Όταν κάποιος αναφέρεται στην πράσινη οικονομία στην Αφρική, οι υπόλοιποι θα τον κοιτάξουν σαν να του «λείπει κάποια βίδα». Λίγα είναι τα μέρη στον πλανήτη που μπορούν να συγκριθούν με το φυσικό πλούτο της « μαύρης ηπείρου» και ακόμα πιο λίγοι είναι αυτοί που ζουν με έναν πιο « οικολογικό τρόπο» από τους κατοίκους της. Παρόλα αυτά, η μακροχρόνια τριβή τους με το δυτικό κόσμο φαίνεται να τους έχει επηρεάσει αρκετά, ώστε στην εναγώνια προσπάθειά τους να εξελιχθούν , καταφεύγουν σε μίμηση τακτικών που, καλώς ή κακώς σε παγκόσμιο επίπεδο γίνονται προσπάθειες αυτές να μειωθούν ( π.χ. υπέρμετρη χρήση ορυκτών καυσίμων).
Υπό το πρίσμα αυτό ο ΟΗΕ , σε συνεργασία με τη Standard Bank ( μια Παναφρικανική Τράπεζα) και τη Γερμανική κλιματική Αρχή ( τροφοδοτούμενη από το Γερμανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος) ίδρυσε τον Αφρικανικό Φορέα για το πλεονέκτημα στον άνθρακα ( Africa Carbon Asset Development). Ο φορέας δρά κυρίως συμβουλευτικά προς τις επιχειρήσεις που χρειάζονται συμβουλευτική για «πράσινες επενδύσεις», και σε συνεργασία με τράπεζες φροντίζει και για τη χρηματοδότησή τους. Εκτός αυτών, παρεμβαίνει και με τεχνική βοήθεια, όπου απαιτείται. Είναι δηλαδή, ένα ολοκληρωμένο πακέτο εργαλείων υπέρ των επιχειρήσεων που προάγουν τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου.
Ο φορέας λαμβάνει από κοινού το ρίσκο και το κόστος με ιδιωτικούς φορείς, όπως είναι η Standard Bank. Προσφέρει απλόχερα τη μακροχρόνια εμπειρία του ΟΗΕ και του γερμανικού δημοσίου, σε συνδυασμό με ίδια αφρικανικά κεφάλαια. Η προσπάθεια αυτή γίνεται με σκοπό να μειωθεί το περιβαλλοντικό ρίσκο σε μια μεγάλη και κατά τα φαινόμενα, ανεξέλεγκτη αγορά όπως είναι η αφρικανική. Πρόσφατα, μάλιστα, ο φορέας βράβευσε, οικονομικά πάντα, τρία περιβαλλοντικά έργα, μια εγκατάσταση ανεμογεννητριών και μια τσιμεντοβιομηχανία στην Κένυα, όπως και την Αρχή Διαχείρισης αποβλήτων του Λάγος της Νιγηρίας για τις επιδόσεις τους.

 ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΣΟΥ ΣΤΕΑΦΑΝΙ ( Γ΄ΤΑΞΗ)