Αρχεία για Ιούλιος 2012

Ιούλ 23 2012

Επισκέψεις Μελέτης για στελέχη εκπαίδευσης

Οι Επισκέψεις Μελέτης – Study Visits για στελέχη και εμπειρογνώμονες  της εκπαίδευσης και κατάρτισης έχουν στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων και  ανωτέρων στελεχών της εκπαίδευσης σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Οι ασκούντες σημαντικές εκπαιδευτικές αρμοδιότητες σε τοπικό ή περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο μπορούν να βελτιώσουν το έργο τους βάσει της εμπειρίας από τις […]

2 απαντήσεις μέχρι τώρα