Ακόμα κι όταν το κινητό δεν είναι συνδεδεμένο με τον φορτιστή αλλά ο φορτιστής παραμένει στην πρίζα, αντλεί ρεύμα!…Πράγμα που σημαίνει πως δεν πρέπει να ξεχνάμε το φορτιστή μας…Φαίνεται απλό αλλά είναι πολύ σημαντικό!!

Στέλλα Μακράκη