ19-ΠΕ20, του Σχολικού Συμβούλου κλάδου ΠΕ19  κ. Παπαδάκη Σπυρίδωνα, οι οποίες απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ19-ΠΕ20 και ΤΕ01.13 που διδάσκουν στα ΓΕΛ της ευρύτερης περιοχής Αγρινίου της Δ/νσης Δ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, με θέμα:

(α) «Δειγματική Διδασκαλία στο μάθημα ΑΕΠΠ της Γ΄τάξης Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης»

(β) «Κατευθύνσεις για τη διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής»  αντίστοιχα και ιδιαίτερα του νέου μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής της Α΄Λυκείου

Εισηγητής της Δειγματικής Διδασκαλίας θα είναι ο κ. Φούκας Χρήστος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ19.

2 Σχόλια

Οκτ 15 2013

Δειγματική Διδασκαλία στο μάθημα ΑΕΠΠ

Τη Δευτέρα 21/10/2013, στις 10:55 (4η Διδακτική ώρα), στο 1ο ΓΕΛ Μεσολογίου, θα πραγματοποιηθεί δειγματική διδασκαλία  του Σχολικού Συμβούλου κλάδου ΠΕ19 κ. Παπαδάκη Σπυρίδωνος, το οποίο απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ19, ΠΕ20 & ΤΕ01.13 των Δ/σεων Π/θμιας & Δ/Θμιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας, με θέμα: «Δειγματική Διδασκαλία στο μάθημα ΑΕΠΠ».

Η Δειγματική Διδασκαλία στο μάθημα ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον) της Γ΄ τάξης Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Κεφάλαιο2, Ενότητα2.4. 2.4.1 Δομή ακολουθίας: Βασικά στοιχεία προγραμματισμού) θα πραγματοποηθεί από τον κ. Καρύμπαλη Ιωάννη εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ19.

Μετά τη δειγματική διδασκαλία θα γίνει συζήτηση για τη διδασκαλία του μαθήματος, αξιοποίηση ΤΠΕ-ΣΔΜ στη διδασκαλία και τη διαμορφωτική αξιολόγησή του.

2 Σχόλια

Οκτ 03 2013

«Βιωματικό-εργαστηριακό σεμινάριο για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί: εκτός ωρών λειτουργίας του σχολείου, σε ομάδες των (8) έως δέκα (10) ατόμων, σε σχολικά εργαστήρια πληροφορικής, στο Μεσολόγγι και στη Ναύπακτο.
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της μικτής μάθησης, κατά το χρονικό διάστημα από Οκτώβριο έως Δεκέμβριο, και θα είναι διάρκειας εξήντα (60) διδακτικών ωρών. Αναλυτικότερα το σεμινάριο θα περιλαμβάνει, έξι τετράωρα δια ζώσης βιωματικά εργαστήρια, δηλαδή δυο τετράωρες συνεδρίες για τρεις μήνες και εννέα εβδομάδες επί τέσσερις διδακτικές ώρες μελέτης και εξάσκησης κατ’ οίκον. Η θεματική του σεμιναρίου έχει ως ακολούθως:
• Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας/ διδακτικού σεναρίου. Φύλλα εργασίας.
• Παρουσίαση διδακτικών σεναρίων στα φιλολογικά μαθήματα (παραδείγματα).
• ΤΠΕ και γραμματισμός.
• Διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων και ΤΠΕ.
• Το web 2.0 και η αξιοποίησή του στα φιλολογικά μαθήματα.
• Χρήση λογισμικού ειδικότητας για τα φιλολογικά μαθήματα
Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων:
• Υποχρεωτική συμμετοχή στις πέντε (5) από τις έξι (6) δια ζώσης συνεδρίες.
• Εκπόνηση ατομικής εργασίας.

Οι δια ζώσης συναντήσεις του μηνός Οκτωβρίου, θα υλοποιηθούν ως εξής:

Πέμπτη 10/10/2013 και Τρίτη 22/10/2013, ώρα: 15:00-19.00, στο 1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου (εργαστήριο Πληροφορικής) για τους φιλολόγους των εξής σχολείων: Γυμνάσιο και Λύκειο Ευηνοχωρίου, Γυμνάσιο Κατοχής. 

Τρίτη 15/10/2013 και Πέμπτη 31/10/2013, ώρα: 14.00-18.00, στο 2ο ΓΕΛ Ναυπάκτου (εργαστήριο Πληροφορικής) για τους φιλολόγους των εξής σχολείων: 1ο και 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου και ΕΠΑΛ Ναυπάκτου.

Σημειώσεις:
1. Το σεμινάριο θα παρακολουθήσουν όσοι εκπαιδευτικοί έχουν δηλώσει από τα αναγραφόμενα σχολεία.
2. Θα ακολουθήσει και δεύτερος κύκλος σεμιναρίου, με την ίδια θεματική, κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου. Ο χώρος διεξαγωγής θα οριστεί με βάση τις προτιμήσεις των συναδέλφων (ενδεχομένως και σε κατά τόπους απομακρυσμένα σχολεία). Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να δηλώσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: manikarou@yahoo.gr

Η Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02

Δρ. Μεταξούλα Μανικάρου

2 Σχόλια

Ιούν 07 2013

10η Ιστοδιάλεξη – Τζωρτζάκης Γιάννης Ερευνητικές Εργασίες

 

10Webinar_14-6-13

2 Σχόλια

Απρ 18 2013

3ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουρίας

digifest-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

3o Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας (Video Αχελώος TV)

digifest-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΦΙΣΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

http://digifest-ait.blogspot.gr/


http://digifest.info

2 Σχόλια

Μαρ 12 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MOODLE ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Συγχαίρω τους εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας που έλαβαν μέρος και ολοκλήρωσαν επιτυχώς  (ποσοστό 100%) το σεμινάριο Moodle Αγρινίου  (Νοέμβριος 2012 – Ιανουάριος 2013) με θέμα «Ψηφιακή Τάξη στην Πράξη».

Ιδιαίτερα ευχαριστώ την κυρία Ταλάντζη Παναγιώτα, εκπαιδευτικό ΠΕ20, του 3ου Γυμνασίου Αγρινίου, εισηγήτρια στις δια ζώσης συναντήσεις και βαθμολογήτρια για την υποστήριξη της καθ’ όλη την διάρκεια του σεμιναρίου.

Θερμές ευχαριστίες και στις βαθμολογήτριες του τμήματος κυρία Πατίλη Βασιλική  εκπαιδευτικό ΤΕ01-13 του ΕΠΑΛ Μεσολογγίου και την κυρία  Κουφού Κων/να-Ειρήνη εκπαιδευτικό ΠΕ02 του 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου.

Επίσης  ευχαριστώ τον Διευθυντή του 2ου Γυμνασίου Αγρινίου κύριο Βάρδια Ευστάθιο για την ευγενική παραχώρηση του Εργαστηρίου Πληροφορικής για τις 2 δια ζώσης συναντήσεις.

Η Σχολική Σύμβουλος  Αγγλικής γλώσσας Αιτωλ/νίας
Βασιλική Κώτσιου

2 Σχόλια

Μαρ 08 2013

Πραγματοποίηση εξ αποστάσεως σεμιναρίου στις Νέες Τεχνολογίες για εκπαιδευτικούς Ξένων Γλωσσών Αιτωλοακαρνανίας»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι διοργανώνουμε σεμινάριο για  εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07,  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας με θέμα «Ψηφιακή Ξενόγλωσση Τάξη στην Πράξη», σε συνεργασία με δίκτυο Σχολικών Συμβούλων και την υποστήριξη του ΙΤΥΕ
Το επιμορφωτικό σεμινάριο είναι προαιρετικό και περιλαμβάνει:
α) Δύο δια ζώσης συναντήσεις διάρκειας 5 διδακτικών ωρών η καθεμία.
β) 32 ώρες μελέτης εξ αποστάσεως κατανεμημένες σε 8 εβδομάδες.
Οι δύο δια ζώσης συναντήσεις θα διεξαχθούν στο εργαστήριο υπολογιστών του 2ου  Γυμνασίου Αγρινίου  στις  28 Μαρτίου και 16 Μαίου 2013, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 15:00-19:00.
Για κάθε μία από τις 8 εβδομάδες εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Moodle για την πρόσβαση στο εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό τους υλικό και την υλοποίηση ορισμένων ασκήσεων εμπέδωσης.
Οι ασκήσεις αυτές θα στέλνονται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) για βαθμολόγηση. Ο χρόνος που απαιτείται για μελέτη και εμπέδωση από το σπίτι εκτιμάται σε 32 ώρες αλλά διαφοροποιείται ανάλογα με την εξοικείωση του καθενός.

Κατά συνέπεια, κρίνονται απαραίτητα για τη συμμετοχή στο σεμινάριο:
• η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, κατά προτίμηση από το σπίτι.
• η προϋπάρχουσα εξοικείωση με τη χρήση υπολογιστή και την πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Αντικείμενο και στόχοι του σεμιναρίου είναι:
• η εξοικείωση και η εξάσκηση των εκπαιδευτικών με μεθόδους και τεχνικές ασύγχρονης και εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας, όπως είναι η παρακολούθηση ηλεκτρονικών μαθημάτων με το δημοφιλές περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης/διδασκαλίας Moodle.
• η δημιουργία και χρήση απλών εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη διδασκαλία.
• η εκμάθηση και χρήση ελεύθερου και ανοιχτού λογισμικού γενικού σκοπού για ποικίλες εφαρμογές χρήσιμες για τους εκπαιδευτικούς, όπως είναι οι παρουσιάσεις, η επεξεργασία ήχου και εικόνας κ.ά.
• Η χρήση συνεργατικών εργαλείων.
Στην ύλη του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:
• Εισαγωγή στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Moodle
• Βασικά προγράμματα πολυμέσων
• Hotpotatoes
• Υποτιτλισμός βίντεο
• Blogs
• Συνεργατικά εργαλεία
• Άλλα εργαλεία Web 2.0
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου και τη χορήγηση αντίστοιχης βεβαίωσης απαιτείται:
• Η συμμετοχή και στις δύο δια ζώσης συναντήσεις
• Η επιτυχής ολοκλήρωση του 70% των ασκήσεων εμπέδωσης
Θα δημιουργηθεί τμήμα 15 εκπαιδευόμενων. Σε περίπτωση περισσότερων αιτήσεων, οι εκπαιδευόμενοι θα επιλεγούν με κλήρωση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2012/en έως και 17/3/2013. Αν υπάρξουν λιγότερες από 10 αιτήσεις το παρόν σεμινάριο δεν θα πραγματοποιηθεί.
Επισημαίνεται ότι από τις υποβληθείσες αιτήσεις, ένα επιπλέον 20% θα δοθεί σε άτομα που ξεκίνησαν το σεμινάριο στο παρελθόν, έκαναν τουλάχιστον 25 εργασίες αλλά δεν το ολοκλήρωσαν (δίνοντας προτεραιότητα σε αυτούς που έκαναν τις περισσότερες εργασίες) και ένα επιπλέον 20% θα δοθεί σε άτομα που έκαναν και παλιότερα αίτηση αλλά δεν έγιναν δεκτοί.

Η Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας,

Βασιλική Κώτσιου

2 Σχόλια

« Προηγ - Επόμενα »