Το φωτοχημικό νέφος είναι μορφή ρύπανσης της ατμόσφαιρας που εμφανίζεται σε μεγάλες πόλεις, όπως η Αθήνα. Πρόκειται για μια κατάσταση που οφείλεται σε συσσώρευση αέριων ρύπων, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από τις μηχανές καύσης των βιομηχανιών και των αυτοκινήτων. Κύρια συστατικά του είναι διάφορα οξείδια του αζώτου, το μονοξείδιο του άνθρακα και το όζον. Το όζον, που είναι δευτερογενής ρύπος, παράγεται -στην περίπτωση του φωτοχημικού νέφους- από την αλληλεπίδραση των οξειδίων του αζώτου με την ηλιακή ακτινοβολία, για αυτό και το νέφος ονομάζεται «φωτοχημικό». Ονομάζεται επίσης «νέφος τύπου Λος Άντζελες» επειδή μελετήθηκε για πρώτη φορά στην ομώνυμη μεγαλούπολη των ΗΠΑ, όπου αποτελούσε σοβαρό πρόβλημα. Οι ρύποι που αποτελούν το φωτοχημικό νέφος, ειδικά τα οξείδια αζώτου και το όζον, προκαλούν σημαντικά προβλήματα υγείας στους ανθρώπους που ζουν στις μεγαλουπόλεις και τους εισπνέουν καθημερινά.

Τα τελευταία χρόνια το φωτοχημικό νέφος έχει παραχωρήσει τη θέση του στο υδρογονοσωματιδιακό νέφος που αποτελείται κυρίως από σωματίδια και διάφορους υδρογονάνθρακες, ειδικά πολυκυκλικούς που θεωρούνται καρκινογόνοι. Πηγές αυτού του είδους νέφους είναι ξανά τα αυτοκίνητα και η βιομηχανία.

Τσούξιμο στα μάτια, ξηρός βήχας και πονοκέφαλος είναι τα συμπτώματα που αισθάνονται όσοι κυκλοφορούν στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης το τελευταίο διάστημα. Αιτία, ο νέος εφιάλτης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, το φωτοχημικό νέφος, που χτυπάει τα μεγάλα αστικά κέντρα κυρίως το καλοκαίρι.

Ποια προϊόντα έχουν παραχθεί από την κλασματική απόσταξη του πετρελαίου;

1. εστέρες και οξέα
2.  αλκοολών και αλδεϋδών
3. σαπούνια και τα άμυλα
4. κηροζίνης και βενζίνης

Κλασματική απόσταξη

. Αναμειγνύεται υγρά είναι πολύ πιο δύσκολο να διαχωριστούν. Μείγματα αναμίξιμα υγρά μπορούν να διαχωρίζονται με κλασματική απόσταξη.Θα παράσχει επίσης τις σημείο ζέσης των υγρών δεν είναι πάρα πολύ κοντά.

IΑν θέλουμε να διαχωρίσει ένα μείγμα αιθανόλης και νερού.. Το διάγραμμα που ακολουθεί κατάλληλο γι ‘αυτή τη διαδικασία.. Η στήλη κλασματικής είναι γεμάτη με χάντρα. Διαθέτει μεγάλη επιφάνεια για εξάτμιση και η συμπύκνωση του υγρού μείγματος.