Αρχεία για Μάρτιος 2012

Μαρ 20 2012

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Φ 353/1/324/105657/Δ1/8-10-2002  ΥΠΕΠΘ Άρθρο  7 Γενικές διατάξεις 1. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προσχολικής αγωγής, ειδικής αγωγής και δημοτικής Εκπαίδευσης) έχουν την ευθύνη της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών μιας περιφέρειας που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ενθαρρύνουν κάθε προσπάθεια για επιστημονική έρευνα […]

2 απαντήσεις μέχρι τώρα

Μαρ 16 2012

Διδακτικές Επισκέψεις

Μία  Διδακτική Επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 4 της αριθμ. 129287/Γ2/10‐11‐2011 ΥΑ του ΥΠΔΒΜΘ. 1. Εντός Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών, δίνεται η δυνατότητα διεξαγωγής μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος σε εξωσχολικούς χώρους, με τη διοργάνωση σχετικών διδακτικών επισκέψεων, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ετήσιου σχεδιασμού του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο τάξης και σχολικής μονάδας. […]

2 απαντήσεις μέχρι τώρα

Μαρ 15 2012

Διαύγεια – Αποφάσεις ΠΔΕ-ΔΕ

Διαύγεια – Αποφάσεις ΠΔΕ-ΔΕ Τελικός Υπογράφων: Διευθυντής – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ http://et.diavgeia.gov.gr/f/minedu/find/ypogid:995/from:10/limit:10

2 απαντήσεις μέχρι τώρα

Μαρ 10 2012

Απονομή βαθμού Α΄ στους Σχολικούς Συμβούλους

«…Απονέμουμε τον βαθμό Α΄ στους παρακάτω Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε. για τον χρόνο άσκησης της θητείας τους …» 2012-02-10_ΦΕΚ 4038 (Βαθμός A σε Σχολικούς Συμβούλους   Άρθρο 33) Απονομή βαθμού Α σε Σχολικούς Συμβούλους Αιτωολοακαρνανίας

2 απαντήσεις μέχρι τώρα