Άρθρα: Φεβρουάριος, 2017

 

ΘΕ 5 Σχολιάζω το κείμενο Πρακτικά μιας δίκης ΛΟΥΒΟΥΛΙΝΑ ΜΑΡΙΑ

Οι Σταυροφόροι.pptx (1) Αλεξάκη Ιφιγένεια Αλωνιστιώτης Αστέριος Αντωνοπόυλου Άριστη-Αντωνία Γεωργιάδης Αλέξανδρος Καλύβας Παναγιώτης Κανταρτζής Σπύρος

Θρησκευτικά Γ Γυμνασίου

Θρησκευτικά Γ Γυμνασίου

Κείμενο : Βιβλίο Β’ Λυκείου, ενότητα 21, κείμενο β http://prezi.com/5ycadquxemwo/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share Μπαλάτος Δημήτριος Β’3 2016-17

Η Κυριακή Προσευχή

Το Σύμβολο της Πίστεως