Χ. Γκιμπράν

Ζωή χωρίς αγάπη είναι δένδρο χωρίς άνθη και καρπούς. Και αγάπη χωρίς ομορφιά είναι σα λουλούδι χωρίς άρωμα και καρποί δίχως σπόρους … Ζωή, αγάπη, ομορφιά είναι τρία αλληλένδετα πρόσωπα..

http://www.fraseis.gr/story.php?title=–6698