Η Greenpeace ζητά από την ΕΕ μεγαλύτερες μειώσεις εκπομπών!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αγνόησε τις φωνές του βρώμικου ενεργειακού λόμπι στον Οδικό Χάρτη για το κλίμα που δημοσίευσε χθες. Πλέον η θέσπιση ενός πιο φιλόδοξου στόχου μείωσης των εκπομπών κατά 30% ως το 2020 φαντάζει μονόδρομος!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε χθες τον Οδικό Χάρτη για μια Ευρωπαϊκή Οικονομία Χαμηλού Άνθρακα ως τα μέσα του αιώνα, όπως αναφέρει δημοσίευμα στην ιστοσελίδα της Greenpeace.

Σε αυτόν περιγράφονται οι απαιτούμενες μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τις επόμενες δεκαετίες, με σκοπό να επιτευχθεί συνολική μείωση κατά 80-95% ως το 2050 (σε σχέση με το 1990).

Αυτό, άλλωστε, είναι που μας λέει και η κλιματική επιστήμη ότι πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τις καταστροφικές κλιματικές αλλαγές. Την ίδια ώρα, όλο και περισσότερες μεγάλες εταιρείες τάσσονται υπέρ ενός πιο φιλόδοξου κλιματικού στόχου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα έχει δεσμευτεί για μειώσεις των εκπομπών κατά 20% ως το 2020, ένας στόχος όμως που όχι μόνο είναι ανεπαρκής (η επιστήμη μας ζητάει μειώσεις 25-40% ως το 2020), αλλά έχει σχεδόν… επιτευχθεί, αφού για το 2010 οι εκπομπές είχαν ήδη μειωθεί κατά 17%!

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να ενισχύσουμε περισσότερο τις προσπάθειες για να σώσουμε το κλίμα αλλά και για να εκσυγχρονίσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία, καθιστώντας την ανταγωνιστική με νέες πράσινες τεχνολογίες.

Προκειμένου να γίνει αυτό, η Επιτροπή ζητάει βελτιωμένες πολιτικές για την εξοικονόμηση ενέργειας και περιορισμό των διαθέσιμων δικαιωμάτων εκπομπών. Τα οφέλη μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 320 δις ευρώ ετησίως από την εξοικονόμηση καυσίμου ως το 2050!

Αν και το βιομηχανικό και ενεργειακό λόμπι προσπάθησε μέχρι την τελευταία ώρα να επηρεάσει αρνητικά τις εξελίξεις, ζητώντας κυρίως να αφαιρεθούν οι αναφορές στις εγχώριες μειώσεις και στο σύστημα εμπορίας ρύπων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ενέδωσε στις πιέσεις και κράτησε τις αναφορές.

Πλέον, η σκυτάλη περνάει στα χέρια των Υπουργών Περιβάλλοντος που συναντιούνται στις 14 Μαρτίου στις Βρυξέλλες.

Η Greenpeace απαιτεί από τους υπουργούς περιβάλλοντος:

-Να αναγνωρίσουν ότι ο υπάρχον στόχος μείωσης των εκπομπών κατά 20% είναι ξεπερασμένος και ανεπαρκής και δεν παρέχει τα απαραίτητα κίνητρα για την προώθηση πράσινων επενδύσεων, καινοτομίας και δημιουργίας θέσεων εργασίας.

-Να ταχθούν υπέρ της μείωσης των εθνικών εκπομπών κατά 30% και να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάλυση και προτάσεις για την επίτευξη του στόχου.