• φωτόδεντρο
 • Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Aγ. Γραφή

  Aγ. Γραφή
 • kutsal kitap

  startmenu
 • τυπικόν

  content
 • γραφείο νεότητας Αρχιεπισκοπής

  γραφείο νεότητας Αρχιεπισκοπής
 • Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

  Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
 • Ι. Μ. Ν. Σμύρνης

  Ι. Μ. Ν. Σμύρνης
 • Συναξαριστής

  Συναξαριστής
 • EDUCATION AND religion

  religion
 • εθελουσία λήθη 2

  biz029
 • εθελουσία λήθη 3

  12 - 1.jpgPadraic MoodCollector
 • Π.Θ.Σ. ΚΑΙΡΟΣ

  foto kairos
 • ΠΑΝΣΜΕΚΑΔΕ

  logo
 • Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΟΠΕΛΑΓΑ

  mesopelaga
 • religionslehrer.gr/

  religionslehrer.gr/
 • thriskeutikametaxi

  thriskeutikametaxi
 • θρησκευτικά αλλιώς

  θρησκευτικά αλλιώς
 • e- Θρησκευτικά.

  e- Θρησκευτικά.
 • Virtual School

  Virtual School
 • stavrodromi

  stavrodromi
 • δός μοι τοῦτον τὸν ξένον

  δός μοι τοῦτον τὸν ξένον
 • προφίλ

  SL384668

Φωτίζοντας τη διδασκαλία:

“ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ Π ΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ”
1Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων (Π.Ε.Σ.Σ), κάνει το 2013 το πρώτο καθοριστικό βήμα στην κατεύθυνση της συντονισμένης συμμετοχής των Σχολικών Συμβούλων στο δημόσιο διάλογο για τα Εκπαιδευτικά δρώμενα, ανακοινώνοντας τη διοργάνωση του 1ου Συνεδρίου της.
Το θέμα του Συνεδρίου είναι: “Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις” και αφορά στο ζήτημα της σύζευξης της θεωρίας με την πράξη και της εφαρμογής των σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην Εκπαίδευση με τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα, τα Πιλοτικά Προγράμματα, τα Ερευνητικά σχέδια, τις ΤΠΕ, κτλ.
Θεωρήσαμε ότι το θέμα είναι χρήσιμο, γιατί δεν έχει μέχρι σήμερα συζητηθεί επαρκώς στην Εκπαιδευτική Κοινότητα και φιλοδοξούμε ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι μαζί με τους μάχιμους Εκπαιδευτικούς και σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ, Ερευνητές της Εκπαίδευσης και άλλα Στελέχη της Εκπαίδευσης, θα αναδείξουν στο Συνέδριο όψεις των σύγχρονων διδακτικών πρακτικών οι οποίες θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας της Εκπαίδευσης.
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 23 & 24 Νοεμβρίου 2013 στην ΚΟΡΙΝΘΟ σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα της ΠΕΣΣ στην Πελοπόννησο (ΠΕ.Τ Πελοποννήσου) και τη συμμετοχή του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α´θμιας και Β´θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, της Περιφερειακής Ενότητας Πελοποννήσου και του Δήμου Κορινθίων.

Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (Π.Ε.Σ.Σ) στοχεύει στη διαπραγμάτευση των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων σχετικά με το πεδίο των σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων στην Εκπαίδευση σε μια προσπάθεια συμβολής στον προβληματισμό και στις προτάσεις που διαμορφώνονται από τις σύγχρονες προσεγγίσεις σε θεωρητικό και κυρίως σε πρακτικό επίπεδο για τη βελτίωση της διδασκαλίας.
Σκοπός του είναι η συνεισφορά στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών της πράξης και στην ουσιαστική ένταξη των σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων στην εκπαίδευση, φιλοδοξώντας να αποτελέσει βήμα ακαδημαϊκού διαλόγου και παρουσίασης ερευνητικών εργασιών, αναλύσεων, θεωρητικών μελετών και εφαρμογών στην πράξη που αφορούν τις πολλαπλές πτυχές του πεδίου, καθώς και χώρου ανταλλαγής νέων ιδεών και γόνιμου διαλόγου.
Το Συνέδριο απευθύνεται στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα που ασχολείται με τη διδασκαλία στην Προσχολική, στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και στην Ειδική Αγωγή, επιδιώκοντας να αναδείξει καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, καθώς και μια σειρά ζητημάτων που αφορούν στα προβλήματα αλλά και στις δυνατότητες βελτίωσης της διδασκαλίας στο πλαίσιο των σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων.
Ενδεικτικές ενότητες:
1. Το θεωρητικό πλαίσιο των Σύγχρονων Διδακτικών Προσεγγίσεων
2. Είδη-Μορφές των Σύγχρονων Διδακτικών Προσεγγίσεων
3. Δυνατότητες και προβλήματα εφαρμογής των Σύγχρονων Διδακτικών Προσεγγίσεων
4. Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις και Αναλυτικά Προγράμματα
5. Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις και επιμόρφωση
6. Ο διάλογος (debate) για την αποτελεσματικότητα των Σύγχρονων Διδακτικών Προσεγγίσεων
7. Έρευνες για την αποτελεσματικότητα των Σύγχρονων Διδακτικών Προσεγγίσεων
8. Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις στη Προσχολική Αγωγή
9. Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Α΄θμια Εκπαίδευση
10. Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Β΄θμια Εκπαίδευση
11. Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Ειδική Αγωγή
12. Ο ρόλος των ΤΠΕ στη βελτίωση της διδασκαλίας
13. Ο ρόλος των ερευνητικών σχεδίων (Projects) στη βελτίωση της διδασκαλίας
14. Νέα Πιλοτικά Προγράμματα – Ρόλος – Κατευθύνσεις
15. Άλλες δραστηριότητες και θέματα συναφή με το θέμα του Συνεδρίου
16. Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικές Πολιτικές

Στην έναρξη του Συνεδρίου θα υπάρξουν χαιρετισμοί από φορείς καθώς και από την Πολιτική ηγεσία. Θα ακολουθήσουν ομιλίες προσκεκλημένων ομιλητών και στη συνέχεια στο κυρίως πρόγραμμα θα παρουσιασθούν:
• Πλήρεις Εισηγήσεις (Full Papers)
• Εισηγήσεις νέων ερευνητών (Student Papers)
• Εισηγήσεις ενεργών εκπαιδευτικών (Teacher Papers)
• Αφίσες (Posters)
• Συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας (Panels)
• Άλλες δραστηριότητες
Παράλληλα θα καταβληθεί προσπάθεια για κοινωνικο- πολιτιστικές εκδηλώσεις, με στόχο την ανάπτυξη των ευρύτερων δεσμών των μελών της κοινότητας των Σχολικών Συμβούλων και των Εκπαιδευτικών, τόσο μεταξύ τους όσο και με τις τοπικές Εκπαιδευτικές και Διοικητικές αρχές, καθώς και την ανάδειξη των ιστορικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και άλλων χαρακτηριστικών της πόλης της Κορίνθου η οποία φιλοξενεί το συνέδριο.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η Επιστημονική Επιτροπή καλεί όσους ενδιαφέρονται, να υποβάλουν εργασίες εισηγήσεις και προτάσεις που εντάσσονται στη θεματολογία του Συνεδρίου. Ειδικότερα ενθαρρύνει νέους ερευνητές και μάχιμους Εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν τις εργασίες τους και θα αντιμετωπίσει υποστηρικτικά όλες τις προτάσεις.
Το Συνέδριο δέχεται τους παρακάτω τύπους εργασιών:
Πλήρεις Εισηγήσεις (Full Papers): Αφορούν σε εμπειρικές μελέτες και ερευνητικές εργασίες, διδακτικές προτάσεις, νέα διδακτικά περιβάλλοντα, θεωρητικές αναλύσεις κ.ά. Το τελικό κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 σελίδες.
Εισηγήσεις νέων ερευνητών (Student Papers): Νέοι ερευνητές και υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να παρουσιάσουν το σχέδιο της διατριβής τους και να συζητήσουν τις ιδέες τους με μέλη της επιστημονικής κοινότητας. Το τελικό κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 6 σελίδες.
Εισηγήσεις ενεργών εκπαιδευτικών (Teacher Papers): Εκπαιδευτικοί της Προσχολικής, της Δευτεροβάθμιας και της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και της Ειδικής Αγωγής, μπορούν να παρουσιάσουν διδακτικές προτάσεις και

δραστηριότητες εφαρμογής των σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων. Το τελικό κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 6 σελίδες.
Αφίσες (Posters): Στην ενότητα αυτή εντάσσονται εργασίες, έρευνες και δράσεις οι οποίες είναι υπό διαμόρφωση και θα περιέχουν την κεντρική ιδέα, τη μεθοδολογία και τα βασικά ερωτήματα. Οι παρουσιάσεις αφίσας θα γίνουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και θα συνοδεύονται από οργανωμένη ομαδική συζήτηση. Το τελικό κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 4 σελίδες.
Συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας (Panels): Παρέχεται η δυνατότητα να παρουσιαστούν εργασίες και να γίνουν ανοιχτές συζητήσεις γύρω από ένα ειδικό θέμα, το οποίο ενδιαφέρει ευρύτερα την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα για τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, είναι καινοτομικό ή/και προκαλεί διαφορετικές και αντικρουόμενες απόψεις. Κάθε στρογγυλή τράπεζα θα περιλαμβάνει το πολύ τέσσερις (4) εισηγητές και η μέγιστη χρονική διάρκειά της θα είναι 60 λεπτά. Οι εργασίες στρογγυλής τράπεζας που θα επιλεγούν από την Επιστημονική Επιτροπή θα δημοσιευτούν στα πρακτικά του συνεδρίου. Το τελικό σχετικό κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 4 σελίδες.
Άλλες δραστηριότητες: Στην ενότητα αυτή εντάσσονται δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με το κεντρικό θέμα και τις επί μέρους ενότητες οι οποίες δεν εντάσσονται στις προηγούμενες κατηγορίες. Για παράδειγμα βιωματικές δραστηριότητες με τη μορφή δραματοποίησης ενοτήτων και αντικείμενο τη διδασκαλία.
Προγράμματα επιμόρφωσης (Tutorials): Παρουσίαση, διδασκαλία ή επιμόρφωση σε ειδικές διδακτικές προσεγγίσεις και περιβάλλοντα διδασκαλίας, σε προϊόντα και εφαρμογές που ενδιαφέρουν εκπαιδευτικούς και νέους επιστήμονες.
Επιδείξεις εφαρμογών και προϊόντων (Demos): Εταιρίες λογισμικού, εκδοτικοί οργανισμοί, εργαστήρια ή ινστιτούτα καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους για την παρουσίαση εφαρμογών ή προϊόντων που εντάσσονται στις θεματικές του Συνεδρίου και μπορεί να ενδιαφέρουν ερευνητές ή εκπαιδευτικούς.
Κάθε σύνεδρος μπορεί:
• Να συμμετέχει σε περισσότερες από μία επιστημονικές δραστηριότητες του
Συνεδρίου και έως τρείς συνολικά
• Να παρουσιάσει μία μόνο εργασία, ενώ μπορεί να ανήκει στη συγγραφική ομάδα και άλλων εργασιών και έως τρείς συνολικά
Όλες οι εργασίες εκτός από τις προσκεκλημένες θα υποβληθούν σε τυφλό σύστημα κρίσης από δύο κριτές – μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής. Σε περίπτωση απόκλισης των κρίσεων, θα πραγματοποιηθεί και τρίτη κρίση από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου.

Η κρίση για τη δημοσίευση περιλαμβάνει δύο φάσεις:
• Στην 1η φάση οι εργασίες θα κριθούν στη βάση μιας περίληψης 1-2 σελίδων η οποία θα υποβληθεί πριν το Συνέδριο. Όσες κριθούν θετικά στην 1η φάση παρουσιάζονται στο Συνέδριο.
• Στην 2η φάση οι εργασίες οι οποίες θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο θα κριθούν στη βάση του πλήρους κειμένου (πλήρης ανάπτυξη) το οποίο θα υποβληθεί μετά το Συνέδριο. Οι περισσότερες αλλά όχι αναγκαία όλες από τις εργασίες οι οποίες θα παρουσιασθούν στο συνέδριο, θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά. Στα πρακτικά του συνεδρίου θα συμπεριληφθούν όσες εργασίες κριθούν θετικά και στη 2η φάση.
 Η αποδοχή των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο θα βασίζεται στην πρωτοτυπία, στη σημασία και στην ποιότητα κάθε εργασίας.
 Εισηγήσεις που έχουν ανακοινωθεί ή δημοσιευθεί σε άλλο συνέδριο ή περιοδικό δεν θα γίνονται δεκτές, ενώ δεν καλύπτονται έξοδα μετακίνησης και διαμονής των συνέδρων.
 Οδηγίες για την υποβολή των εργασιών θα ανακοινωθούν σε επόμενη ανακοίνωση
 Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές θα δημοσιευτούν στα Πρακτικά του συνεδρίου τα οποία θα κυκλοφορήσουν μετά το Συνέδριο, εφόσον ο συγγραφέας/οι συγγραφείς, έχει/έχουν εγγραφεί σε αυτό.
Η οργανωτική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της τη συγκυρία, ορίζει την εγγραφή των συνέδρων στο συμβολικό ποσό των 10 Ευρώ με το οποίο παρέχεται : – Ο φάκελος του Συνεδρίου – Βεβαίωση Συμμετοχής – Τα Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή – Δωρεάν Καφές, Βουτήματα, κτλ. στα διαλλείματα.
Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά στη Δ/νση: pess@pess.gr
Οι εργασίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Δ/νση: synedria@pess.gr
Σημαντικές Ημερομηνίες: Έναρξη υποβολής εργασιών: 5 Σεπτεμβρίου 2013 Πέρας υποβολής εργασιών: 30 Σεπτεμβρίου 2013 Ενημέρωση κρίσης εργασιών: 20 Οκτωβρίου 2013 Εγγραφή συνέδρων: μέχρι 30 Οκτωβρίου 2013 Διεξαγωγή Συνεδρίου: 23-24 Νοεμβρίου 2013, Κόρινθος, Πανεπιστήμιο.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ώρα 10:00
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Λήξη των εργασιών της Πανηγυρικής Συνεδρίας με τη συμμετοχή των Μουσικών συνόλων και της χορωδίας του Μουσικού σχολείου Κορίνθου σε τραγούδια Ελλήνων και ξένων Συνθετών
Παρουσίαση Εισηγήσεων στη Κόρινθο:
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τμήμα Κοινωνικής & Εκπ/κης Πολιτικής
και στο
Δημοτικό θέατρο Κορίνθου
Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη, Κεντρική Πλατεία Κορίνθου, στο λιμάνι.
Σάββατο, 23/11/2013, 10:00-21:00
&
Κυριακή, 24/11/2013, 09:00-14:00
Για τη Συντονιστική Επιτροπή

 

;


Αφήστε μια απάντηση

Copyright © …για το Μάθημα των Θρησκευτικών          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων