cebaceb1cf81ceadcf84ceb1cebaceb1cf81ceadcf84ceb1.jpg

Τα  δέκα χρόνια  ζωής   έκλεισε  το Εθνικό  Θαλάσσιο Πάρκο  Ζακύνθου  τον περασμένο Δεκέμβριο  και ο ΑΡΧΕΛΩΝ  γιορτάζει. Επισφραγίζοντας  τη μακροχρόνια δράση της περιβαλλοντικής οργάνωσης   στην περιοχή,  το προεδρικό  διάταγμα  ίδρυσης  του Πάρκου  είχε  στόχο  τη διαφύλαξη   του σπουδαιότερου  βιότοπου  αναπαραγωγής  της καρέτα καρέτα στη Μεσόγειο. Κι αν στις παραλίες  η κατάσταση έχει βελτιωθεί, δεν συμβαίνει το ίδιο στη θάλασσα. Όλο και περισσότερες χελώνες  εκβράζονται  νεκρές τα τελευταία χρόνια, καθώς  παγιδεύονται  σε δίχτυα  και παραγάδια, ενώ  σχετικοί κανονισμοί, όπως τα όρια ταχύτητας των σκαφών, δεν ελέγχονται  επαρκώς. Το 2010  ήρθε  με την ελπίδα τα ζητήματα  αυτά  να διευθετηθούν . Δεν αρκούν όμως  τα ευχολόγια, απαιτούνται και πράξεις.

           ΑΠΟ ΤΗΝ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ  ΜΕΓΑΠΑΝΟΥ   (Γ΄ ΤΑΞΗ Γυμνάσιο Εκάλης)