• φωτόδεντρο
 • Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Aγ. Γραφή

  Aγ. Γραφή
 • kutsal kitap

  startmenu
 • τυπικόν

  content
 • γραφείο νεότητας Αρχιεπισκοπής

  γραφείο νεότητας Αρχιεπισκοπής
 • Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

  Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
 • Ι. Μ. Ν. Σμύρνης

  Ι. Μ. Ν. Σμύρνης
 • Συναξαριστής

  Συναξαριστής
 • EDUCATION AND religion

  religion
 • εθελουσία λήθη 2

  biz029
 • εθελουσία λήθη 3

  12 - 1.jpgPadraic MoodCollector
 • Π.Θ.Σ. ΚΑΙΡΟΣ

  foto kairos
 • ΠΑΝΣΜΕΚΑΔΕ

  logo
 • Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΟΠΕΛΑΓΑ

  mesopelaga
 • religionslehrer.gr/

  religionslehrer.gr/
 • thriskeutikametaxi

  thriskeutikametaxi
 • θρησκευτικά αλλιώς

  θρησκευτικά αλλιώς
 • e- Θρησκευτικά.

  e- Θρησκευτικά.
 • Virtual School

  Virtual School
 • stavrodromi

  stavrodromi
 • δός μοι τοῦτον τὸν ξένον

  δός μοι τοῦτον τὸν ξένον
 • προφίλ

  SL384668

Ποια κάρτα προτιμώ;

https://www.directpoll.com/v?XDVhEtEKQuY2IBhAEL8NW4G4c6nLp

Στον παραπάνω σύνδεσμο επιλέγετε  /ψηφίζετε ποια εικόνα, από τις ακόλουθες, θέλετε να χρησιμοποιήσουμε ως σχολείο για να ευχηθούμε σε φίλους, συνεργάτες και γνωστούς για τις επερχόμενες εορτές του 12 ημερου των Χριστουγέννων:

 1. new age

2. eyaggelidis

3.kapetanakis

4. three-c

5. kassi

 

6.euaggelou

Ε΄ Διδ. ενότητα: Η Ορθόδοξη Εκκλησία σε διάλογο με τον Δυτικό Χριστιανισμό

ε ενοτητα (α)

Ε’ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β

El Arbol de Sol * Madrid

“El Arbol de Sol * Madrid” από jacilluch διατίθεται με άδεια χρήσης CC by-sa-2.0

Δ Θεματική ενότητα Ο σεβασμός του άλλου στην ορθόδοξη παράδοση

Δ΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ a

Δ΄ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ b

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 004

“ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 004” από Μαμά Δέσποινα διατίθεται με άδεια χρήσης CC by-nc-sa-2.0

 

Για μαθήτριες /τες Γ Γυμνασίου

 

Μετάβαση στο padlet.com

ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΓΩΝ

Ανεκτίμητο κειμήλιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου του Αγίου Όρους.

«Και ελθόντες εις την οικίαν είδον το παιδίον μετά
Μαρίας της μητρός αυτού, και πεσόντες προσεκύνησαν
αυτώ, και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών
προσήνεγκαν αυτώ δώρα, χρυσόν και λίβανον και
σμύρναν» (Ματθ.β’ 11).
Μεταξύ των ποικίλων θησαυρών και πολυτίμων κειμηλίων
που με πολλή ευλάβεια φυλάσσονται στην Ιερά Μονή του
Αγίου Παύλου στο Άγιον Όρος, χωρίς αμφιβολία την
πρώτη θέσι καταλαμβάνουν τα Τίμια Δώρα που
προσέφεραν οι τρεις εξ Ανατολών Μάγοι στον ως Βρέφος
ενανθρωπήσαντα Κύριο. Τα Δώρα αυτά ως γνωστόν είναι
χρυσός, λίβανος1 και σμύρνα2. Ο χρυσός βρίσκεται υπό
την μορφήν εικοσιοκτώ επιμελώς σκαλισμένων επιπέδων
πλακιδίων, ποικίλων σχημάτων (παραλληλογράμμων,
τραπεζοειδών, πολυγώνων κτλ.) και διαστάσεων περίπου
5 εκ. x 7 εκ. Κάθε πλακίδιο έχει διαφορετικό σχέδιο
πολύπλοκης καλλιτεχνικής μικροεπεξεργασίας. Ο λίβανος
και η σμύρνα διατηρούνται ως μείγμα υπό την μορφή
εξηνταδύο περίπου σφαιρικών χανδρών μεγέθους μικρής
ελιάς.
Επειδή κυρίως η πνευματική αλλά και η υλική, ιστορική
και αρχαιολογική αξία των Τιμίων Δώρων είναι
ανυπολόγιστη, φυλάσσονται με ιδιαίτερη επιμέλεια στο
θησαυροφυλάκιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου. Για
λόγους ασφαλείας είναι κατανεμημένα σε διάφορες
λειψανοθήκες, μόνο μέρος δε αυτών εκτίθεται εις
προσκύνησιν των επισκεπτών της Ιεράς Μονής ή
μεταφέρεται προς αγιασμόν εκτός Αγίου Όρους στις κατά
τόπους Ιερές Μητροπόλεις.
Γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς για την Παναγία ότι
«διετήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν τη καρδία
αυτής» (Λουκ. β’ 19, 51). Πιστεύεται δε από τους
θεολόγους ερμηνευτές ότι ένα μεγάλο μέρος από αυτά τα
«ρήματα», τα λόγια και τα γεγονότα δηλαδή της ζωής του
Κυρίου, η Θεοτόκος τα εκμυστηρεύθηκε στον Άγιο
Απόστολο Λουκά ο οποίος και τα συμπεριέλαβε στο
Ευαγγέλιό του. Δεν χωρεί καμμιά αμφιβολία ότι
παράλληλα με τα άγια «ρήματα» του Κύριου, η Υπεραγία
Θεοτόκος «διετήρει» και ό,τι άλλο σχετικό με την επίγεια
ζωή του Κυρίου, και φυσικά, και τα Τίμια Δώρα.
Σύμφωνα με την ιστορικοθρησκευτική μας παράδοσι, προ
της Κοιμήσεώς της η Παναγία Μητέρα του Κυρίου τα
παρέδωσε μαζί με τα Άγια Σπάργανα του Χριστού, την
Τιμία Εσθήτα και την Αγία Ζώνη της στην Εκκλησία των
Ιεροσολύμων όπου και παρέμειναν μέχρι το έτος 400 μ.Χ.
περίπου. Κατά το έτος τούτο ο αυτοκράτωρ Αρκάδιος τα
μετέφερε στην Κωνσταντινούπολι προς αγιασμόν του λαού
και προστασία και προβολή της Βασιλευούσης. Εκεί
παρέμειναν μέχρι και της αλώσεως της πόλεως από τους
Φράγκους το έτος 1204 μ.Χ. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν
για λόγους ασφαλείας μαζί με άλλα ιερά κειμήλια στη
Νίκαια της Βιθυνίας, προσωρινή πρωτεύουσα του
Βυζαντίου, όπου και παρέμειναν για εξήντα περίπου
χρόνια. Με την υποχώρησι των Σταυροφόρων επί
αυτοκράτορος Μιχαήλ Παλαιολόγου επεστράφησαν στην
Κωνσταντινούπολι μέχρι της υποδουλώσεώς της στους
Τούρκους το 1453 μ.Χ.
Μετά την Άλωσι η ευλαβεστάτη Μάρω, χριστιανή σύζυγος
του σουλτάνου Μουράτ Β’ (1421-1451) και μητρυιά του
Μωάμεθ Β’ του Πορθητού, τα μετέφερε αυτοπροσώπως
στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου στο Άγιον Όρος. Η Μονή
αυτή της ήταν γνωστή καθόσον ο πατέρας της Γεώργιος
Βράγκοβιτς, δεσπότης της Σερβίας, έκτισε το καθολικό
της εις τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του
Τροπαιοφόρου.
Κατά την αγιορείτικη παράδοσι, καθώς η Μάρω ανήρχετο
από τον αρσανά (λιμάνι) στην Μονή, η Κυρία Θεοτόκος την
εμπόδισε με υπερφυσικό τρόπο να πλησίαση στη Μονή και
έτσι να παραβίαση το άβατον του Αγίου Όρους. Αυτή
υπήκουσε και παρέδωσε ταπεινά τα Τίμια Δώρα στους
ευλαβείς μοναχούς και πατέρες, οι οποίοι και έστησαν στο
σημείο εκείνο της θεομητορικής παρουσίας ένα Σταυρό
που σώζεται μέχρι σήμερα και λέγεται «Σταυρός της
Βασιλίσσης». Το σουλτανικό έγγραφο με τις σχετικές
πληροφορίες παραδόσεως των Τιμίων Δώρων φυλάσσεται
στο αρχείο της Μονής του Αγίου Παύλου.
Η αυθεντικότητα των Τιμίων Δώρων στηρίζεται κατά ένα
μέρος στην προφορική παράδοσι και κατά το υπόλοιπο
στην ιστορία. Εκείνο όμως που ακράδαντα βεβαιώνει την
αυθεντικότητα των Τιμίων Δώρων είναι η άρρητη ευωδιά
που ωρισμένα απ’ αυτά αδιαλείπτως και ωρισμένα κατά
καιρούς αναδίδουν και η πλούσια ιαματική και
θαυματουργική χάρις που μέχρι τις μέρες μας αναβλύζουν.
1) κοινώς λιβάνι ή λιβανωτός: αρωματική ελαιώδης
ρητίνη του δένδρου βοσουελλίας της καρτερείου, που
φύεται στις αμμώδεις εκτάσεις της Αραβίας, της Σομαλίας,
των Ινδιών και του Λιβάνου. Χρησιμοποιήθηκε σαν
θυμίαμα για κοσμική και λατρευτική χρήσι από τα
πανάρχαια χρόνια (Αιγύπτιοι, Βαβυλώνιοι, Εβραίοι).
2) Kοινώς μύρον ή μύρρα: αρωματική υδατοδιαλυτή ρητίνη
του φυτού μύρρας της κομμιοφόρου και άλλων συγγενών
που φύονται στην Αραβία και την Αιθιοπία.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Φωτογραφία του Nikos Petsopoulos.

Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική των Θρησκευτικών

Φωτογραφία του Georgios Kapetanakis.
 Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει αυτοτελή κεί-
μενα που, πρώτον, διασαφηνίζουν τις αρ-
χές των σύγχρονων τρόπων διδασκαλίας των
Θρησκευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
με βάση τις οποίες θα μπορέσει ο θεολόγος να
κάνει το μάθημά του σαφώς πιο ελκυστικό και
πιο ενδιαφέρον για τους μαθητές, ενώ θα μπορέ-
σει να τους κάνει και να συμμετέχουν ενεργά σε
αυτό. Και δεύτερον, επεξηγούν όσα αναφέρουν
τα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Θρησκευ-
τικών (δύο, άλλωστε, από τους συγγραφείς του
βιβλίου [Γ.Δ.Κ. και Π.Λ.] ήταν και επιμορφωτές
στα Νέα ΠΣ) -και ιδίως αυτά με τα οποία δεν εί-
ναι αρκούντως εξοικειωμένη ή δεν γνωρίζει με-
γάλη μερίδα θεολόγων-, με τέτοιον τρόπο ώστε
να μπορεί ο κάθε διδάσκων να τα κάνει πράξη.
Χωρίζεται σε δύο Μέρη. Στο Πρώτο (α)αναλύ-
εται με απλό και τεκμηριωμένο (αλλά όχι αυ-
στηρά ακαδημαϊκό) τρόπο και μέσω παραδειγ-
μάτων από την τάξη, τη λογική του νέου τρόπου
διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών
και (β)παρουσιάζονται όλες οι δοκιμασμένες
και έγκυρες, σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές
διδασκαλίας του. Στο Δεύτερο φιλοξενούνται
διδακτικές προτάσεις με τη μορφή σχεδίου μα-
θήματος ή διδακτικού σεναρίου, που εκφρά-
ζουν όσα αναπτύχθηκαν στο Πρώτο Μέρος και
έχουν εφαρμοστεί σε μια συνήθη τάξη δημόσιου
σχολείου – οπότε είναι απόλυτα υλοποιήσιμες.
Άλλες χρησιμοποιούν περισσότερο τις Νέες Τε-
χνολογίες, άλλες λιγότερο και άλλες καθόλου.
Κάποιες δε είναι περισσότερο καινοτόμες από
διδακτικολογική άποψη, και κάποιες άλλες λι-
γότερο. Σημειωτέον, τέλος, ότι όλες οι προτά-
σεις μας μπορούν να λειτουργήσουν και ως εν-
δεικτικές (αφού άλλωστε δεν καλύπτουν όλη
τη διδακτέα ύλη), καθώς μπορεί βάσει αυτών ο
διδάσκων να διαμορφώσει και δικά του σχέδια ή
σενάρια διδασκαλίας. Έτσι, αποτελούν μεν πυξί-
δα που δείχνει στον θεολόγο τον παιδαγωγικά
και διδακτικολογικά ορθό και αποτελεσματικό
“δρόμο” για να εργαστεί, αλλά του δίνουν και
εναύσματα για να αναπτύξει ελεύθερα εκείνη τη
δημιουργικότητα που απαιτεί πάντα το λειτούρ-
γημα του εκπαιδευτικού.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόλογος
Βασιλική Μητροπούλου…………………………………………………….9
Σημείωμα του διευθυντή της σειράς…………………………………..11
Εισαγωγή
Γ.Δ. Μπίκος…………………………………………………………………….15
Α ́ ΜΕΡΟΣ
ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ  ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Γ.Δ. Καπετανάκης
1.Οι κυρίαρχοι τρόποι διδασκαλίας των Θρησκευτικών και το μάθημα  των Θρησκευτικών στο ελληνικό σχολείο: μια ιστορική αναδρομή ………………………………………………………… 29
Α.Eισαγωγικά…………………………………………………………………….29
Β.  Τα μοντέλα διδασκαλίας των Θρησκευτικών από το 1960
έως την αυγή του 21ου αι.  ……………………………………………….30
Γ. Τα μοντέλα διδασκαλίας των Θρησκευτικών στο ελληνικό σχολείο σήμερα……………………………………………………………….37
2. Tρόποι ανάπτυξης της κριτικής σκέψης μέσω της διδασκαλίας των Θρησκευτικών……………………………………..   47
Α.Εισαγωγικά…………………………………………………………………….47
Β.Οι θεωρίες για τη μάθηση…………………………………………….. 48
Γ. Τα “γνωστικά χαρακτηριστικά”………………………………………51
Δ. Η κριτική σκέψη και οι συνιστώσες της………………………….53
Ε. Η διδασκαλία της κριτικής σκέψης ………………………………..54
3. Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας…………………………………….. 59
Α.Γενικά……………………………………………………………………………59
Β. Η οργάνωση του βραχυπρόθεσμου προγραμματισμού…60
Παράρτημα………………………………………………………………..69
4.Η ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης μέσω της διδασκαλίας
των Θρησκευτικών………………………………73
Α. Εισαγωγικά ………………………………………………………………73
Β. Οι συνιστώσες της δημιουργικής σκέψης και οι θεωρίες
για τη νοημοσύνη…………………………………………………………..74

Γ. H ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης μέσω τρόπων και τεχνικών  διδασκαλίας των Θρησκευτικών ……………………………..77
5. Για τη διδασκαλία που βασίζεται στο Μοντέλο Διαδικασίας….84
Α. Εισαγωγικά………………………………………………………………. ……84
Β. Το Μοντέλο Διαδικασίας…………………………………………………..84
Γ. Επίλογος…………………………………………………………………………..88
6.Η θρησκειακή εγγραμματοσύνη…………………………………………..90
7.Σχεδιασμός και εφαρμογή της κειμενοκεντρικής διδασκαλίας…93
8.Η διδασκαλία των Θρησκευτικών ως προς τη συγκρότηση της ταυτότητας των μαθητών…………………. ………………………………….99
ΠΗΓΕΣ …………………………………………………………………………….102
Γ.Δ. Mπίκος
9.Για τα διδακτικά σενάρια…………………………………………………..113
10.Για τη διδακτική τεχνική των δομημένων επιχειρηματολογικών
αντιπαραθέσεων……………………………………………………………..115
Α. Τα παιδαγωγικά και μαθησιακά οφέλη των αντιπαραθέσεων
επιχειρηματολογίας…………………………………………………………….115
Β.
Η διαδικασία πραγματοποίησης των αγώνων αντιλογίας…………117
Γ. Επίλογος………………………………………………………………………..123
ΠΗΓΕΣ………………………………………………………………………………124

Β ́ ΜΕΡΟΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Α ́ τάξη – Θεματική Ενότητα 1: Μεγαλώνουμε και αλλάζουμε.
4διδακτικό 2ωρο: Η Εκκλησία οργανώνεται – Σχέδιο διδασκαλίας
(Γ.Δ. Καπετανάκης)………………………………………………………….127
Α ́ τάξη – Θεματική Ενότητα 5: Μονοθεϊστικές θρησκείες: Ιουδαϊσμός  και Ισλάμ. 4ο διδακτικό 2ωρο: Απόλυτος Προορισμός στο Ισλάμ και στον χριστιανισμό – Σχέδιο διδασκαλίας (Γ.Δ. Καπετανάκης)………….135
Β ́ τάξη – Θεματική Ενότητα 1: Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν
τον Θεό; Τέσσερα 2ωρα – Σενάριο διδασκαλίας
(Α. Ψωμαδέλλη – Γ.Α. Κουγιουμτζής)……………………………….143
Γ ́ τάξη – Θεματική Ενότητα 5: Ελπίδα και αγώνας για τη μεταμόρφωση της ζωής και του κόσμου. 2ο δίωρο: Η σιωπηλή επανάσταση της τέχνης  (Εκκλησιαστική τέχνη: η αγιογραφία) – Σχέδιο διδασκαλίας  (Γ.Δ. Καπετανάκης)……………………………….187
Γ ́ τάξη – Θεματική Ενότητα 7: Πρόταση για Ερευνητική Εργασία (project): Διευρύνοντας τις εμπειρίες μας / Χτίζοντας τον κόσμο μας (τρία 2ωρα):Θρησκευτικός Τουρισμός στην Ελλάδα (Γ.Δ. Καπετανάκης)……………………………………………………………………193
ΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟ
Α ́ τάξη – Θεματική υποενότητα 2.2: Λατρεία – Σενάριο διδασκαλίας  (Χρ.Θ. Χατζηλάμπρου)………………………………………………………………….196
Α ́ τάξη – Θεματική υποενότητα 3.5: Όρια / Νόμος – Σχέδιο διδασκαλίας (Π. Λεοντοπούλου)…………………………………………..204
Β ́ τάξη – Θεματική υποενότητα 5.2: Έρωτας – Σχέδιο διδασκαλίας
(Π. Λεοντοπούλου)…………………………………………………………….211
Β ́ τάξη – Θεματική υποενότητα 5.4: Συγχώρηση – Σχέδιο διδασκαλίας  (Π. Λεοντοπούλου)………………………………………….220
Γ ́ τάξη – Θεματική υποενότητα 2.1: Πλούτος – Σχέδιο διδασκαλίας (Κ. Καρρά)………………………………………………………228
Βιογραφικά σημειώματα των συγγραφέων…………………………..237

Ορθοδοξία και φύλα

Υλικό από το σημερινό εργαστήριο στην Πανελλήνια Συνάντηση Θεολόγων που πραγματοποιείται το  τριήμερο 6-8/10/2017  στην Ελληνογαλλική Σχολή (Ουρσουλίνες) απο τον Π.Θ.Σ. ¨Καιρός για την αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης:

Zoom

Παρουσίαση1

Η+Γυναίκα[1]_

kairos

kapetanakis

 

[slideboom id=1897109&w=425&h=370]

συγχαρητήρια

Συγχαρητήρια στον κ. Καπετανάκη για την προαγωγή του!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

ΜΠΡΑΒΟ!

Να περνάτε να μας βλέπετε!!!!!

Εκκλησιαστική ζωγραφική τέχνη

[slideboom id=1803755&w=425&h=370]

Απολογιστική εκδήλωση Νοιάζομαι & Δρω – Επιστημονική συνάντηση εθελοντισμού στο σχολείο | 28/5/2016

 

δείτε τα πρακτικά εδώ

Copyright © …για το Μάθημα των Θρησκευτικών          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση