Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και Εκπαιδευτικό Υλικό

Για να κατεβάσετε τον Α΄ Τόμο (Γενικό Μέρος) του  Βασικού Επιμορφωτικού Υλικού κάντε κλικ εδώ.  

Για να κατεβάσετε το Β΄ ΤόμοΕιδικό μέρος, Κλάδος ΠΕ 70, κάντε κλικ εδώ. 

Τέλος για να κατεβάσετε το Γ΄ Τόμο που αφορά στην Αξιοποίηση των Τεχνών στην Εκπαίδευση κάντε κλικ εδώ.

Διαδραστικοί Πίνακες και Δημοτικό Σχολείο

Ενόψει της ολοένα και αυξανόμενης χρήσης των διαδραστικών πινάκων μπορείτε να κατεβάσετε εδώ το θεωρητικό πλαίσιο της εισαγωγής τους στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Για Διδακτικά Σενάρια με τη χρήση διαδραστικού πίνακα κάντε κλικ εδώ.

Τέλος για την αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα στην Προσχολική και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κάντε κλικ εδώ.

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και προτεινόμενα Διδακτικά Σχέδια

Για να κατεβάσετε το πλήρες προτεινόμενο διδακτικό σχέδιο για τα Μαθηματικά κάντε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε το πλήρες προτεινόμενο διδακτικό σχέδιο για τη Γλώσσα κάντε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε το πλήρες προτεινόμενο διδακτικό σχέδιο για τις Φυσικές Επιστήμες κάντε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε το πλήρες προτεινόμενο διδακτικό σχέδιο για την Ιστορία κάντε κλικ εδώ.

Τα Βιβλία του Δημοτικού Σχολείου

Κάντε κλικ εδώ και κατεβάστε σε συμπιεσμένη μορφή (σε κομμάτια) όλα τα βιβλία του Δημοτικού Σχολείου. Τα βιβλία παρουσιάζονται ολόκληρα (μετά από την κατάλληλη τεχνική επεξεργασία) και όχι ανά μερικές σελίδες όπως έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Οδηγίες : Για να τα δείτε θα πρέπει να κατεβάσετε πρώτα όλα τα κομμάτια και μετά να αποσυμπιέσετε το πρώτο (part1) και αυτόματα θα αποσυμπιεστούν όλα τα κομμάτια.

Για να κατεβάσετε το Adobe Acrobat Reader κάντε κλικ εδώ . Για να αποσυμπιέσετε τα κομμάτια με τη βοήθεια του προγράμματος WINRAR κάντε κλικ εδώ.

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και Ψυχολογία

Κατεβάστε υλικό για την προσέγγιση της εκπαιδευτικής ομάδας εδώ καθώς και για τη δημιουργία, τα βήματα και τις αρχές που τη διέπουν εδώ . Για τις σχέσεις και πώς αυτές αναπτύσσονται / οικοδομούνται στην ομάδα κάντε κλικ εδώ .

Δημιουργία Ιστοριογραμμής

Δείτε την αναλυτική παρουσίαση της διαδικτυακής εφαρμογής για τη δημιουργία ιστοριογραμμής

Δείτε το στο slideshare.net

Αντώνης Ρέμος LIVE !!!

Κατηγορία Διασκέδαση. Ετικέτες: . 0 σχόλια »

Θέματα Εξετάσεων Π2

Θέματα για ΠΕ 70
• Προετοιμασία 28ης Οκτωβρίου για τις μεγάλες τάξεις
• Ο κύκλος του νερού για Γ΄ Δημοτικού
• Ο κύκλος του νερού για Α΄ Δημοτικού και Νηπιαγωγείο
• Μικροί λογοτέχνες (ανάλυση και σύνθεση ποιήματος) – Γλώσσα Γ τάξης
• Μεγάλες εκστρατείες – Γλώσσα & Ιστορία Γ τάξης
• Μαθηματικά: σύγκριση-διάταξη δεκαδικών
• Ηλεκτρισμός
• Ποσοστά
• Λέξεις και φράσεις στη γλώσσα άλλων λαών (διαθεματικό)
• Γεωγραφία: γεωγραφικές συντεταγμένες, ισημερινός, μεσημβρινοί, παράλληλοι
• Η παγκοσμιοποίηση, διαφορετικοί λαοί, διαφορετικές γλώσσες, ένα παγκόσμιο χωριό
• Λογοτεχνία και Ιστορία
• Σπονδυλωτά ζώα
• Ενέργεια
• Τοπική ιστορία
• Διαθεματικό για τη μόλυνση του περιβάλλοντος
• Κλάσματα
• Οι άθλοι του Ηρακλή
• Το θέατρο στο σχολείο – διαθεματική προσέγγιση
• Η διδασκαλία του μέσου όρου,
• Η διδασκαλία της ποίησης,
• Το πράσινο στην πόλη μας
• Παραλληλία
• H εφημερίδα του σχολείου μας
• Οi τέσσερις εποχές (διαθεματικό)
• H θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων στο μάθημα της Ιστορίας και Γλώσσας στη Γ΄τάξη
• Παραγωγή, ανάπτυξη και οργάνωση των ιδεών σε κείμενο. Γλώσσα και Ιστορία Ε, ΣΤ τάξεων.
• Η ευαισθητοποίηση στην υπερκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (Μελέτη Α΄ τάξης).
• Συμμετρία τριγώνων για μικρές τάξεις.
• Λογοτεχνία για μεγάλες τάξεις.
• Ψηφιακός τουριστικός οδηγός (Διαθεματικό: Γλώσσα – Ιστορία – Γεωγραφία)
• Tα γεωμετρικά σχήματα- στερεά και γραμμές από Α΄ και Β΄ Δημοτικού.
• “Τα παιδικά παιχνίδια” και αφορούσε στη Γλώσσα Γ’ τάξη
• Μονάδες μέτρησης
• Συμμετρία τριγώνων για μικρές τάξεις.
• Oι περιπέτειες του Οδυσσέα (Γ΄ τάξη)
• Μέτρηση μήκους (Β΄ τάξη)
• Παράλληλες ευθείες
• Φωτοσύνθεση
• Τα παιδικά παιχνίδια: Ο ρόλος του παιχνιδιού στη ζωή των παιδιών” Γλώσσα Γ΄ Τάξης
• Κατοικία, Γ Δημοτικού
• Η ζωή στο σχολείο-Εύθύνες δικαιώματα υποχρεώσεις Α’ – Β’ Δημοτικού
• Σύγκριση δεκαδικών αριθμών Δ’ – Ε΄- ΣΤ΄ Δημοτικού –
Παγκοσμιοποίηση Διαθεματικό
• Ανακεφαλαίωση της ενότητας ηλεκτρισμός ΝΕΟ!
• Επεξεργασία δεδομένων στις μεγάλες τάξεις ΝΕΟ!
• Οι Έλληνες κάτω από ξένη κυριαρχία. Ιστορία Δ΄τάξης ΝΕΟ !