2ο Δημοτικό Σχολείο Παιανίας

«Η παιδεία είναι δεύτερος ήλιος για τους ανθρώπους.» Πλάτων

ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ Β2

Ιαν 202031

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη ενημέρωση γονέων για την πρόοδο των μαθητών – μαθητριών του Β2, την πρώτη Πέμπτη του μήνα Φεβρουαρίου, από την υπεύθυνη του τμήματος εκπαιδευτικό κ. Αναστασία Αντωνιάδου, αναβάλλεται.

Για το χρόνο πραγματοποίησης της ενημέρωσης θα ειδοποιηθείτε εγκαίρως.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Oδηγίες του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης στις Σχολικές Μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες

Ιαν 202024

Με βάση τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα της εποχικής γρίπης, έχει ξεκινήσει η
περίοδος αυξημένης δραστηριότητας της γρίπης στην Ελλάδα. Τονίζεται εκ νέου η
σημασία του αντιγριπικού εμβολιασμού ως ο καλύτερος τρόπος προφύλαξης από τη
γρίπη.
Κατά την τρέχουσα περίοδο η δραστηριότητα της γρίπης κυμαίνεται στα αναμενόμενα
για την εποχή επίπεδα, θα πρέπει όμως για προληπτικούς λόγους να λαμβάνονται μέτρα
προφύλαξης. Για το λόγο αυτό σας αποστέλλουμε εγκύκλιο με οδηγίες προς εφαρμογή και
παρακαλούμε όπως την αποστείλετε σε όλες τις Σχολικές Μονάδες καθώς και λοιπούς
φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Σκοπό της εγκυκλίου αυτής αποτελεί η ενημέρωση των εργαζομένων, των παιδιών των
σχολείων Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης, όλων των Φροντιστηρίων και
γενικότερα των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών μονάδων της χώρας σε ό,τι αφορά τα
συμπτώματα της γρίπης, τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος
και τα προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς του ιού.
Α. Κλινική συμπτωματολογία της γρίπης
Η κλινική συμπτωματολογία της γρίπης περιλαμβάνει:
 Πυρετό (μεγαλύτερο ή ίσο με 38ο C) και ένα από τα παρακάτω συμπτώματα:
 Βήχα
 Πονόλαιμο
 Μυαλγίες
 Συνάχι
 Πονοκέφαλο
 Ρίγος
 Αίσθημα κόπωσης
 Διάρροια και εμέτους
Τονίζεται ότι τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι των σχολείων που
παρουσιάζουν γριπώδη συνδρομή, όπως περιγράφεται παραπάνω, πρέπει να
παραμένουν στο σπίτι για όσες μέρες διαρκεί ο πυρετός και επιπλέον ακόμα ένα 24ωρο
μετά την υποχώρησή του, χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών.
Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να συμβουλεύουν τους γονείς και τα άτομα που ασχολούνται
με τη φύλαξη παιδιών στο σπίτι να ελέγχουν καθημερινά τα παιδιά για την εμφάνιση
συμπτωμάτων γρίπης, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω πριν τα στείλουν στο
σχολείο και εάν εμφανίζουν συμπτώματα να μην τα στέλνουν.
B. Περιγραφή προληπτικών δράσεων
1. Έλεγχος του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης, ώστε να αποκατασταθούν
άμεσα τυχόν βλάβες.
2. Μέριμνα ώστε οι νιπτήρες στις τουαλέτες και στο προαύλιο να διαθέτουν πάντα
φιάλη με υγρό σαπούνι και χάρτινες πετσέτες μιας χρήσης, οι οποίες πρέπει να
απορρίπτονται σε κάδους που θα είναι δίπλα στους νιπτήρες.
3. Μέριμνα ώστε όλοι οι κάδοι απορριμμάτων να διαθέτουν ποδοκίνητο καπάκι και
να περιέχουν πλαστική σακούλα μιας χρήσης.
4. Επιμελής και συχνός καθαρισμός των αντικειμένων κοινής χρήσης (πχ. μπάλες,
σκυτάλες, πληκτρολόγιο και ποντίκι των ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.α.).
5. Ειδικά για τις εκπαιδευτικές μονάδες που χρησιμοποιούν λεωφορεία μεταφοράς,
πρέπει να υπάρχει μέριμνα τόσο για τον επαρκή αερισμό όσο και για την
καθαριότητα των οχημάτων πριν και μετά την επιβίβαση των παιδιών.
Γ. Απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εκδήλωσης συμπτωμάτων γρίπης από παιδί ή
εργαζόμενο στην εκπαιδευτική μονάδα:
1. Παιδιά που εμφανίζουν τα προαναφερόμενα συμπτώματα γρίπης αναμένουν σε χώρο
όπου δε θα έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα, μέχρι να τα παραλάβουν οι γονείς τους. Οι
γονείς ή οι κηδεμόνες των ασθενών παιδιών θα πρέπει να ειδοποιούνται αμέσως, με
σκοπό την απομάκρυνση αυτών από το σχολείο. Ο χώρος όπου παρέμεινε το παιδί
πρέπει να καθαρίζεται, μετά την αποχώρησή του, από το προσωπικό καθαριότητας που
θα χρησιμοποιεί γάντια και στολή εργασίας. Κοινά καθαριστικά, δηλ. υγρό σαπούνι και
νερό αρκούν για τον καθαρισμό, ενώ εάν υπάρξουν εμέσματα, ούρα ή άλλες εκκρίσεις θα
πρέπει τον καθαρισμό να ακολουθήσει απολύμανση για την οποία θα πρέπει να
χρησιμοποιηθεί διάλυμα χλωρίνης 10% (1 μέρος χλωρίνης αραιωμένο σε 10 μέρη νερού) ή
αλκοολούχο αντισηπτικό.
Προσοχή, ποτέ δεν αναμειγνύονται δύο διαφορετικά απολυμαντικά ή καθαριστικά.
2. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις που θα χρειαστεί χορήγηση αντιπυρετικού, δίδεται μόνο
παρακεταμόλη σε δοσολογία σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως.
Δ. Προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς της γρίπης στις Εκπαιδευτικές Μονάδες
Τα προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς της γρίπης περιλαμβάνουν αφενός οδηγίες
ατομικής υγιεινής και αφετέρου οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης χώρων,
επιφανειών και αντικειμένων. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες
ατομικής υγιεινής και ταυτόχρονα να φροντίζουν ώστε οι οδηγίες αυτές να τηρούνται και
από τα παιδιά. Οι οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης απευθύνονται σε όλο το
προσωπικό, αλλά ιδιαίτερα στο βοηθητικό προσωπικό (π.χ. καθαρίστριες). Το προσωπικό
καθαριότητας θα πρέπει να εξασφαλίζει την τήρηση των κανόνων υγιεινής που
προβλέπονται στην παρούσα εγκύκλιο.
1. Οδηγίες ατομικής υγιεινής:
 Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του
κινδύνου μόλυνσης από τον ιό.
 Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και άλλων
προσωπικών αντικειμένων.
 Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του
αγκώνα ή με χαρτομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να
απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση τόσο από τα παιδιά όσο και από το προσωπικό
μέσα στους κάδους απορριμμάτων.
 Απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα.
 Τακτικό πλύσιμο των χεριών των παιδιών και των εργαζομένων με υγρό σαπούνι και
νερό. Ακολουθεί προσεκτικό στέγνωμα των χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας
χρήσης οι οποίες θα απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων. Η διαδικασία
πλυσίματος των χεριών περιγράφεται εικονογραφημένη στο Παράρτημα Γ.
Τα παιδιά και οι εργαζόμενοι στην εκπαιδευτική μονάδα μπορούν εναλλακτικά να
χρησιμοποιούν αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα ή χαρτομάντιλα με αλκοόλη.
Συνιστάται καλό τρίψιμο των χεριών μέχρι το αντισηπτικό να στεγνώσει. Το μπουκάλι
με το αλκοολούχο διάλυμα (με αντλία έγχυσης και βάση) πρέπει να βρίσκεται σε κάθε
αίθουσα διδασκαλίας, κοντά στην έξοδο και να χρησιμοποιείται υπό την εποπτεία του
εκπαιδευτικού της τάξης.
Τα χέρια πρέπει να πλένονται καλά οπωσδήποτε πριν τη λήψη τροφής.
Οι παραπάνω οδηγίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά και από το προσωπικό των
κυλικείων.
2. Οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης:
 Συστηματικός και επαρκής αερισμός όλων των χώρων κυρίως στα διαλείμματα.
 Πέρα από τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού, χρειάζεται συχνός καθαρισμός των λείων
επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες
ή κιγκλίδωμα, βρύσες κλπ) με κοινά καθαριστικά, δηλαδή υγρό σαπούνι και νερό, ή
διάλυμα οικιακής χλωρίνης 10% (1 μέρος οικιακής χλωρίνης αραιωμένο σε 10 μέρη νερό)
ή αλκοολούχο αντισηπτικό. Σημειώνεται ότι οι εργασίες καθαρισμού πρέπει να γίνονται
με χρήση γαντιών και στολή εργασίας.
 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον καθαρισμό των αντικειμένων και των
επιφανειών με τις οποίες ήρθε σε επαφή άτομο που εμφάνισε συμπτώματα γρίπης.
 Οι πλαστικές σακούλες των κάδων, όταν γεμίζουν, πρέπει να δένονται σφικτά και να
απομακρύνονται αμέσως. Τονίζεται ότι, το προσωπικό όταν καθαρίζει θα πρέπει να
φοράει γάντια και στολή εργασίας. Τα γάντια μετά τη χρήση τους πρέπει να
απορρίπτονται αμέσως στις πλαστικές σακούλες των κάδων απορριμμάτων και να μη
γίνονται προσπάθειες καθαρισμού τους, πχ. πλύσιμο των γαντιών μιας χρήσης και
επαναχρησιμοποίησή τους.
 Επισημαίνεται ότι, η χρήση γαντιών μια χρήσης δεν αντικαθιστά σε καμιά
περίπτωση το πλύσιμο των χεριών.
Ακολουθούν Πίνακας και Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της
παρούσας.
Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας καλείται να αναρτήσει στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου την παρούσα εγκύκλιο.
Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Υγείας καλείται όπως εκδώσει Δελτίο
Τύπου, προκειμένου να ενημερώσει σχετικά όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Π. ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ

Δεκ 20196

Οι τάξεις Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ του σχολείου θα μεταβούν για εκκλησιασμό στον Ιερό Ναό της Χριστού Γέννησης τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019. Την ημέρα αυτή το υπόλοιπο πρόγραμμα (κανονικό και ολοήμερο) θα υλοποιηθεί κανονικά καθώς πρόκειται για εργάσιμη ημέρα.

Παρακαλούμε να συμπληρωθεί η σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Το σχολείο θα κλείσει για τις διακοπές των Χριστουγέννων τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 (κανονική λειτουργία) και θα λειτουργήσει ξανά την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020.

Σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και το 2020 να είναι ειρηνικό, ευτυχισμένο και δημιουργικό!

          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Δεκ 20196

Σας ενημερώνουμε ότι η παράδοση βαθμολογίας για τις τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ και η ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών όλων των τάξεων  θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

  • 17/12/2019, ώρα 13:25 τα τμήματα Β1, Β2, Δ2, Ε2, ΣΤ1, ΣΤ2.

 

  • 18/12/2019, ώρα 13:25 τα τμήματα Α1, Α2, Γ1, Γ2, Δ1, Ε1, Ε3.

 

Τις ημέρες αυτές θα ενημερώσουν και οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων.

Σας γνωρίζουμε ότι οι αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, που αφορούν το χρόνο ενημέρωσης των γονέων βασίζονται στα οριζόμενα από το Π.Δ. 79/2017 το οποίο ρυθμίζει θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάρκεια των συναντήσεων δεν είναι δυνατή η παραμονή των μαθητών/τριών στον αύλειο χώρο όπως και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του σχολείου για λόγους δικής τους ασφάλειας, απρόσκοπτης λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος και της απαιτούμενης ηρεμίας για την επιτυχία των συναντήσεων.

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 25-11-2019

Νοέ 201925

ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΝΤΑΘΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ΠΑΤΟΥΛΗ, ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 10 ΤΟ ΠΡΩΙ.

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΔΥΟ (2) ΩΡΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ

Νοέ 201922

Η ενημέρωση γονέων τον μήνα Δεκέμβριο θα πραγματοποιηθεί τις ημέρες παράδοσης των ελέγχων προόδου.  Θα προηγηθεί ανακοίνωση σε εύλογο χρόνο.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-11-2019

Νοέ 201922

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 27-11-2019 το Σχολείο θα παραμείνει κλειστό, όπως και όλα τα σχολεία της περιοχής, λόγω συμμετοχής των Εκπαιδευτικών στη Γενική Συνέλευση και τις εκλογές του Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Κ. Σωτηρίου».

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Νοέ 201912

Η γιορτή στο σχολείο μας για τον εορτασμό της  επετείου της ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ θα πραγματοποιηθεί από την E΄ τάξη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 8:15. Οι μαθητές θα αποχωρήσουν περίπου στις 09:45 με ευθύνη των γονέων τους. Την ίδια ώρα θα ξεκινήσει και το δρομολόγιο επιστροφής των σχολικών λεωφορείων. Την ημέρα αυτή δεν θα λειτουργήσει το ολοήμερο πρόγραμμα.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΗΜΕΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

Οκτ 201930

(Την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα ώρα 13:15)

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΑ
1 Ανδρέου Κωνσταντίνα (Δ1) Δευτέρα
2 Αντωνιάδου Αναστασία (Β2) Πέμπτη
3 Αρκουμάνη Βαρβάρα (Φ.Α.) Δευτέρα
4 Δεληορίδου Σταυρούλα (ΣΤ2) Πέμπτη
5 Δρόσου Αικατερίνη (Ε2) Πέμπτη
6 Θεοδώρου Χρυσούλα (Θ.Α.) Δευτέρα
7 Καραμανώλη Βασιλική (Εικαστικών) Πέμπτη
8 Κατσαρλίνου Ειρήνη Όλγα (Αγγλικών) Τετάρτη
9 Κρέζα Άννα (Γερμανικών) Πέμπτη
10 Μανωλέα Σταυρούλα( Γαλλικών) Παρασκευή (τον μήνα Νοέμβριο στις 8/11)
11 Μέμτσα Καλλιόπη (Α2) Δευτέρα
12 Μπαλτά Παναγιώτα (Κοιν. Λειτουργός) Τρίτη
13 Παπά Ειρήνη (Β1) Πέμπτη
14 Παπαδάκος Λεωνίδας (Ψυχολόγος) Τρίτη
15 Παπαδημητρίου Φανή (Γ1) Πέμπτη
16 Πλαμάδα Ελισάβετ (Ε1) Πέμπτη
17 Πρίφτη Σταματίνα (Α1) Δευτέρα
18 Σελίμη Παναγιώτα (Γ2) Πέμπτη
19 Σιώκα Κωνσταντίνα (Ε3) Τετάρτη
20 Σομπότη Χριστίνα (ΣΤ1) Παρασκευή (τον μήνα Νοέμβριο στις 8/11)
21 Σπύρου Ισιδώρα (Δ2) Τρίτη
22 Στάθη Αικατερίνη (Μουσικής) Δευτέρα
23 Τζαλαλής Κωνσταντίνος (Αγγλικών) Τετάρτη
24 Τσολομύτη Μαρία (Φ.Α.) Τρίτη
25 Χρέλια Χαρά (Πληροφορικής) Πέμπτη
  • Τους μήνες Δεκέμβριο και Μάρτιο η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί με την παράδοση της βαθμολογίας σε ημέρες που θα ανακοινωθούν εγκαίρως.
  • Επισημαίνουμε ότι κατά τη διάρκεια των ενημερωτικών συναντήσεων των εκπαιδευτικών με τους γονείς των μαθητών/τριών δεν είναι δυνατή η παραμονή των μαθητών/τριών στον αύλειο χώρο όπως και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του σχολείου για λόγους δικής τους ασφάλειας, απρόσκοπτης λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος και της απαιτούμενης ηρεμίας για την επιτυχία των συναντήσεων.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οκτ 201924

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 η λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος αναπτύσσεται πλήρως για τους/τις μαθητές/τριες όλων των τάξεων, που είναι εγγεγραμμένοι.

Υπενθυμίζουμε ότι οι μαθητές θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με σπιτικό φαγητό για το γεύμα τους το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται σε κατάλληλο μεταλλικό σκεύος προκειμένου να ζεσταθεί στο φούρνο, νερό, πιρούνι ή κουτάλι κατά περίπτωση και πετσέτα για να στρωθεί στο τραπέζι. Παρακαλούνται οι γονείς να τηρούν τις αρχές της υγιεινής διατροφής.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

« Παλιότερα άρθρα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Φεβρουάριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Ιαν    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

Σαν σήμερα

  1. 17/02/1913: Η τουρκική κυβέρνηση, με επανειλημμένα διαβήματά της προς τον νέο Οικουμενικό Πατριάρχη, ζητά τη μεσολάβησή του για σύναψη ειρήνης με την Ελλάδα.Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων